WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Розробка автоматизованої системи для проведення розрахунків між клієнтами, які користуються послугами Internet, та Інтернет-провайдером. (Дипломна) - Реферат

Розробка автоматизованої системи для проведення розрахунків між клієнтами, які користуються послугами Internet, та Інтернет-провайдером. (Дипломна) - Реферат

індивідуальній машині даної мережі. Це спрощує схеми маршрутів. Шлюзи розподіляють, яка наступна мережа буде одержувачем даної дейтаграмми. Якщо машина одержувач даної дейтаграммы перебуває в тій же мережі, то дейтаграмма може бути послана прямо в цю машину. У противному випадку вона передається від шлюзу до шлюзу, поки не досягне мережі одержувача.
Ще один конфігураційний параметр TCP/IP - це широкомовна адреса . Їм називають спеціальною, використовуваною системою для спілкуванняз усіма комп'ютерами локальної мережі одночасно. Стандартна широкомовна адреса - це IP - адреса , у якому всі біти номера хоста мають значення 1.
Вибір програмного пакета TCP/IP аналогічний вибору мережної карти й заснований на аналізі співвідношення ефективність/вартість. Підтримка з боку постачальника й легкість конфігурування також має велике значення , але на вибір програм впливають деякі додаткові фактори . 1 - ціна . Ніхто не розкидається безкоштовними апаратними засобами , але безкоштовні пакети програм існують . Сама більша небезпека безкоштовних програм криється в тім , що в потрібний момент для них може не виявитися необхідної технічної підтримки . Мережне програмне забезпечення повинне відповідати вашим вимогам , тобто мати такі специфічні особливості, які відповідають вимогам мережних служб й які правильно розуміють користувачі . У програмному забезпеченні TCP/IP для DOS при роботі з мережею використаються ті ж команди , що й у програмному забезпеченні для UNIX , так що велика документація TCP/IP, написана для UNIX , може бути корисна користувачам ПК.
2. Послуги Інтернет-провайдера.
Доступ до Internet можна отримати встановивши зв'язок з провайдером послуг Internet (Internet Service Provider). Провайдер виступає в якостi посередника (провiдника) Internet, забезпечуючи пiдключення користувачiв до Internet через маршрутизатор Internet. Користувач пiдключається до маршрутизатора провайдера за допомогою телефона або видiленої лiнiї.
Бiльшiсть провайдерiв є прямими провайдерами. Для таких провайдерiв надання доступу в Internet є основним видом їх дiяльностi. Їм сплачують разовий вступний внесок плюс пiдписну плату. Вони переважно надають користувачам все програмне забезпечення, необхiдне для пiдключення. Додатковi послуги, що надаються провайдерами можуть iстотно вiдрiзнятися. Однi провайдери надають тiльки можливiсть доступу до Internet без будь-яких додаткових можливостей. Iншi - можуть здавати в оренду мiсце для особистого Web-сервера, запропонувати можливiсть постiйного пiдключення або допомогти в оформленнi i веденнi Web-сервера.
В залежностi вiд способу застосування iснує кiлька способiв пiдключення до мережi Internet.
Переписка i електронна пошта - найпростiша форма застосування Internet. Пiдключення, що дозволяє переписуватися та користуватися електронною поштою, є найпростiшим по установцi i найдешевшим в експлуатацiї.
Доменний доступ - з провайдером заключається договiр про можливiсть безпосереднього доступу до Internet, за який вноситься мiсячна або рiчна плата. Подiбний вид доступу найчастiше використовується в органiзацiях, якi використовують ресурси Internet для отримання загальної iнформацiї, проведення iнтерактивних дослiджень або придбання товарiв та послуг.
