WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Розробка автоматизованої системи для проведення розрахунків між клієнтами, які користуються послугами Internet, та Інтернет-провайдером. (Дипломна) - Реферат

Розробка автоматизованої системи для проведення розрахунків між клієнтами, які користуються послугами Internet, та Інтернет-провайдером. (Дипломна) - Реферат

конфiнгуруються параметри маршрутизацiї трафiку.
Доступ по комутованiй лiнiї- абонент пiдключається до вузла доступу до мережi Iнтернет Укртелекому, використовуючи телефонну мережу загального користування (ТфМЗК), при цьому вiн отримує послугу доступу до ресурсiв Iнтернет в режимi on-line. Оплата стягується за час з'єднання.
При доступi до глобальної мережi Iнтернет по комутованим лiнiям зв'язку абонент пiдключається до вузлу доступу до мережi Iнтернет Укртелекому, використовуючи телефонну мережу загального користування (ТфМЗК) або мережу ISDN, при цьому вiн отримує послугу доступу до ресурсiв Iнтернет в режимi on-line. Оплата стягується за час з'єднання.
Електронна пошта- абонент отримуєадресу електронної пошти та поштову скриньку, при цьому для абонента резервується дисковий простiр для поштової скриньки на поштовому серверi Укртелекому, обсяг необхiдного дискового простору замовляється абонентом.
4 Ви можете створити одну або кiлька поштових скриньок на поштовому серверi Укртелекому, розмiр яких визначається за Вашим бажанням, а також змiнювати дисковий простiр, завчасно попередивши про це обслуговуючий персонал на початку мiсяця. З'єднання з поштовим сервером може бути органiзовано за протоколами POP3, POP2, IMAP, UUCP. Ви можете замовити переадресацiю пошти, що надходить на Вашу поштову скриньку, на будь-яку iншу поштову скриньку.
Пiдтримка первинного та вторинного DNS 5 - необхiдною умовою для забезпечення функцiонування Iнтернет є надiйна робота серверiв доменних iмен, якi виконують функцiї посередникiв мiж фiзичними адресами та iменами ресурсiв Iнтернет. При цьому на серверi доменних iмен Укртелекому розмiщується первинний сервер доменних iмен клiєнта, через який проходять всi запити клiєнта, або вторинний сервер доменних iмен клiєнта, через який проходять запити клiєнта при вiдмовi чи перевантаженнi його первинного сервера.
Необхідною умовою для забезпечення функціонування Інтернет є надійна робота серверів доменних імен, які виконують функції посередників між фізичними адресами та іменами ресурсів Інтернет. Укртелеком надає послуги розміщення первинних та вторинних систем доменних імен клієнтів на своєму сервері доменних імен.
Ви можете зареєструвати власний первинний та вторинний DNS (при цьому Ваша електронна адреса не буде містити адресу провайдера); зареєструвати структуру підприємства будь-якої складності, без проблем зареєструвати власний WWW або FTP-сервер, маючи власний DNS.
Маршрутизацiя додаткових мереж та автономних систем- при пiдключеннi до вузла доступу до мережi Iнтернет Укртелекому абонентiв/провайдерiв Iнтернет з власними мережами чи автономними системами вузлом Iнтернет Укртелекому органiзується маршрутизацiя цих мереж чи автономних систем для доступу до свiтової мережi Iнтернет.
Маршрутизація додаткових мереж та автономних систем - при підключенні до вузлу доступу до мережі Інтернет Укртелекому абонентів/провайдерів Інтернет з власними мережами чи автономними системами вузлом Інтернет Укртелекому організується маршрутизація цих мереж чи автономних систем для доступу до світової мережі Інтернет. Ці послуги надаються Інтернет-провайдерам для забезпечення їх клієнтам доступу до Інтернет через зовнішні канали провайдера з використанням технічних ресурсів Укртелекому. При цьому, за доступ до Інтернет клієнт розраховується безпосередньо з провайдером, а провайдер, в свою чергу, розраховується з Укртелекомом за використання його технічних ресурсів.
Телеконференцiї- абонент отримує доступ до серверу телеконференцiй Укртелекому, при цьому вiн має можливiсть пiдписуватись на групи новин за рiзноманiтними спрямуваннями (за бажанням) та приймати участь в роботi цих груп (читати повiдомлення та надсилати повiдомлення в цi групи).
Укртелеком надає послугу доступу до свого серверу телеконференцій, що дозволяє клієнтові за власним бажанням регулярно отримувати групи новин за різноманітним спрямуванням та надсилати власні повідомлення в ці групи новин.
Вiртуальний FTP-сервер 8 - на FTP серверi Укртелекому створюється FTP-сервер абонента та видiляється дисковий простiр для нього. Цей сервер анонсується в мережi Iнтернет та стає доступним для користувачiв мережi Iнтернет. FTP-сервер призначений для розмiщення на ньому файлiв та забезпечененя доступу до них користувачiв Iнтернету.
Укртелеком надає змогу розмістити Ваш віртуальний WWW або FTP-сервер на вузлі Інтернет Укртелекому. Оплата за сервер стягується відповідно до об'єму дискового простору, який він займає.
Віртуальний FTP сервер - на FTP сервері Укртелекому створюється FTP сервер абонента та виділяється дисковий простір для нього. Цей сервер анонсується в мережі Інтернет та стає доступним для користувачів мережі Інтернет. FTP сервер призначений для розміщення на ньому файлів та забезпечененя доступу до них користувачів Інтернет.
Вiртуальний WWW-сервер- на WWW-серверi Укртелекому створюється WWW-сервер абонента та видiляється дисковий простiр для нього. Цей сервер анонсується в мережi Iнтернет та стає доступним для користувачiв мережi Iнтернет. WWW-сервер призначений для розмiщення на ньому гiпертекстової iнформацiї та забезпечененя доступу до неї користувачiв Iнтернет.
Віртуальний WWW сервер - на WWW сервері Укртелекому створюється WWW сервер абонента та виділяється дисковий простір для нього. Цей сервер анонсується в мережі Інтернет та стає доступним для користувачів мережі Інтернет. WWW сервер призначений для розміщення на ньому гіпертекстової інформації та забезпечененя доступу до неї користувачів Інтернет.
Послуги пункту колективного користування - Укртелеком створює в загально доступному примiщеннi пункт колективного користування, встановлює в ньому комп'ютери, що мають доступ до мережi. Клiєнтам через оператора Укртелекому надається послуга електронної пошти з видачею iнформацiї призначеної для клiєнта в електронному виглядi чи на паперi, в той же час на пунктi клiєнту надається можливiсть самостiйної роботи на комп'ютерi.
Послуги пункту колективного користування - Укртелеком створює в загально доступному приміщенні пункт колективного користування, встановлює в ньому комп'ютери, що мають доступ до мережі. Клієнтам через оператора Укртелекому надається послуга електронної пошти з видачею інформації призначеної для клієнта в електронному вигляді чи на папері, в той же час на пункті клієнту надається можливість самостійної роботи на комп'ютері.
Обслуговування обчислювальної технiки користувача 11 - на основi заяви абонента фахiвцi Укртелекому виїжджають на робоче мiсце абонента та проводять встановлення та конфiгурування програмного забезпечення для роботи в Iнтернетi.
Обслуговування обчислювальної техніки користувача - на основі заяви абонента фахівці Укртелекому виїжджають на робоче місце абонента та

 
 

Цікаве

Загрузка...