WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → 1. Особливості структури ПЕОМ. 2. Створення двохвимірних таблиць. 3. Нумерація сторінок - Контрольна робота

1. Особливості структури ПЕОМ. 2. Створення двохвимірних таблиць. 3. Нумерація сторінок - Контрольна робота

підсилювач. CD-ROM, звукова карта та акустична система складають обладнання мульти-медіа.
Серед інших пристроїв основними є принтери та комунікаційне обладнання.
Принтер призначений для створення твердих копій документів. Як правило, дані виводяться на паперовий носій. Основними видами принтерів є матричні, лазерні та струменеві.
Матричні принтери є найпростішими. дані виводяться на папір у вигляді матриці точок, яка утворюється ударом циліндричних стрижнів по фарбуючій стрічці. друкуюча голівка, переміщуючись повздовж паперу, формує таким чином зображення. Такі принтери характеризуються низькою надійністю, низькою якістю друку, низькою швидкістю друку та високим шумом.
Струменеві принтери формують зображення краплями фарби. Фарба потрапляє на папір через сопла під тиском, який утворюється в друкуючій голівці за рахунок пароутворення. Характеристиками таких принтерів є незначна кількість рухомих частин під час друку, посередня якість та швидкість друку, невисоку вартість.
Лазерні принтери формують зображення, як і матричні, за допомогою точок. На світлочутливий барабан за допомогою лазерного променя подається заряд. Далі барабан прокручується через контейнер, заповнений фарбуючим тоне ром. До тих ділянок, які містять заряд, тонер прилипає. Потім відбувається контакт барабана з папером, внаслідок чого формується зображення. Зайві залишки тонера знімаються з барабана спеціальним пристроєм. Для закріплення тонера папір проходить крізь нагріваючий пристрій. Лазерні принтери характеризуються високою швидкістю друку (до 10 сторінок на хвилину), високою якістю, безшумністю.
До пристроїв комунікації відносять обладнання мережі, яке складається з адаптера мережі та ліній зв'язку. Адаптер здійснює перетворення сигналів, які передаються лініями зв'язку. Обмін інформацією між комп'ютерами можна здійснити і за допомогою модему.
Модем відносять до пристроїв, призначених для обміну інформацією між різними комп'ютерами за допомогою ліній зв'язку. В їх ролі можуть виступати оптоволоконні, кабельні, радіочастотні лінії. Найбільше поширення набули модеми, які використовують звичайні телефонні лінії зв'язку.
2. Створення двохвимірних таблиць
Створення двохвимірних таблиць в Access
Кожну інформаційну область за своєю структурою можна віднести до деякого типу. Найпоширені типи - ієрархічні, мережні, реляційні. Якщо дані уявити у графічному вигляді як пов язані між собою двовимірні таблиці, то одержану сукупність даних можна назвати реляційною (від англійського слова relation - відношення). Відповідно з типом даних називають і системи управління базами даних. Найбільш поширеними сьогодні є реляційні СУБД, прикладом яких є ORACLE, MS SQL Server, MS FoxPro, MS Access тощо. Переваги реляційних СУБД - це легкість використання та ефективність реалізації. У даному навчальному посібнику розглядаються СУБД реляційного типу, а саме MS Access. Треба відмітити, що будь-яку інформаційну структуру можна визначити через модель іншої структури. Але саме СУБД реляційного типу дозволяє це зробити з найменшими втратами.
У подальшому рядки двовимірних таблиць будемо називати записами, стовпчики - полями. У термінах реляційних СУБД подібні таблиці називаються відношеннями, їх записи - кортежі відношень, поля - атрибути відношень. Тепер зрозуміло, чому використовується термін реляційна СУБД (relation - відношення). Записи відрізняються своїм номером, а поля - своїм ім ям. Основні умови щодо змісту таблиць такі:
- однакові записи забороняються;
