WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Апаратні засоби та операційна система персональних комп'ютерів фірми IBM - Дипломна робота

Апаратні засоби та операційна система персональних комп'ютерів фірми IBM - Дипломна робота

(1). Зауважимо, що в інформатиці нуль позначається як *, щоб не сплутати цей символз літерою "O".
Основою даних в комп'ютері є біт (bit, що є скороченням англійських слів binary digit - двійкова цифра). Біт може приймати лише два значення - 0 або 1. Фізично цим значенням відповідають стани електронних елементів - увімкнений/вимкнений, намагнічений/ненамагнічений і т.п. Біт - це найменший квант інформації, не дуже зручний у використанні. Значно частіше використовують байти. Байт (byte) - це 8 біт, що розглядаються як одне ціле. Вони відіграють основну роль при вимірюванні інформації в комп'ютері. Так, розмір пам'яті, об'єм диска вимірюються у байтах (або кілобайтах, мегабайтах, гігабайтах, терабайтах). Подивимося, скільки існує всього байтів. Перелічимо їх:
0000 0000 1-й байт
0000 0001 2-й байт
0000 0010 3-й байт
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1111 1111 256-й байт
У наведеній таблиці в кожному байті на кожному з 8-ми місць (бітів) може стояти 0 або 1. Всього таких комбінацій - 28 = 256. Взагалі, якщо маємо сукупність n комбінацій 0 або 1, то число всіх можливих таких комбінацій дорівнює 2n. Наведемо таблицю функції 2n для деяких значень n. Це буде потрібно нам у подальшій роботі.
n 1 4 8 10 16 20 24 30 32
2n 2 16 256 1024 65536 1048576 16777216 1073741824 4294967296
Тепер повернемось до термінів кілобайт, мегабайт, гігабайт, терабайт. Звичайно термін "кіло" означає 103, "мега" - 106, "гіга" - 109, "тера" - 1012. В інформатиці, оскільки комп'ютер має справу насамперед з двійковими числами (складеними з 0 та 1), термін "кіло" означає 210=1024 - найближча до 1000 степінь двійки. Так само, термін "мега" - це 220, "гіга" - 230, "тера" - 240. Кілобайти позначаються літерою К, що стоїть за відповідними цифрами, мегабайти - літерою М, гігабайти - літерою Г, терабайти - літерою Т. Наприклад, якщо дискета має ємність 360К, то у байтах це число означає 368640, якщо ОЗП комп'ютера має 640К, то у байтах це означає 655360 і т.п. Зрозуміло, що М - це К разів по К, Г - це К разів по М, а Т - це К разів по Г. З використанням наведених конструкцій перепишемо таблицю, яку ми щойно розглянули.
n 1 4 8 10 16 20 24 30 32
2n 2 16 256 1 К 64 К 1 М 16 М 1 Г 4 Г
Щоб дати уявлення про введені поняття, наведемо приклади. Як буде сказано нижче, терміни байт та символ в інформатиці позначають практично одне й те ж саме. Нехай на стандартному аркуші паперу міститься 2000 (2К) символів. Тоді на дискеті ємністю 1.2М можна записати книгу об'ємом 600 сторінок, а на жорсткому диску ємністю 40М - 40 книжок об'ємом по 500 сторінок у кожній.
В інформатиці поряд з двійковою системою числення (вона використовує тільки цифри 0 та 1) часто застосовують також восьмеричну та шістнадцятеричну системи числення. У 8-ричній системі числа утворюються за допомогою цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а у 16-ричній - цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F (тут символи A, B, C, D, E, F розглядаються саме як цифри). В загальному випадку для кожного числа треба ще додавати інформацію, в якій системі числення воно записане. Після цього, у разі потреби, нескладно перевести запис числа з однієї системи в іншу. У таблиці, що наводиться нижче, наведені деякі приклади. Тут Dec означає десяткове число, Bin - двійкове, Oct - восьмеричне, Hex - шістнадцятеричне.
Dec Bin Oct Hex
0 0 0 0
1 1 1 1
2 10 2 2
3 11 3 3
4 100 4 4
... ... ... ...
7 111 7 7
8 1000 10 8
9 1001 11 9
10 1010 12 A
11 1011 13 B
... ... ... ...
15 1111 17 F
16 10000 20 10
17 10001 21 11
... ... ... ...
Але ж врешті-решт людина спілкується з комп'ютером не за допомогою двійкових чисел!
Символи в ПК
Коли ви спілкуєтесь з комп'ютером, ви вводите якісь команди, інформацію з клавіатури рідною (українською) мовою, або англійською (оскільки комп'ютер придумали американці), і одержуєте повідомлення на екрані монітора тими ж самими мовами. А як же здійснюється перетворення з двійкових чисел до загально прийнятої мови? Для цього існує декілька стандартів переведення байтів (послідовностей восьми 0 та 1) у зрозумілу людині мову. Один з них зветься ASCII (American Standard Code for Information Interchange - Американський стандартний код для обміну інформацією). Цей стандарт є одним з найпоширеніших для ПК. У ньому кожному байту відповідає якийсь символ. Історично склалося, що ASCII-коди записуються у дві таблиці: основну та розширену. Ці таблиці наводяться нижче. У кожній клітинці таблиць даються символи та їх десяткові коди.
Перша з таблиць є стандартною для всiх IBM-сумiсних ПК, i, взагалi кажучи, власно стандарт ASCII має лише 128 символiв, якi наведенi тут. У другiй, розширенiй таблицi наведенi наступнi 128 кодiв, значна частина яких використовується для зображення символiв нацiональних алфавiтiв. Крiм того тут розмiщенi символи так званої "псевдографiки", якi дають можливiсть утворювати рiзноманiтнi рамки, таблицi тощо в текстовому режимi роботи екрана монiтора, а також деякi математичнi символи.
Основна таблиця ASCII
000
001
O 002
O 003
*
004
*
005
*
006
*
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
? 017
? 018
? 019
!! 020
021
§
022
? 023
? 024
*
025
*
026
*
027
*
028
029
030
*
031
*
032
033
! 034
" 035
# 036
$ 037
% 038
& 039
' 040
( 041
) 042
*
043
+ 044
, 045
*
046
. 047
/
048
0 049
1 050
2 051
3 052
4 053
5 054
6 055
7 056
8 057
9 058
: 059
; 060
063
?
064
@ 065
A 066
B 067
C 068
D 069
E 070
F 071
G 072
H 073
I 074
J 075
K 076
L 077
M 078
N 079
O
080
P 081
Q 082
R 083
S 084
T 085
U 086
V 087
W 088
X 089
Y 090
Z 091
[ 092
093
] 094
^ 095
_
096
` 097
a 098
b 099
c 100
d 101
e 102
f 103
g 104
h 105
i 106
j 107
k 108
l 109
m 110
n 111
o
112
p 113
q 114
r 115
s 116
t 117
u 118
v 119
w 120
x 121
y 122
z 123
{ 124
: 125
} 126
~ 127
Розширена таблиця ASCII (альтернативне

 
 

Цікаве

Загрузка...