WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Тлумачний словник по програмуванню - Реферат

Тлумачний словник по програмуванню - Реферат

ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИКпо програмуванню
А
Адреса - номер байта в оперативній або іншій пам'яті комп'ютера.
Адреса змінної - адреса першого байта ділянки пам'яті, що займається змінною.
Алфавіт - скінченна множина символів.
Алгебра Буля - алгебра, множина елементів якої складається з бульових значень "хибність" і "істина" та операцій бульового множення (кон'юнкція), бульового додавання (диз'юнкція) і заперечення. У мові Паскаль значення позначаються сталими false і true, а операції - знаками and, or і not відповідно.
Алгоритм - описання дій, які треба виконати для розв'язання якоїсь задачі.
Алгоритм евристичний - алгоритм, побудований на основі евристики.
Аргумент у виклику підпрограми - вираз, який відповідає параметрові, означеному в заголовку підпрограми. Якщо параметр є ім'ям змінної, то аргумент задає значення, що присвоюється параметрові-значенню перед виконанням виклику, або змінну, що ставиться у відповідність параметрові-змінній. Якщо параметр є ім'ям підпрограми, то аргумент задає підпрограму, яка при виконанні виклику "підставляється на місце" параметра. У сучасних мовах програмування параметр може бути ім'ям типу - тоді аргумент задає тип.
Б
Байт - ділянка пам'яті, що може мати 256 різних станів. Кожний байт оперативної пам'яті має свій номер - адресу.
Бібліотека підпрограм - файл, у якому в системі програмування зберігаються "стандартні" підпрограми.
Блок - ділянка дискової пам'яті фіксованого розміру (найчастіше, 512 байтів), що є одиницею фізичного обміну даних.
Блок-схема - форма вираження алгоритмів. Послідовність дій задається стрілками.
Буфер - спеціальна ділянка пам' яті програми, яка надається кожній файловій змінній при її зв' язуванні. З її використанням зменшується загальна кількість фізичних обмінів даними між пам'яттю програми та зовнішніми носіями, що сприяє більш ефективному виконанню програми.
В
Виклик підпрограми - позначення процесу виконання підпрограми. У мові Паскаль виклик функції є виразом - його значенням є значення, що повертається з виклику. Виклик процедури є оператором.
Виклик підпрограми рекурсивний - виклик підпрограми, записаний у її власному тілі.
Вираз (мови високого рівня) - запис, що задає застосування операцій до операндів - значень простіших виразів. Застосування операцій утворює процес обчислення значення виразу. Результатом цього процесу є значення виразу. У загальному розумінні це запис у деякій системі позначень, тобто мові.
Відношення - одна з операцій порівняння, позначених у мові Паскаль знаками =, , <, , >=. В математиці відношенням на множині називається підмножина її декартового квадрату.
Вказівник - змінна, значеннями якої є адреси.
Вказівник типізований - змінна, значеннями якої є адреси змінних деякого типу, заданого в її означенні.
Г
Генератор псевдовипадкових чисел - підпрограма, в результаті багаторазових викликів якої породжується послідовність псевдовипадкових чисел.
Глибина рекурсії викликів рекурсивної підпрограми - кількість викликів рекурсивної підпрограми, процеси виконання яких розпочато, але ще не закінчено.
Граматика - система описання структури виразів мови. У ній задаються алфавіт (множина термінальних символів), система понять мови (множина нетермінальних символів), а також правила побудови виразів мови (множина продукцій, або правил виведення). Є однією з метамов.
Д
Дані - значення, записані в оперативній пам'яті або іншому пристрої комп'ютера.
Директива транслятора - завдання того чи іншого режиму трансляції програми. Можуть задаватися за допомогою засобів системи програмування або безпосередньо в програмі. У Турбо Паскаль-програмах записуються як коментарі вигляду {$послідовність-директив}.
Дія елементарна - узагальнення присвоювань та операцій над значеннями скалярних типів (порівняння, додавання, множення тощо).
Доступний елемент файла - елемент, який можна читати або записувати в даний момент виконання програми.
Доступність компонента структури даних - можливість обробляти компонент у той чи інший момент виконання програми. Компоненти рівнодоступні, якщо їх доступність не залежить від їх розташування в структурі, інакше вони нерівнодоступні.
Драйвер - програма, за допомогою якої виконується обмін даними між пам'яттю програм і портом пристрою уведення-виведення.
Е
Евристика - правило, метод або прийом, призначений для підвищення ефективності пошуку розв'язку задачі.
Екземпляр задачі - задача, поставлена не в загальному вигляді, а з конкретним набором значень параметрів.
Елемент масиву - змінна типу, заданого в означенні масиву.
Ефект побічний - зміна значення змінної з ім'ям, глобальним у підпрограмі.
З
Завантаження - запис програми в оперативну пам'ять. Виконується за спеціальною програмою - завантажником, що входить до складу операційної системи.
Задача - питання чи вимога щось зробити (обчислити, намалювати тощо).
Задача масова - задача, що ставиться в загальному вигляді з параметрами.
Запис - у мові Паскаль змінна структурного типу, що складається з окремих змінних скалярних і структурних типів. Те ж саме, що структура. Також це тип змінних-записів.
Змінна (величина) - у найширшому розумінні це узагальнення, абстракція реальних та уявних об'єктів або їхніх окремих характеристик, які можуть мати різні стани. У програмуванні це ділянка пам'яті, що ставиться у відповідність імені змінної, записаного в програмі, під час виконання цієї програми. Ім'я змінної вказує, або посилається, на цю ділянку пам'яті.
Змінна автоматична - змінна, розміщена під час виконання програми в пам'яті автоматичній.
Змінна, глобальна в підпрограмі - змінна, чиє ім'я використовується, але не означається в підпрограмі. Воно означається в програмі або одній з підпрограм, що охоплюють дану.
Змінна динамічна - змінна, що створюється у вільній пам'яті і знищується при виконанні спеціальних операцій, указаних у самій програмі. На відміну від інших видів змінних, не має імені в програмі, а ідентифікується за допомогою встановленого на неї вказівника.
Змінна локальна - змінна, ім'я якої означено в підпрограмі і яка розміщається в локальній пам'яті процесу виконання виклику підпрограми. Доступна тільки під час виконання виклику цієї підпрограми.
Змінна локальна статична - змінна, ім'я якої означено в підпрограмі, але яка розміщається в статичній пам'яті

 
 

Цікаве

Загрузка...