WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Текстовий процесор Microsoft Word - Дипломна робота

Текстовий процесор Microsoft Word - Дипломна робота

переміщається на один рядок униз
HOME Курсор переміщається у початок поточного поля
END Курсор переміщається у кінець поточного поля
Примітка. Для вставки в поле символу табуляції натисніть клавіші CTRL+TAB.
Зміна масштабу відображення формули на екрані за допомогою клавіатури
Команда Сполучення клавіш
"100%" CTRL+1
"200%" CTRL+2
"400%" CTRL+4
"Обновить" CTRL+D
"Показать все" CTRL+Y
Примітка. Ці команди доступні тільки у тому випадку, якщо редактор формул був запущений як окреме застосування або після виділення формули була вибрана команда "Правка | Объект Формула | Открыть".
Вирівнювання формули за допомогою клавіатури
Вирівнювання Сполучення клавіш
По лівому краю CTRL+SHIFT+L
По центру CTRL+SHIFT+C
По правому краю CTRL+SHIFT+R
Застосування стилів у формулі за допомогою клавіатури
Стиль Сполучення клавіш
"Математический" CTRL+SHIFT+=
"Текст" CTRL+SHIFT+E
"Функция" CTRL+SHIFT+F
"Переменная" CTRL+SHIFT+I
"Греческий" CTRL+SHIFT+G
"Матрица-вектор" CTRL+SHIFT+B
Вставка символіву формулу за допомогою клавіатури
Багато символів можна вставити у формулу за допомогою сполучення клавіш CTRL+K, символ.
Символ Значення Сполучення клавіш (CTRL+K, символ)
Нескінченність I
Стрілка A
Частинна похідна D
Менше або дорівнює
Множення T
Належить E
Не належить SHIFT+E
Міститься в C
Не міститься в SHIFT+C
Вставка шаблонів у формулу за допомогою клавіатури
Шаблони можна вставляти у формулу за допомогою сполучення клавіш CTRL+символ або CTRL+T, символ.
Символ Шаблон Сполучення клавіш
Круглі дужки CTRL+9 або CTRL+0
Квадратні дужки CTRL+[ або CTRL+]
Фігурні дужки CTRL+{ або CTRL+}
Дріб CTRL+F
Дріб з похилою рискою CTRL+/
Верхній індекс CTRL+H
Нижній індекс CTRL+L
Верхній та нижній індекси CTRL+J
Інтеграл CTRL+I
Абсолютне значення CTRL+SHIFT+T,
Корінь CTRL+R
Корінь n-го степеня CTRL+T, N
Сума CTRL+T, S
Добуток CTRL+T, P
Шаблон матриці розміру 3X3 CTRL+T, M
Індекс знизу CTRL+T, U
Добавлення надсимвольних елементів у формулу за допомогою клавіатури
За допомогою клавіатури можуть бути добавлені такі надсимвольні елементи.
Елемент Опис Сполучення клавіш
Риска зверху CTRL+SHIFT+ДЕФІС
Тильда CTRL+~(на деяких клавіатурах CTRL+SHIFT+")
Стрілка (вектор) CTRL+ALT+ДЕФІС
Одинарний прим CTRL+ALT+'
Подвійний прим CTRL+"(на деяких клавіатурах CTRL+SHIFT+~)
Одинарна крапка CTRL+ALT+КРАПКА
Зміна інтервалів між елементами формули за допомогою клавіатури
Зсув Сполучення клавіш
Ліворуч на 1 піксел CTRL+СТРІЛКА ЛІВОРУЧ
Праворуч на 1 піксел CTRL+СТРІЛКА ПРАВОРУЧ
Униз на 1 піксел CTRL+СТРІЛКА УНИЗ
Уверх на 1 піксел CTRL+СТРІЛКА УВЕРХ
Доступ до панелі інструментів редактора формул за допомогою клавіатури
Дія Клавіша
Переміщення на панель інструментів F2
Відображення палітри СТРІЛКА УВЕРХ або УНИЗ
Вибір елемента палітри СТРІЛКА УВЕРХ, УНИЗ, ПРАВОРУЧ або ЛІВОРУЧ
Перехід до наступної або попередньої палітри СТРІЛКА ПРАВОРУЧ або ЛІВОРУЧ
Вставка обраного елементу палітри ENTER
Утворення фігурного тексту за допомогою WordArt
Word дозволяє вставляти у будь-які документи так званий фігурний текст. Для цього служить спеціальний редактор фігурного тексту Microsoft WordArt.
Нижче наводиться приклад фігурного тексту, що підготовлений у вказаному редакторі.
