WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Формальні мови та їх задання - Реферат

Формальні мови та їх задання - Реферат

T=first(u), то за виконання умови ch T треба повторювати виконання оператора, відповідного до u:
while ch in T do оператор-для-u.
Зокрема, коли ланцюжок u починається терміналом, тобто u=xu1, де x X, то цикл має вигляд
while ch = x do
begin
ch := getc;
оператор-для-u1
end.
Оператори, відповідні до u, u1, … , um , записуються за цими ж правилами.
3.2. Побудова аналізатора арифметичних виразів
Розширена LA(1)-граматика G01 із продукціями E T{+T}, T F{*F}, F (E)|a породжує мову арифметичних виразів. Згідно з наведеними правилами запишемо процедури E, T, F:
procedure E;
begin
T;
while ch = '+' do
begin ch := getc; T end
end;
procedure T;
begin
F;
while ch = '*' do
begin ch := getc; F end
end;
procedure F;
begin
if ch = '(' then
begin
ch := getc; E;
if ch = ')' then ch := getc
else error
end
else
if ch = 'a' then ch := getc
else error
end
Побудовані процедуривзаємно рекурсивні: тіло E містить виклики процедури T, тіло T - виклики F, а тіло F - виклики E. У мові Паскаль кожне ім'я повинно бути означеним вище від його вживання, тому незрозуміло, в якій послідовності треба записати процедури E, T, F. У таких випадках використовують конструкцію forward .
Якщо в програмі є взаємно рекурсивні підпрограми, то за правилами мови Паскаль спочатку в блоці охоплюючої їх програми (підпрограми) записуються лише заголовки кількох із них (зокрема, однієї), а замість їх блоків пишеться слово forward, тобто, "попереду". Решту підпрограм розміщують так, щоб вони містили виклики підпрограм, чиї заголовки (разом із блоком чи словом forward) уже записано вище. Підпрограми, записані спочатку без блоку, розміщаються в кінці зі скороченим заголовком вигляду
procedure ; або function .
Список параметрів, дужки й тип функції в скороченому заголовку відсутні. У даному прикладі процедури E, T, F не мають параметрів, тому скорочені заголовки не відрізняються від повних.
Запишемо програму аналізу арифметичних виразів, вважаючи, що вираз набирається на клавіатурі, а читання його символів задається процедурою getc із модуля Inbuf (розділ 20):
program Aexan ( input, output );
uses Inbuf;
var ch : char;
ok : boolean;
procedure error;
begin ok := false; ch := finch end;
procedure E; { тут повний заголовок }
forward;
procedure F;
… E … { виклик процедури E }
end;
procedure T;
… F … { виклик процедури F }
end;
procedure E; { тут скорочений заголовок }
… T … { виклик процедури T }
end;
begin
ok := true; ch := getc;
E; { виклик процедури, відповідної до }
{ головного нетермінала }
writeln ( (ch = finch) and ok )
end.
Як бачимо, всі виклики посилаються на процедури, чиї імена вже означено раніше.
Уживання взаємно рекурсивних підпрограм інколи називається непрямою рекурсією.
4. Аналіз та обчислення дужкових виразів
У розділі 9 розглядалися дужкові арифметичні вирази, мова яких породжується розширеною LA(1)-граматикою G2:
( { 0, … , 9, ., c, i, n, o, s, +, *, -, /, (, ) },
{ E, T, F, A, C, D, N },
{ E T { +T | -T }, T F { *F | /F }, F (E) | C | A,
C N (E), N 'sin' | 'cos',
A D { D } [ . { D } ], D 0 | … | 9 },
E ).
Імена A, C, N є скороченнями фраз "Arithmetic constant", "Call of function", "Name of function" відповідно, тобто "Арифметична стала", "Виклик функції", "Ім'я функції".
Побудуємо програму Aexval аналізу та обчислення арифметичних виразів на основі програми Aexan із попереднього підрозділу. Нехай вираз подається в кількох рядках, і ознакою кінця є порожній рядок. Читання лексем виразу задається модулями Glx та Inbuf, означеними в розділі 20. Замість функції getc добування наступного символу з програми Aexan використовується функція getlx добування наступної лексеми, а замість поточного символу ch - поточна лексема lx типу Tlx. Ознака наявності лексеми, що повертається з функції getlx, присвоюється бульовій змінній islx.
Підпрограми для нетерміналів A, N тут не створюються, оскільки аналіз лексем, позначених ними, уже задаєно в модулі Glx. Кожна з процедур E, T, F перетворюється на функцію обчислення тієї частини виразу, яка аналізується при виконанні її виклику. Побудуємо їх таким чином, щоб за помилкового виразу з них поверталося значення 1.
Згідно з продукціями граматики G2, функція F обчислення множника у виразі має такий вигляд:
function F : real;
begin
if ( lx.lxt = par ) and ( lx.prt = '(' ) then
begin
islx := getlx ( lx ); F := E;
if islx and ( lx.lxt = par ) and ( lx.prt = ')' )
then islx := getlx ( lx )
else begin error; F := 1 end
end
else
if lx.lxt = con then
begin F := lx.numb; islx := getlx ( lx ) end
else
if lx.lxt = nam then F := C
else begin error; F := 1 end
end
Функція C задає обчислення значення, що має повернутися з указаного у виразі виклику функції sin чи cos:
function C : real;
var lx1 : Tlx; v : real;
begin
lx1 := lx; islx := getlx ( lx );
if islx and ( lx.lxt = par ) and ( lx.prt = '(' ) then
begin
islx := getlx ( lx ); v := E;
if islx and ( lx.lxt = par ) and ( lx.prt = ')' )
then islx := getlx ( lx )
else begin error; C := 1 end;
if ok then
if lx1.name = 'sin' then C := sin ( v )
else C := cos ( v )
else begin error; C := 1 end
end
else begin error; C := 1 end
end
Функція E задає обчислення виразу, вивідного з E:
function E : real;
var lx1 : Tlx; v : real;
begin
v := T;
while ok and ( lx.lxt = ops )
and ( lx.sig in ['+', '-'] ) do
begin
lx1 := lx; islx := getlx ( lx );
case lx1.sig of
'+' : v := v + T;
'-' : v := v - T
end
end;
if ok then E := v else E := 1
end
Функцію T обчислення доданка у виразі, яка має аналогічну функції E структуру, залишаємо для самостійної розробки. Головна програма подібна до програми Aexan:
program Aexval ( input, output );
uses Inbuf, Glx
var islx, ok : boolean;
v : real; lx : Tlx;
procedure error;
begin ok := false; islx := false end;
function E : real; forward;
function C : real; … end;
function F : real; … end;
function T : real; … end;
function E; { скорочений заголовок } … end;
begin
ok := true;
v := 0;
islx := getlx ( lx );
v := E;
if ok and not islx then writeln ( v )
else writeln ( '***error***' )
end.

 
 

Цікаве

Загрузка...