WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Інформатика і обчислювальна техніка - Реферат

Інформатика і обчислювальна техніка - Реферат

зєєявлятись механічні обчислювальні машини, особливість яких полягала в тому, що алгоритми виконання арифметичних операцій були закладені в самому пристрої. Їх конструкція поступово вдосконалювалась. У першій половині ХХ ст. для виконання обчислень з багаторозрядними числами використовували створені за цим принципом ручні арифмометри і настільні клавішні машини, які вводилися в дію електромотором.
Працюючи на таких машинах, потрібно було набирати вихідні дані на клавіатурі, записувати результати в спеціальну таблицю; стежити за порядком виконання арифметичних операцій, який визначався алгоритмом розв'язування задачі.
Самі ж операції виконувала машина у кілька разів швидше, ніж це робилося в ручну.
У першій половині ХХ ст., особливо в 30-ті - 40-і роки, у зв'язку з розвитком науки й техніки перед математиками постало багато тих прикладних задач. Обсяг обчислень зростав так стрімко, що необхідний був принципово новий крок у вдосконаленні обчислювальних засобів. І такий крок було зроблено: з'явились ЕОМ.
Першу вітчизняну ЕОМ (МЄСМ) розроблено в Інституті електротехніки АН УРСР у 1948-19511 рр. під керівництвом академіка С.О. Лебедєва. під його ж керівництвом у 1952 р. було створено ЕОМБЄСМ, що маал на той час в Європі найбільшу швидкодію. А вже наступного року в нашій країні розпочався випуск першої в Європі серійної ЕОМ високого класу "Стрела". З того часу бурхливий розвиток електронної обчислювальної машини справляв величезний вплив на науково-технічний прогрес. З порівняно короткий час створено чотири покоління ЕОМ.
Кожне покоління ЕОМ характеризується:
1) елементною базою;
2) математичним забезпеченням
І покоління - 1955 - 1962 рр.-М-20, "Минск"-1,2 "Урал"
1) лампова техніка (електронно-вакуумні лампи)
2) коли машини
ІІ покоління - 1962 - 1969 рр. - БЄСМ-4, М-222, "Минск" - 22, 32.
1) напівпровідники
2) алгоритмічна мова
ІІІ покоління - 1970 - 1977 рр. - машини серії ЄС
1) інтегральні схеми
2) операційна система
ІУ 1978 - "Елбрус"-1
1) великі інтегральні схеми
2) єдине математичне забезпечення.
Істотною рисою машин наступного, п'ятого покоління будуть великі "інтелектуальні можливості". Численні функції, що в машинах ІУ покоління реалізуються за допомогою складних програмних комплексів, закладатимуться безпосередньо в апаратуру ЕОМ. Програмне забезпечення, в свою чергу, буде спрямоване на розвиток їх евристичних здібностей. Широко астосовуватимуться системи мовного введення і виведення, які дадуть змогу вести діалог з машиною у буквальному розумінні слова.
Розвиток сучасної обчислювальної техніки - невіддільний від досягнень мікроелектроніки й таких продуктів космічної ери, як мікро-ЕОМ, побудованих на великих інтегральних схемах. На відміну від звичайних обчислювальних машин (БЄСМ - 4 - 200 - 250 м2, Міні-ЕОМ- у звичайній кімнаті), мікро-ЕОМ створюють за інтегральною технологією на мініатюрному кристалі, який легко можна вмонтувати у верстат, електричну друкарську машину, електронний касовий апарат, кухонну плиту з надвисоко-частотним нагрівом, в автомобіль, світлофор та ін.
До мікрогабаритних ЕОМ належать і електронні мікрокалькулятори - ЕМК. За функціональним принципом вони поділяються на: арифметичні, інженерні, програмовані.
Арифметичні - виконують арифметичні дії з цілими числами і десятковими дробами, піднесення до степеня з натуральним показником (деякі - 1/х, %, мають регістр пам'яті).
Інженерні - не тільки виконують арифметичні операції, а й обчислюють значення ф-й 10х, ех. lg x, ln x, sin x, cos x, tg x, arcsin x, arccos x, arctg x, xy.