Щоб уставити в документ фігурний текст, виконайте команду "Объект" у меню "Вставка", а потім виберіть пункт "Microsoft WordArt 2.0". Після цього з'являється екран редактора фігурного тексту:
Використовуючи меню та панель інструментів цього редактора, можна застосовувати деякі спеціальні ефекти для фігурного тексту: додавати контури, тіні до символів; змінювати шрифти, їхні розміри, накреслення, форми символів; робити різноманітні повороти тексту, вирівнювати текст по краях рисунка тощо.
Для більш докладного ознайомлення з указаними можливостями виконайте команду "?" головного меню редактора фігурного тексту та подивіться довідку, що з'являється.
Редактор чисельних діаграм Microsoft Graph
Для кращого сприйняття чисельних даних у документах доречно використовувати засоби їх візуалізації. Разом із Word поставляється один із таких пакетів візуалізації - MS Graph. Для створення за його допомогою діаграми потрібно задати базові дані. Ця інформація повинна бути оформлена у вигляді таблиці. Для створення діаграми виділіть у таблиці потрібну інформацію, включаючи, можливо, заголовки рядків та стовпців. Після цього можна запускати Graph. Виберіть команду "Объект" у меню "Вставка", а потім пункт - "MS Graph 5.0". Простіше це можна зробити, натиснувши кнопку - "Вставить диаграмму" на панелі інструментів. Після запуску Graph на екран виводиться панель "Мастер диаграмм". Майстер пропонує послідовність діалогових вікон, які допомагають здійснити основні етапи формування діаграми. У кожному вікні виводиться зразок, який дозволяє контролювати формування діаграм. Майстер дозволяє визначити тип і формат діаграми, спосіб представлення даних, додати заголовок діаграми, так звану легенду (пояснення позначень), заголовки кожної вісі тощо.
Перше вікно майстра присвячено вибору типу діагра-ми: гістограми, гра-фіки тощо. Усі типи проілюстровані від-повідним зразком.
Друге вікно при-свячено вибору фор-мату діаграми певного типу.
Як бачите на прикладі для об'ємних гістограм можна вибрати різні способи розташування стовпчиків та нанесення координатної сітки.
Третє вікно присвячено вибору орієнтації діаграми. З наведеного нижче прикладу видно, що Graph сприйняв текстову інформацію з назвами країн як підписи до стовпчиків, а роки - сприйняв як дані. Для зміни цієї ситуації треба вибрати пункт "Используйте первую ... меток оси Х (категорий)". Після цього роки будуть використовуватись як мітки по осі Х.
Серія даних, розташована уздовж вісі Х, називається рядом, уздовж вісі Y - категорією. Верхній вибір третього вікна "Ряды данных ... в строках, ... в столбцах" дозволяє міняти ряди й категорії місцями.
Невеличкий квадратик коло діаграми називається легендою, де наведені відповідні кольори і назви відповідних рядів. Останнє четверте вікно як раз і дозволяє вставляти чи викидати цю легенду. Крім того тут можна також уставити заголовок діаграми, підписати вісі.
Натиснувши кнопку "Закончить" матимемо в документі оформлену діаграму.
З одержаною діаграмою можна виконувати всі перетворення, як із графічним об'єктом: масштабувати, переміщувати. Після подвійного натискання курсором миші на діаграмі панель інструментів Word замінюється на панель інструментів Graph, яка дозволяє вносити корективи у готову діаграму. Наприклад, обираючи відповідні команди в меню "Вставка", можна додати мітки даних і заголовки.

 
 

Цікаве

Загрузка...