WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Характеристика апаратноїта програмної бази формування інформаційних технологій - Контрольна робота

Характеристика апаратноїта програмної бази формування інформаційних технологій - Контрольна робота

Комп'ютер може виконувати тільки суворо обмежений набір простих команд. Операційні системи забезпечують роботу інших програм, перетворюючи їх функції на набір простих команд, які виконуються комп'ютером.
Системне програмне забезпечення - це службові програми для забезпечення нормальної роботи пристроїв комп'ютера. Вони поділяються на дві групи: драйвери та утиліти. Вони необхідні для забезпечення повноцінної роботи пристроїв комп'ютера, його технічного обслуговування.
Прикладні програми (Microsoft Word (тестовий процесор), "1С: Бухгалтерия7.7." (програма автоматизації бухгалтерського обліку)), створені для виконання конкретних задач у різних сферах людської діяльності. До них належать текстові редактори, системи керування базами даних, електронні таблиці тощо. Всі програми для вирішення економічних задач також належать до прикладного програмного забезпечення.
Мови програмування (Pascal C++, Perl, Java). Ними є спеціальні програми, призначені для створення інших програм. Використовуються, як правило, професійними програмістами.
Інші програми (Norton Antivirus, DoctorWeb (антивіруси). Quake (комп'ютерна гра)). До них належать віруси, антивірусні засоби та ігри.
До економічних програм належать:
програми автоматизації управлінської діяльності - програми організатори робочого часу менеджера, програми для планування впровадження нової продукції, оцінки інвестиційних проектів тощо;
програми для маркетингових досліджень - програми, призначені для дослідження попиту та пропозиції, вивчення поведінки покупців та каналів розповсюдження товарів;
програми автоматизації бухгалтерського обліку - програми, що дозволяють вести бухгалтерський облік за допомогою комп'ютерів (вводити та накопичувати дані по бухгалтерських операціях, первинні документи, автоматично формувати звітність);
програми статистичної обробки економічних даних - програми до яких належать галузеве та державні розробки для дослідження макроекономічних показників.
Мережа Internet
Найпоширенішою мережею для зовнішнього зв'язку у планетарному масштабі є Internet. Internet - глобальна система з'єднаних комп'ютерних мереж, складовими якої є електронна пошта та всесвітня павутина WWW. Головним принципом використання Internet є відкритість, що надає можливість замінювати програмне і апаратне забезпечення без суттєвих змін в обчислювальній системі, а також дозволяє використання широкого діапазону технічних засобів з різною обчислювальною потужністю. Internet - це загальносвітова сукупність комп'ютерних мереж, яка з'єднує мільйони комп'ютерів. Вона була створена на основі американської мережі ARRAnet, яку розробили наприкінці 60-х років за замовленням Міністерство Оборони США. Принципи ї організації виявились настільки вдалими, що багато інших організацій (особливо університети та урядові органи США) почали створювати власні мережі за цими ж принципами. Згодом ці мережі почали з'єднуватись між собою.
Глобальна мережа - це єдина мережа із стійкою структурою, що обслуговується тільки однією групою спеціалістів, які відповідають за її функціонування.
2.Структура економічної інформації
Обробка інформації, і, передусім, автоматизована обробка, потребує структуризації і формалізованого опису окремих її сукупностей. Структурно інформація складається з простих і складних елементів. Складні елементи створюються внаслідок поєднання різних простих елементів, останні ж не піддаються подальшому поділу. Прості елементи називаються інформаційними одиницями, складні - складеними одиницями інформації або інформаційними сукупностями. Під інформаційною сукупністю розуміють групу даних, які характеризують об'єкт (процес, операцію). За структурним складом інформаційну елементи можна поділити на реквізити, показники, документи, інформаційні масиви.
Елементарними неподільними одиницями економічної інформації є реквізити, що виражають певні властивості об'єкта.
Реквізити - це логічно неподільний елемент показника, який відображає визначені властивості об'єкта або процесу. Реквізити відображають окремі властивості об'єкта. Символьна інформація може бути надати у вигляді назв об'єктів або кодових позначень.
Реквізити не можна поділити на більш дрібні одиниці без руйнування його змісту. Кожний показник складається із реквізитів, останні поділяються на реквізити-ознаки і реквізити-підстави. Реквізити-ознаки характеризують якісні властивості об'єкта, що описується, (час і місце дії, прізвище, ім'я, по батькові виконання, найменування роботи тощо) смислові значення показників і визначають його назву. Реквізити-підстави дають кількісну характеристику явищ, виражену у визначених одиницях виміру (сума внеску в гривнях, ставка податку у відсотках тощо). Реквізити-ознаки підлягають логічній обробці, а реквізити-підстави - арифметичній. Поєднання однієї підстави і всіх ознак, що до неї відносяться, створює показник.
Окремо взяті реквізити-ознаки і реквізити-підстави економічного змісту не мають, тому застосовуються тільки в поєднанні одного з іншим.
Сукупність логічно пов'язаних реквізиторів-ознак і реквізиторів-підстав, що має економічний зміст, утворює показник. Показник є контролюючим параметром економічного об'єкта і складається із сукупності реквізитів. Таким чином, показник є мінімальною за складом інформаційною сукупністю, достатньою для створення самостійного документа. Показники є основною одиницею інформації більшості документів.
На підставі показників заповнюються документи. Документи, що використовують в процесі управління, планування і обліку, можуть включати один або декілька показників з обов'язковим зазначенням особи, яка відповідає за інформацію, що в ній розміщується.
Група однорідних документів, об'єднаних за певною ознакою, створює інформаційний масив. До масиву, наприклад, входять дані звітів за певний проміжок часу (товарні звіти, довідка тощо). Масив (файл) є основною структурною одиницею при автоматизованій обробці даних. Інформаційний масив, як упорядкована за певними ознаками сукупність усіх видів інформації, використовується для розробки управлінських рішень.
Класифікація економічної інформації
Об'єктом інформаційного забезпечення управління є організаційно-економічна, облікова та технологічна інформація, яка відображає процеси виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ і послуг. Вона виникає в процесі виробничо-господарської діяльності і використовується для управління цією діяльністю при здійсненні всіх функцій управління. Вона відображає стан виробничо-господарської і фінансової діяльності підприємства в числовому вигляді через систему натуральних і вартісних показників.
Економічну інформацію можна

 
 

Цікаве

Загрузка...