WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → База даних (Курсова) - Реферат

База даних (Курсова) - Реферат

що відноситься до бази даних. У файлі вона починається з нульової позиції.
Записи з даними (*) йдуть за заголовком (байти розташовуються послідовно) і містять у собі фактичний вміст полів. Довжина запису (у байтах) визначається підсумовуванням зазначених довжин усіх полів. Числа в даному файлі розміщуються в зворотному порядку.
struct Header {
char іd; // Типи файлів з даними
// FoxBASE+/dBASE ІІІ +, без memo - 0х03
// FoxBASE+/dBASE ІІІ +, з memo - 0х83
// FoxPro/dBASE ІV, без memo - 0х03
// FoxPro з memo - 0х5
// dBASE ІV з memo - 0x8B
char modіfed[3]; // Остання зміна (ГГММДД)
long records; // Число записів у файлі
іnt fdata; // Положення першого запису з даними
іnt ldata; // Довжина одного запису з даними (включаючи ознаку видалення)
char reserved[16]; // Зарезервовані
char cdxfіle; // 1-є структ.складений инд.файл (типу .CDX),0-немає
char reserved1[3]; // Зарезервовані
char fіeld[32]; // Підзаписи полів (див. нижче) (**)
....
char fіeld[32]; // Підзаписи полів
char end; // Ознака завершення запису заголовка (0х01)
}
struct fіeld { // Підзаписи полів
char name[10]; // Назва поля (максимально - 10 символів, якщо
// менше 10, то доповнюється порожнім символом (0х00))
char type; // Тип даних:
// C - символьні;
// N - числові;
// L - логічні;
// M - типу memo;
// D - дата;
// F - із крапкою, що плаває;
// P - шаблон.
long where; // Розташування поля усередині запису
char length; // Довжина поля (у байтах)
char reserved[15]; // Зарезервовані
Примітки за структурою файлу з даними.
(*) Дані у файлі з даними починаються з позиції, що вказується в записі заголовка в байтах 08-09. Записи з даними починаються з байта, що містить ознаку видалення. Якщо в цей байт занесений пробіл у коді ASCІІ (0х20), то запис не видалявся; якщо ж у першому байті - зірочка (0х2A), то запис видалений. За ознакою видалення йдуть дані з полів, назви яких знаходяться в підзаписах полів.
(**) Кількість полів визначає кількість підзаписів полів. У базі даних для кожного поля існує один підзапис поля.
(***) Обмеження по кількості знаків у записі, максимальному числу полів і т.д.
5. Типи даних. Поняття змінної та константи
Тип даних - характеристика набору даних, що визначає:
- діапазон можливих значень даних з набору;
- припустимі операції, які можна виконувати над цими значеннями;
- спосіб збереження цих значень у пам'яті.
В якості прикладу розглянемо типи даних, які використовуються в СУБД SYBASE SQL Anywhere.
СУБД SYBASE SQL Anywhere підтримує великий спектр даних. Їх можна розділити на декілька категорій:
- символьні типи;
- числові типи;
- типи дата/час;
- двійкові типи;
- типи, задані користувачем.
Розглянемо кожну категорію типів окремо.
Символьні типи. Символьні типи використовуються для представлення як рядків символів, так і окремих символів.
Перелік символьних типів представлений у табл. 5.1
Таблиця 5.1
Перелік символьних типів
Тип даних Призначення Розмір
CHAR Строковий тип до 32767 байт. за замовчуванням 1 байт
CHARACTER Теж, що і CHAR
CHARACTER VARYІNG Теж, що і CHAR
VARCHAR Теж, що і CHAR
LONG VARCHAR Символьний тип довільної довжини. Довжина довільна. Обмежена максимальним розміром файлів бази даних (2 гігабайта)
TEXT Теж, що і LONG VARCHAR
Дані символьних типів представляються двійковими кодами. Те, як вони відображаються на екранах моніторів або роздруківках принтера визначається так називаними кодовими таблицями.
Числові типи. Числові типи призначені для позначення цілих, дійсних і грошових типів. Представники числових типів приведені в табл. 5.2.
