WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Тлумачний словник по програмуванню - Реферат

Тлумачний словник по програмуванню - Реферат

виконувати в той чи інший момент часу. Вона також забезпечує обробку файлів.
Операція машинна - операція, яку може виконати комп'ютер із значеннями, записаними в регістрах процесора.
П
Пам'ять автоматична - область пам'яті оперативної, в якій розташовуються ділянки локальної пам'яті процесів виконання викликів підпрограм. Ця назва походить від того, що ділянки займаються та звільняються без явних на те указань у програмі, записаній мовою високого рівня, тобто "автоматично". Ділянки розташовуються за принципом "останньою зайнята - першою звільнена", тому автоматичну пам'ять називають програмним стеком.
Пам'ять вільна - частина пам'яті програми, у якій змінні створюються та знищуються при виконанні операцій, указаних у самій програмі, записаній мовою високого рівня. Називається так, тому що не займається командами програми та змінними, означеними в програмі.
Пам'ять зовнішня - пам'ять на зовнішніх носіях даних, наприклад, магнітних дисках. Носії розміщаються на спеціальних пристроях уведення-виведення, до яких належать дисководи, а також екран,клавіатура, миша та ін.
Пам'ять оперативна - складова частина комп'ютера, призначена для зберігання програм, що виконуються або готові до цього.
Пам'ять програми - сукупність імен змінних, означених у програмі. Не плутати з пам'яттю процесу виконання програми.
Пам'ять процесу виконання програми - сукупність змінних, які у процесі виконання програми поставлено у відповідність іменам її змінних.
Пам'ять регістрова - пам'ять усередині процесора, утворена регістрами.
Пам'ять статична - область пам'яті, що виділяється під змінні, означені в програмі або модулі, а також під статичні змінні підпрограм. Називається так, тому що протягом усього процесу виконання програми відповідність її змінних та імен програми залишається незмінною.
Параметр - ім'я, що позначає величину, незмінну для конкретного екземпляра задачі, рівняння тощо. Різні значення параметра відповідають різним екземплярам задачі, рівняння тощо. Про значення цього слова в програмуванні див параметр підпрограми. Параметр-змінна - параметр Паскаль-підпрограми, який у її заголовку означається з описувачем var. При виконанні виклику підпрограми йому ставиться у відповідність ділянка пам'яті, уже зіставлена аргументу. Аргументом може бути лише ім'я або інший вираз, що позначає змінну.
Параметр-значення - параметр Паскаль-підпрограми, який у її заголовку не має описувача var. При виконанні виклику підпрограми йому ставиться у відповідність ділянка локальної пам'яті, куди копіюється значення аргументу. Аргументом може бути довільний вираз відповідного типу.
Параметр-підпрограма - параметр Паскаль-підпрограми, яким позначаються інші підпрограми у їх викликах у тілі даної підпрограми. Ім'я конкретної "іншої" підпрограми задається у виклику даної.
Параметр підпрограми - ім'я, означене в заголовку підпрограми. В її блоці воно позначає змінну, підпрограму або тип. Дії, задані підпрограмою, описуються з використанням параметра. Ці дії виконуються з конкретним значенням, змінною, підпрограмою або типом, що задається у виклику підпрограми як аргумент.
Параметр фактичний - те ж саме, що аргумент у виклику підпрограми.
Параметр формальний - те ж саме, що параметр підпрограми.
Перелік - взаємно однозначна відповідність між елементами множини та натурального ряду (або його початкового відрізка 0, 1, 2, … , n).
Підпрограма - у мові Паскаль процедура або функція. З одного боку, є описанням розв'язання деякої задачі, що виникає як підзадача в задачах, розв'язання яких описують програми. З іншого боку, є означенням свого імені, яким далі у вигляді виклику підпрограми позначається процес виконання дій, заданих нею.
Підпрограма, вкладена в дану - у мові Паскаль підпрограма, записана в блоці даної підпрограми (програми).
Підпрограма, що охоплює дане означення імені - у мові Паскаль підпрограма (програма), у блоці якої записано це означення, або підпрограма, що охоплює підпрограму, у блоці якої записано це означення.
Підстановка аргументу на місце параметра підпрограми за значенням - процес, у якому обчислюється значення відповідного аргументу, вказаного у виклику підпрограми, і присвоюється локальній змінній, поставленій у відповідність параметру-значенню.
Підстановка аргументу на місце параметра підпрограми за посиланням - процес, у якому змінна, уже поставлена у відповідність аргументу, ставиться у відповідність параметру-змінній.
Подання числа з плаваючою точкою - подання дійсних чисел у вигляді M 2p, де M - дробова частина (мантиса), p - порядок. У поданні зафіксовано розряди мантиси, порядку та знаковий.
Подання числа з фіксованою точкою - поданні дійсних чисел у вигляді E.M, де E - ціла частина числа, M - дробова (мантиса). У поданні зафіксовано розряди цілої та дробової частин, а також знаку.
Поле структури - змінна, що є компонентом змінної-структури.
Поліморфізм - у програмуванні властивість операції бути означеною для різних типів. Така операція називається поліморфною.
Порівняння - операції =, , , =. У мові Паскаль означені для всіх базових типів, а також для всіх типів перелічуваних, що задаються програмістом.
Порт - ділянка оперативної пам'яті, виділена кожному пристрою уведення-виведення. З нього пристрій переносить дані на зовнішній носій, записуючи їх, наприклад, на диск або екран комп'ютера. І саме в порт записуються дані від пристроїв, наприклад, від клавіатури або дисковода. Обмін даними між портом і пам'яттю програм ведеться за допомогою спеціальних програм - драйверів.
Послідовність рекурентна - послідовність, члени якої задовольняють деяке співвідношення рекурентне.
Послідовність упорядкована - послідовність довжини 1 або така, що кожний її наступний член не менше попереднього.
Пошук за ключем - пошук серед номерів елементів послідовності A найменшого (як правило) номера i такого, що A[i] дорівнює заданому значенню (ключу).
Пошук двійковий - пошук за ключем у послідовності, значення якої упорядковані. Називається так, оскільки його тривалість у гіршому випадку прямо пропорційна двійковому логарифму довжини послідовності. Ключ порівнюється з елементом у середині послідовності, після чого шукати достатньо в одній із половин, на які розділяється послідовність. Тому цей пошук ще називається дихотомічним.
Пошук лінійний - пошук за ключем у послідовності, який полягає

 
 

Цікаве

Загрузка...