WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Тлумачний словник по програмуванню - Реферат

Тлумачний словник по програмуванню - Реферат

в послідовному перебиранні елементів. Називається так, оскільки його тривалість у гіршому випадку прямо (лінійно) пропорційна довжині послідовності.
Програма - те ж саме, що алгоритм. У програмуванні частіше так називають алгоритми, призначені для виконання їх комп'ютером. Або такі, що за допомогою комп'ютера їх можна перетворити до вигляду, придатного для виконання комп'ютером.
Програма машинна - програма, записана мовою машинною.
Процедура - описання (як правило, параметризоване) обчислень, в результаті виконання яких змінюється стан пам'яті програми або якась інформація надходить у "зовнішній світ". Одночасно вона є означенням її імені.
Процес - послідовність дій. У програмуванні це дії, що виконуються за алгоритмом.
Процес виконання виклику підпрограми - процес, у якому запам'ятовується точка повернення в програму, обчислюються аргументи та підставляються на місце параметрів підпрограми, виконуються оператори тіла підпрограми та відбувається повернення до виконання програми з точки повернення.
Процесор - складова частина комп'ютера, що виконує команди машинні. Його структура подібна структурі комп'ютера, тобто він має свою "надоперативну" пам'ять, внутрішню шину та власне операційний пристрій.
Р
Регістр - ділянка пам'яті у складі процесора, в яку записуються операнди та результати операції машинної для якомога швидшого її виконання.
Рекурсія - використання означень рекурсивних.
Роздільник - символ, за допомогою якого відокремлюються одне від одного лексичні та інші одиниці програми. У мові Паскаль ними є дужки, символи ",", ";", ":" та деякі інші.
Розіменування - породження значення змінної за її ім'ям.
Розіменування вказівника - операція, що застосовується до вказівників. Її результатом є сама змінна, на яку встановлено вказівник.
Рядок - у загальному розумінні це послідовність символів із явно позначеним кінцем. У програмуванні це 1) послідовність символів; 2) змінна, значенням якої є послідовність символів; 3) послідовність символів із явно позначеним кінцем у файлі-тексті.
С
Секція параметрів - у мові Паскаль означення однотипних параметрів підпрограми того самого виду (або параметри-значення, або параметри-змінні). Має вигляд списку імен, за яким після двокрапки записано ім'я типу. Секція параметрів-змінних починається словом var перед списком.
Семантика - зміст деякого позначення, тобто власне те, що їм позначено. Наприклад, семантикою програми є множина процесів її виконання, семантикою оператора - зміни станів пам'яті, що відбуваються при його виконанні.
Система програмування - система програм та інших засобів, які забезпечують створення машинних програм за допомогою мови програмування високого рівня, наприклад, мови Паскаль або її сучасних діалектів.
Система введення-виведення - набір програмних засобів роботи з файлами, що входять до складу системи програмування.
Система числення - система запису, або позначення, чисел.
Система числення позиційна - система запису чисел, у якій числове значення, що ставиться у відповідність цифрі, залежить від її позиції в записі числа.
Скидання буфера - копіювання даних із заповненого буфера на зовнішній носій.
Складність алгоритму. Нехай A позначає алгоритм розв'язання деякої масової задачі. Позначимо через F(A, екземпляр) кількість елементарних дій у процесі розв'язання цього екземпляра задачі за алгоритмом A, а через F(A, n) - максимум кількості елементарних дій серед усіх екземплярів, що характеризуються деяким розміром n. Кожному n = 1, 2, 3, ... відповідає певне значення F(A, n), тобто існує функція, яка розмірам n ставить у відповідність максимальні кількості елементарних дій, виконуваних за алгоритмом A. Ця функція і є складністю алгоритму.
Складність задачі - найменша зі складностей алгоритмів її розв'язання.
Сортування - переупорядкування елементів послідовності так, що в результаті утворюється неспадна або незростаюча послідовність.
Список лінійний - послідовність елементів деякої множини. У програмуванні це, як правило, послідовність структур у вільній пам'яті, в елементах якої зберігаються елементи деякої множини.
Список упорядкований - список, що подає послідовність упорядковану.
Співвідношення рекурентне - рівність, що виражає член послідовності через k попередніх (один або кілька) за допомогою деякого виразу. Якщо відомі попередні члени sn-k, ... , sn-1, то вираз фактично задає обчислення наступного sn. Це обчислення називається застосуванням рекурентного співвідношення.
Стала - позначення числа або іншого значення. Також це ділянка пам'яті, стан якої не може мінятися у процесі виконання програми.
Стала бульова - у мові Паскаль запис вигляду false або true, позначає відповідно значення, про які ми звикли говорити "хибність" і "істина".
Стала дійсна - позначення числа типу дійсних. У мові Паскаль - числа типу real. Являє собою послідовність певної структури з десяткових цифр, крапки та знаків "'+", "-", "E", "e".
Стала символьна - позначення елемента типу символів. У мові Паскаль це символ в апострофах, наприклад, 'x', '1'.
Стала рядкова - те ж саме, що літерал.
Стала ціла - це, як і в математиці, позначення цілого числа у вигляді послідовности десяткових цифр, можливо, із знаком "+" або "-" попереду.
Стан змінної - пара вигляду (ім'я змінної, значення змінної). Значення, а відтак і стан, може змінюватися при виконанні операторів програми.
Стан пам'яті процесу виконання програми - сукупність станів змінних. Розглядається найчастіше як функція, областю визначення якої є множина змінних процесу виконання програми, а областю значень є об'єднання носіїв типів цих змінних.
Стек - те ж саме, що магазин.
Стек програмний - те ж саме, що пам'ять автоматична.
Структура - у мовах програмування змінна структурного типу, що складається зі змінних скалярних і структурних типів, кожна з яких ідентифікується окремим ім'ям. Це також значення змінної-структури. У мові Паскаль це те ж саме, що запис.
Сумісність типів - можливість запису операндів різних типів у виразах (наприклад, типи цілих і дійсних сумісні).
Сумісність типів за присвоюванням - можливість присвоювати змінним одного типу значення іншого типу (у мові Паскаль дійсний тип сумісний за присвоюванням з цілим, але не навпаки).
Т
Текст - послідовність символів, розбита на рядки.
Тип - пара (множина елементів,

 
 

Цікаве

Загрузка...