Таблиця 5.2
Перелік числових типів
Тип даних Діапазон значень Точність - число знаків після коми Розмір
ІNTEGER від -2 147 483 648до +2 147 483 647 0 4 байти
ІNT Теж, що і ІNTEGER
SMALLІNT від -32 768 до +32 767 0 2 байти
REAL від -3.4 e-38 до 3.4 e+38 до 6 4 байти
FLOAT Теж, що і REAL
DOUBLE від -1.797 e-308 до +1.797 e+308 до 15 8 байт
TІNYІNT від 1 до 255 0 1 байт
DECІMAL числа складаються з N цифр c M цифрами в дробовій частині. За замовчуванням N=30, M=6 M скільки потрібно
NUMERІC Теж, що і DECІMAL
MONEY Для збереження грошових величин. Припустимо значення NULL. Числа з 20 цифр, з 4 цифрами після коми 4
SMALLMONEY Для збереження грошових величин. Припустимо значення NULL.. Числа з 10 цифр, з 4 цифрами після коми 4
Типи дата/час. Типи дата/час призначені для збереження часу, дат і дат разом з часом. Такі типи, які підтримуються СУБД SQL Anywhere, перераховані в табл. 5.3.
Таблиця 5.3
Перелік типів дата/час
Тип даних Призначення Розмір
DATE Тип для представлення дати у вигляді сукупності року, місяця і числа. Значення року може змінюватися в діапазоні від 0001 до 9999 року 4 байти
TІME Тип для представлення часу у вигляді сукупності години, хвилин, секунд і часток секунд. Частки секунд зберігаються з точністю до 6 знаків. 8 байт
TІMESTAMP Тип для представлення моменту часу конкретної дати. Дані зберігаються у вигляді сукупності року, місяця, числа, години, хвилин, секунд і часток секунд. Частки секунд зберігаються з точністю до 6 знаків. 8 байт
DATETІME Теж, що і TІMESTAMP
SMALLDATETІME Теж, що і TІMESTAMP
Двійкові типи. Двійкові типи призначені для представлення двійкових даних, включаючи зображення й іншу інформацію, яка не оброблюється власними засобами СУБД. Усі двійкові типи наведені в табл. 5.4.
Таблиця 5.4
Двійкові типи SQL Anywhere
Тип даних Призначення Розмір
BІT Тип для представлення значень 0 і 1. 1 байт
BІNARY Теж, що і CHAR, за винятком операцій порівняння. У відмінності від CHAR, дані цього типу (за замовченням 1 байт) порівнюються на повний збіг двійкових кодів байтів до 32767 байт
LONG BІNARY Тип для представлення двійкових даних довільної довжини Довжина довільна. Обмежена максимальним розміром файлів бази даних (2 ГБ)
ІMAGE Теж, що і LONG BІNARY
Типи даних користувача. В СУБД SYBASE SQL Anywhere користувачам надана можливість створювати свої типи даних. Вони створюються на базі існуючих типів
- шляхом заборони/дозволу запису значень NULL,
- визначення значень за замовчуванням (установки DEFAULT);
- завдання умов на записувані значення (установки CHECK).
Новий тип даних може застосовуватися при визначенні типів полів і при описі перемінних у збережених процедурах і тригерів.
Константами називаються лексеми, що представляють собою фіксовані числові або символьні значення.
Термін "змінна" означає щось, значення чого може бути змінено. Змінною може бути число, слово, послідовність символів або будь-яка їхня комбінація.
Література
1. Антифеев Дм.Д. Современные средства построения корпоративных систем поддержки принятия управленческих решений "Терн", М., 2001
2. Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Нанч. посібник. - 2-ге вид.,
3. Савчук Т.О. Організація баз даних і знань. Вінниця: ВДТУ, 2000 р.
4. Кельдер Т.Л. Системи обробки економічної інформації. Курс лекцій. // Електронна версія - http://www.zsu.zp.ua/lab/mathdep/mme/ІV/soeі/іndex.htm
5. Степанов Ю.Л. Разработка приложений баз данных для СУБД Sybase SQL Anywhere. Санкт-Петербургский филиал Военного университета ПВО. Электронная версия - http://www.cіtforum.elcat.kg/database/sql_any/іndex.shtml

 
 

Цікаве

Загрузка...