- всі записи повинні мати однакову кількість полів;
- значення полів атомарні, тобто таблиця не може мати своїми компонентами інші таблиці.
Елементами даних MS Access є сталі, змінні пам яті та поля таблиць. Елементи даних та функції над ними складають вираз, які надалі будемо позначати словом Exp, додаючи, якщо це потрібно, ще один з символів C, M, N, D, L - початкові букви англійських назв типів даних (наприклад, ExpN). Типи даних розподіляються на базові і такі, що визначені користувачем. Деякі базові типи даних наведені у Табл. 1.
Табл. 1 - Базові типи даних MS Access
Тип даних Позначення Назва в MS Access
Рядок (Character) C текст
Текст ( Memo ) M текст Memo
Числовий (Numeric) N числовий
Дата (Date) D дата/час
Логічний (Logical) L логічний
Приклади сталих: "010201" - рядок (ExpC), 010201 - число (ExpN), 01.02.01 - дата (ExpD). Типи полів таблиць визначаються під час визначеня таблиці або модіфікаціїї її структури. Треба пам ятати, що тип даних рядок - це множина послідовностей символів. Кількість символів такої послідовності називається довжиною рядка і не може перевищувати 255. Тип даних рядок використовується для позначення кодів, назв, прізвищ тощо. Існує операція конкатенації даних типу рядок. Позначається ця операція знаком + . Наприклад, значення зміних A і B є відповідно 'Micro' і 'soft', то значенням виразу A+B , буде рядок 'Microsoft'. Тип даних текст (Memo) використовується для даних, значення яких - символи, а їх кількість може сягати за 255. Числовий тип даних використовується для даних, що характеризують кількісну їх властивісь, наприклад, вага, стаж, заробітна плата тощо. Тип даних дата очевидний, він використовується для обробки дат. Логічний тип даних використовується в виразах, що характеризують ситауцію, причому значення таких виразів або істина або хибність. Наприклад, вираз 10>100 логічний, а значення такого виразу - хибність. Для даних логічного типу існують декілька операцій: OR - логічне додавання, AND - логічне множення, NOT - логічне заперечення. Наприклад, значення виразу NOT (10>100) - істина.
Проектування структури таблиць
Процес визначення таблиці починається на стадії її проектування. Саме на цій стадії розробник бази даних має зробити аналіз інформації, яку необхідно обробляти. Для визначеності розглянемо інформацію про кадри підприємства, яка складається з особового складу, відомостей про переміщення тощо. Цю інформацію у реляційних СУБД необхідно представити сукупністю двовимірних таблиць. Нехай, дляприкладу, база даних, що створюється, називається Кадри та складається з двох таблиць: Особи та Переміщення . Визначемо таблицю Особи . Визначимо, що в цій таблиці розміщується деяка інформація з першої сторінки відомої картки особи, а саме:
1) табельний номер (номер картки особи)
2) прізвище
3) ім я
4) по-батькові
5) дата народження
6) стать
7) освіта
Кожний описаний вище пункт картки особи - це майбутнє поле таблиці! Визначемо тепер назву, тип даних, розмір та необхідну множину значень цих полів та зведемо все у Табл. 2:
Табл. 2 - Поля таблиці осіб
Пункт картки особи
Назва поля
Тип даних
Розмір, байт
Множина значень
1 ТабНомер C 4
2 Прізвище C 16
3 Ім я C 12
4 ПоБатькові C 16
5 ДатаНародження D
6 Стать C 1 'Ч';'Ж'
7 Освіта C 16 'середня';'вища'; 'середня-технічна'
Як бачимо, деякі клітинки цієї таблички не заповнені. Так, розмір поля з типом D визначається автоматично, а можливі значення даних пунктів 1)-5) картки особи тут очевидно не потрібні. На цьому процес проектування таблиці Особи призупиняється, щоб визначитись з так званими первинними ключами.
Індекси та ключі
Для зв'язування таблиць у реляційних СУБД використовують ключі. Ключем називають сукупність полів таблиці, значення яких ідентифікують її

 
 

Цікаве

Загрузка...