Клiєнтський доступ використовується для запуску Internet-приложень на робочих станцiях (наприклад, програмне забезпечення для торгiвлi акцiями, яке зв'язується з брокерськими конторами або комунiкацiйною програмою, яка проводить конференцiю в режимi реального часу). Подiбнi приложення самостiйно встановлюють пiдключення до Internet пiд час запуску i вiдключаються в момент завершення роботи.
Постiйний прямий доступ до Internet використовується компанiями, що iнтенсивно пропонують свої товари та послуги через Internet; в якостi прикладу можна навести аiвакомпанiю з можливiстю бронювання квиткiв через Internet. Подiбний вид доступу є найдорожчим i його установка та супровiд вимагає додаткових послуг зi сторони провайдера.
Для забезпечення обмiну повiдомленнями, доменного або клiєнтського доступу достатньо лише комутованого доступу (dial-up access) до провайдера; це означає, що Ви встановлюєте зв'язок, використовуючи стандартнi телефоннi лiнiї або ISDN-лiнiї, якi бiльш швидко працюють, але коштують дорожче.
Вирiшивши, як Ви збираєтесь використовувати Internet, слiд визначити, яку кiлькiсть ресурсiв своєї мережi Ви можете видiлити для доступу в Internet. Доступ в Internet можна надати або всiм, або кiльком користувачам мережi. Якщо приймається рiшення надати доступ тiльки кiльком користувачам, тодi зручнiше буде настроїти робочi станцiї таких користувачiв окремо; тобто встановити на таких станцiях модем та пiдтримку протоколу TCP/IP, пiсля чого такi користувачi зможуть самостiйно зв'язуватися з провайдером. Впровадження такого рiшення не займе багато часу, такий доступ легко супроводжувати i, крiм того, Вам не знадобиться настроювати всю мережу для пiдтримки протоколу TCP/IP.
Однак, якщо Ви захочете надати доступ до Internet всiм своїм користувачам, то пiдтримку протоколу TCP/IP слiд буде встановлювати по
всiй мережi. В такому випадку замiсть установки зв'язку за допомогою модему, доцiльно використати комутуючий маршрутизатор, який є вдосконаленою формою модема, призначеною для використання в мережах.
Розвиток сегменту мережi Iнтернет розпочався в Тернопільській філії ВАТ Укртелеком в 2000 роцi. На цей час вузли доступу до мережi Iнтернет iснують в місті Тернополі та 6 районних центрах. Вузли доступу до мережi Iнтернет мають пiдключення до центрального вузла Iнтернет Укртелекому в м. Київ, який з'єднаний з використанням ємностi волоконно-оптичних лiнiй зв'язку з закордонними вузлами США, Великобританiї, Iталiї, Норвегiї, Росiї, Угорщини, Арменiї. Ємнiсть зовнiшнiх з'єднань мережi Iнтернет Укртелекому на 01.01.02 становить бiльш 60 Мбiт/с.
Укртелеком надає послуги доступу до свiтової мережi Iнтернет кiнцевим, корпоративним споживачам та провайдерам послуг Iнтернет.
Постiйне IP з'єднання по видiленiй лiнiї - абонент пiдключається до вузлу доступу до мережi Iнтернет Укртелекому по фiзичнiй 2-х, 4-х проводнiй лiнiї, каналу ТЧ або цифровому каналу nx64kb, при цьому вiн отримує послугу доступу до ресурсiв Iнтернет в режимi on-line цiлодобово. Для кожного клiєнта на вузлi доступу конфiнгуруються параметри маршрутизацiї трафiку.
При постiйному IP-з'єднаннi по видiленiй лiнiї абонент пiдключається до вузлу доступу до мережi Iнтернет Укртелекому по фiзичнiй 2-х, 4-х проводнiй лiнiї, каналу ТЧ або цифровому каналу nx64kb, при цьому вiн отримує послугу доступу до ресурсiв Iнтернет в режимi on-line на швидкостi вiд 9,6 до 2048 кбiт/с без обмеження часу цiлодобово. Для кожного клiєнта на вузлi доступу

 
 

Цікаве

Загрузка...