WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Тлумачний словник по програмуванню - Реферат

Тлумачний словник по програмуванню - Реферат

множина операцій з ними). Множина елементів називається носієм типу, множина операцій - сигнатурою.
Тип адресний - тип, значеннями якого є адреси.
Тип бульових значень Boolean - у мові Паскаль тип із носієм, значення якого позначаються сталими false, true, а операції алгебри Буля - знаками and, or, not. Є реалізацією цієї алгебри. Належить до типів перелічуваних.
Тип-діапазон - у мові Паскаль тип, який задається в програмі виразом вигляду C1..C2, де C1, C2 - сталі того самого типу перелічуваного. Також є перелічуваним.
Тип дійсних значень real - у мові Паскаль тип із носієм, значення якого позначаються сталими дійсними. У сигнатурі типу є операції +, -, *, /, порівняння =, < тощо, функції стандартні математичні, а також функції trunc (ціла частина) і round (найближче ціле).
Тип-перелік - у мові Паскаль тип, який задається в програмі виразом вигляду (I1, … , Ik), де I1, … , Ik - довільні ідентифікатори, відмінні від зарезервованих. Є типом перелічуваним.
Тип перелічуваний - тип мови Паскаль, для якого означено операції succ (наступний), pred (попередній) і ord (порядковий номер елемента), а також порівняння. Типи boolean, char і integer, на відміну від типу real, - перелічувані. У програмі перелічуваний тип можна означати у вигляді типу-переліку або типу-діапазону.
Тип символьних значень char - у мові Паскаль тип із носієм, значення якого позначаються сталими символьними або виразами вигляду chr(ціле). Належить до типів перелічуваних.
Тип скалярний - у мові Паскаль тип, елементи якого розглядаються й використовуються як неподільні, тобто такі, що не мають ідентифікованих окремо частин.
Тип структурний - у мові Паскаль тип, елементи якого є послідовностями елементів інших типів (одного й того самого типу, як масиви та файли, або різних, як записи). Довжина послідовності може бути постійною, як у масивів і записів, або змінною, як у файлів. Елементи послідовності можна позначати окремо.
Тип цілих значень integer - у мові Паскаль тип із носієм, значення якого позначаються сталими цілими. У сигнатурі типу є всі операції із сигнатури типу дійсних (крім функцій trunc і round), а також операції типівперелічуваних і функція chr.
Точка повернення з підпрограми - місце в програмі, що описує дію, якою виконання програми продовжується по закінченні процесу виконання виклику підпрограми. Запам'ятовується в локальній пам'яті цього процесу.
Трансляція - переклад на машинну мову програми, написаної на не-машинній мові. Виконується за спеціальною програмою-транслятором.
У
Умова - фраза, що може бути або істинною, або хибною. У мовах програмування умови мають вигляд виразів, у результаті обчислення яких породжується одне з двох значень ("істина" чи "хибність").
Умова завершення - у мові Паскаль це умова, записана в операторі циклу repeat. Якщо при її обчисленні одержано значення "істина", то тіло оператора далі не виконується, тобто виконання оператора repeat завершується.
Умова продовження - у мові Паскаль це умова, записана в операторі циклу while. Якщо при її обчисленні одержано значення "істина", то далі виконується тіло оператора, тобто виконання оператора while продовжується.
Ф
Файл - дані на зовнішніх носіях, певним чином організовані та об'єднані в єдине ціле.
Файл безтиповий - файл, що розглядається як послідовність байтів.
Файл введення стандартний - клавіатура комп'ютера.
Файл виведення стандартний - екран комп'ютера.
Файл індексовий - файл цілих, який створюється для прискорення пошуків у типізованому файлі. Значеннями елементів індексового файла є номери (або інші позначення) елементів основного файла. Перший елемент індексового файла вказує на найменший із елементів основного файла за деяким їх упорядкуванням, другий - на наступний тощо, останній - на найбільший.
Файл типізований - файл, що розглядається як послідовність змінних деякого типу, заданого в означенні відповідної файлової змінної.
Файлова змінна - змінна програми, записаної мовою високого рівня, яка виступає представником файла у програмі.
Файлова система - система організації файлів та інформації про них, а також засоби їх обробки, що входять до складу операційної системи.
Файловий вказівник - змінна, значенням якої в той або інший момент виконання програми є номер доступного елемента файла.
Факторизація - розкладання натурального числа на прості співмножники.
Форма Бекуса-Наура (БНФ) - запис вигляду ::= , де знак "::=" читається як "має структуру", а є послідовністю символів мови та позначень її понять. Є синтаксичним правилом, тобто задає структуру виразів мови, що є представниками вказаного поняття. Названа за прізвищами її авторів. Є різновидом правила виведення граматики.
Формат - система організації даних у файлах.
Функції стандартні математичні - у мовах програмування це математичні функції sin, cos, exp, ln та деякі інші. Їх обчислення реалізовано машинними підпрограмами, зібраними у спеціальну бібліотеку в складі системи програмування.
Ц
Цифра - символ, яким позначається деяке ціле число. У позиційних системах числення цим числом є одне з кількох перших натуральних чисел або 0. У непозиційних системах числення, наприклад, Римській, це не так.
Ч
Черга - послідовність, така що елементи додаються в її кінець, а вилучаються з її початку.
Числа псевдовипадкові - числа, що є членами деякої рекурентної послідовності та породжуються в результаті багаторазових викликів генератора псевдовипадкових чисел. Їх послідовність, крім, як правило, першого числа, не є випадковою, але має властивості, що дозволяють розглядати її як послідовність чисел випадкових.
Числа випадкові - числа, послідовність яких не має ніяких закономірностей, і тому не дозволяє за будь-яким її відрізком обчислити наступний за ним член.
Числа Фібоначчі - послідовність {f} чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, … , у якій f1=f2=1, а наступні члени задаються рекурентним співвідношенням fn=fn-2+fn-1, n>2. Названі так за Леонардо Пізанським, на прізвисько Фібоначчі, який першим їх описав.
Число - абстрактне математичне поняття, що виражає кількість. У програмуванні під числом, як правило, розуміють його подання в пам'яті комп'ютера, що не зовсім точно.
Ш
Шина - пристрій, за допомогою якого здійснюються переміщення значень між процесором та пристроями введення-виведення.

 
 

Цікаве

Загрузка...