Програмовані - крім того, що виконують усі ф-ції інженерних, можуть запам'ятовувати програму, складену обчислювачем, і виконувати за цією програмою повторні обчислення.
1) "Електроника Б3-14", Б3-23, Б3-26, МК-57.
2) "Електроника Б3-18", МКШ-2, Б3-32, Б3-36, С3-15.
3) "Електроника Б3-21", Б3-24, МК-46, МК-54, МК-56.
Мікрокалькулятори побудовані за тим самим принципом (мають ті самі блоки), що й великі обчислювальні машини.
Будова ЕОМ:
Програми
Дані
За допомогою пристрою введення потрібнаінформація (програма, дані числа) надходить у машину (мікрокалькулятор). У пам'яті міститься інформація, що стосується остаточних результатів. Процесор - це пристрій, який здатний читати алгоритм, вибирати з пам'яті потрібну інформацію, виконувати відповідні операції, записуючи результати в пм'ять, а також керувати іншими блоками. За допомогою пристрою виведення результати обчислень виводяться з машини.
У мікрокалькуляторі пристроєм введення є клавіатура, пристроєм виведення - індикатор (екран, дисплей).
Спочатку термін "обчислювальна техніка" обмежував коло технічних засобів, які призначались в основному для зменшення часу під час обробки числових величин, починаючи від рахівниці, логарифмічної лінійки, арифмометра кінчаючи електронним калькулятором. в подальшому помірі того, як появились міні - і мікро ЕОМ, їх все більше проникнення в усі сфери життя людини, термін "електронно-обчислювальна техніка" почали використовувати для означення всіх видів еом.
Універсальні ЕОМ і зараз являються основою для побудови автоматизованих систем управління виробництвом (АСУВ) на великих і середніх підприємствах. В даний час промисловість виробляє зараз уніфіковану систему малих ЕОМ (СМ ЕОМ), представником якої є наша ЕОМ СМ1700.
Основним елементом мікро ЕОМ являється мікропроцесор.
Паралельно з розвитком ЕОМ удосконалювались системи числового рограмного управління (ЧПУ) обладнання. Спочатку появились електромеханічні командоапарати, які керують простим обладнанням. Потім появились електронні спеціалізовані пристрої для управління обладнанням по програмі , яку считують з паперової стрічки або синтетичної стрічки з перфорованими отворами (так звані перфострічки).
Електронно - обчислювальна техніка все ширше і ширше знаходить собі місце в керуванні технологічними процесами, виробництвом, транспортом, науковими експериментами. Коли мова заходить про застосування обчислювальної техніки, ми часто вимовляємо слова "керування", "об'єкт керування", "система керування". Що ж вони означають?
В кібернетиці ці поняття визначаються слідуючим чином:
Керування - це прцес дії на об'єкт з певною метою привести його в бажаний стан.
Об'єкт, який потребує спеціально організованого керування керування, для успішної взаємодії з іншими об'єктами або зовнішнімсередовищем, наз ивають об'єктом керування. В якості об'єкта керування може бути станок, двигун, літак, будь-який технологічний процес, цех, завод, профтехучилище, побутові прилади і т.п. Щобпоявилась можливість керувати об'єктом, необхідно по-перше мати набір правил, які дозволяють досягти мети керування в різних ситуаціях; тобто алгоритм керування;
по-друге повинен бути пристрій керування, який дозволяє створити керуючу дію в залежності та відповідності з алгоритмом керування.
Сукупність об'єкту керування та пристроїв керування, взаємодія яких приводить до виконання поставленої мети носить назву система керування.
Заміна таких спеціалізованих пристроїв на міні та макро ЕОМ дозволяє створити системи, в яких програма роботи обладнання може змінюватись дистанційно по каналах зв'язку без втручання людини - оператора. Об'єднання мікро ЕОМ та високоточних механічних пристроїв (типу покрокових електродвигунів, пневматичних, гідравлічних та електричних).

 
 

Цікаве

Загрузка...