WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Фізичні файли та файлові змінні - Реферат

Фізичні файли та файлові змінні - Реферат

читається до кінця і в допоміжний файл копіюються ті записи, поле-прізвище яких відрізняється від заданого. Далі файли закриваються, і засобами модуля System старий файл просто знищується, а допоміжному присвоюється зовнішнє ім' я старого.
program OutFromGroup;
type Student = record
Sname, Name : string[20];
Ball : real;
end;
var Fi, Fo : file of Student; { інформаційний та допоміжний файл }
FileName: string; { ім' я файла }
procedure OpenFile;
begin
writeln('Задайте ім''я файла'); readln(FileName);
assign(Fi, FileName); reset(Fi);
assign(Fo, 'NewFile.dat'); rewrite(Fo);
end;
procedure ClearFile; { Процедура стискання файла }
var St : Student; { Змінна для обміну }
StudtoOut : string[20];
begin
writeln('Задайте прізвище студента, що вилучається:');
readln(StudtoOut);
while not eof(Fi) do
begin
read(Fi, St);
if St.SName StudtoOut then
write(Fo, St)
end;
close(Fi);
close(Fo);
{Виклики процедур модуля System }
Erase(Fi); {для знищення}
ReName(Fo, FileName); {та переіменування файла }
end;
begin
OpenFile;
ClearFile;
end.
Крім операцій заміни та вилучення елементів файла, опишемо операцію вставки елемента в довільне місце файла. Нехай місце задається номером нового елемента в файлі. Для вставки використовують один із двох алгоритмів.
У першому алгоритмі використовується допоміжний файл, в який переписуються всі елементи, що передують заданому.
Відкрити основний та допоміжний файли.
У циклі переписати з основного файла в допоміжний всі елементи, номери яких менші заданого. Для цього можна використати допоміжну змінну того ж типу, що і в елементів файла.
У допоміжний файл записати значення, яке треба вставити.
У циклі переписати з основного файла в допоміжний усі елементи, що залишились.
Закрити основний та допоміжний файли.
Знищити основний файл.
Переіменувати допоміжний файл в основний.
У другому алгоритмі замість допоміжного файла використовуються дві допоміжні змінні того ж типу, що і в елементів файла, та допоміжна змінна-лічильник типу LongInt для запам'ятовуванняпоточного місця вставки.
Першій допоміжній змінній присвоїти значення, яке треба вставити в файл.
Встановити файловий вказівник на місце вставки за допомогою процедури Seek.
Запам'ятати місце вставки в змінній-лічильнику за допомогою функції FilePos.
Прочитати значення того елемента, на який вказує файловий вказівник, і присвоїти другій допоміжній змінній.
Знов установити файловий вказівник на місце вставки за допомогою процедури Seek, використавши значення лічильника.
В циклі, поки файл не прочитано:
записати в доступний елемент файла значення з першої змінної;
запам'ятати нове місце вставки, збільшивши лічильник;
першій допоміжній змінній присвоїти значення другої;
прочитати значення того елемента, на який вказує файловий вказівник, і присвоїти другій допоміжній змінній;
установити файловий вказівник на місце вставки за допомогою процедури Seek, використавши значення лічильника.
Записати в доступний елемент файла значення з першої змінної.
Наостанок зауважимо, що значення другого аргументу у виклику процедури Seek може не бути номером елемента в файлі, тобто може бути від' ємним або більшим кількості елементів файла. За її виклику нічого не трапиться, але за подальшої спроби читати елемент із установленим номером виконання програми аварійно завершиться. Адже елемента з таким номером немає!
Ще цікавіше буде, якщо у виклику Seek задати номер, більший від кількості елементів у файлі, а потім спробувати записати в цей ніби доступний елемент файла. Все буде гаразд, але після цього в файлі чомусь з' явиться зовсім незрозуміла інформація, "сміття". Перевірте цю інформацію та поміркуйте, звідки береться "сміття"! І будьте уважні, коли записуєте другий аргумент процедури Seek.
Задачі
8. Написати "дурнестійкий" варіант процедури Seek, за яким не дозволяється задавати від' ємний чи більший від кількості елементів файла номер елемента. Зауважимо, що варіант такої процедури для подальшого читання відрізняється від варіанта для запису тим, що при читанні найбільшим номером доступного елемента є Filesize(f)-1, а при записі - Filesize(f).
9. Написати програми, що реалізують алгоритми вставки нового значення в файл.
10. Написати програму вилучення елемента з файла даних про студентів групи, аналогічну програмі з прикладу 13.4, в якій не використовується допоміжний файл (доцільно застосувати процедуру Truncate).
11. Написати процедуру вилучення з файла елемента за його номером.
12. Написати програму створення, поповнення, перегляду та обробки файлів записів про студентів груп засобами послідовного та прямого доступу. Використання файлів ведеться за допомогою меню. Воно повинно бути змістом окремого файла та складатися з пунктів, що позначають конкретні операції з файлами чи кінець роботи з меню. Використання меню полягає в тім, що воно виводиться на екран, а виконання програми забезпечує можливість указання з клавіатури, який пункт меню вибирається. У відповідь на указання залежно від обраного пункту забезпечується виконання операції з файлом. Кінець роботи з меню означає завершення програми.
Файли повинні задовольняти умови правильності: в одному класі не може бути двох учнів з однаковими прізвищами та іменами одночасно.
Програма має забезпечити такі операції з файлами:
"установка файла" - задання імені файла;
"поповнення" - введення записів із клавіатури й додавання їх до файла (з перевіркою умов правильності);
"перегляд" - виведення записів файла на екран сторінками.
"вибірковий перегляд за полем" - задання значення поля та перегляд лише записів файла з таким значенням цього поля;
"вибіркове копіювання за полем" - задання значення поля та копіювання в інший файл записів тільки з таким значенням цього поля;
"вибіркове вилучення за полем" - задання значення поля та вилучення записів із заданим значенням цього поля, тобто копіювання в інший файл записів із іншими значеннями цього поля;
"перевірка умов правильності" - файл не повинен вміщувати записи-дублі та записи, що порушують умови правильності;
"злиття" - поповнення файла записами іншого файла з відкиданням тих записів, що порушують умови

 
 

Цікаве

Загрузка...