WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Глосарій термінів з інформаційних технологій, що використовуються в Internet - Реферат

Глосарій термінів з інформаційних технологій, що використовуються в Internet - Реферат

Іноді під цим терміном розуміється кількість звертань до Web-сайту.
Upload
Вивантаження
Процес копіювання файлів із комп'ютера користувача і запису на віддалений комп'ютер (хост). Процес по дії зворотній Download.
URL (Uniform Resource Locator)
Уніфікований локатор ресурсів
Унікальне ім'я файла або ресурсу в Internet, що дозволяє одержати до них доступ. Включає в себе тип протоколу (http, ftp, telnet, gopher, WAIS та ін.), ім'я серверу і шлях до файлів. URL використовується для позначення адреси, за якою знаходиться об'єкт в Internet. При написанні URL адресі завжди передує двокрапка і подвійний слеш (//).
Приклад URL: http://www.elvisti.com.
Usenet
Некомерційна, неформальна, сукупність систем (мереж, хостів, комп'ютерів), що обмінюються телеконференціями. Usenet є попередницею Internet і спочатку була UUCP-мережею, яка зв'язувала декілька комп'ютерів. Usenet сьогодні - це величезна віртуальна мережа, що охоплює велику кількість різноманітних мереж і окремих комп'ютерів. В даний час Usenet - це елемент технології Internet для роботи з новинами.
UUCP (UNIX-to-UNIX copy program)
Протокол (програма) копіювання файлів з однієї UNIX-системи в іншу UNIX-систему. UUCP не підтримує протокол IP. Модифікація клієнтської частини системи для роботи в середовищі MS-DOS має назву UUPC.
Vertical Web-portal, vortal
Вертикальний Web-портал, вортал
Спеціальні Web-сайти, до яких звертаються користувачі, що цікавляться якою-небудь визначеною темою. Слово "вертикальний" має на увазі відношення Web-сайтів до однієї тематики. Технологія вертикальних порталів - "ворталів" - одержує все більше поширення в корпоративних мережах.
Video Clip
Відеокліп
Коротка відеопослідовність, що може бути вбудована у Web-сторінку.
Virtual money
Віртуальні гроші
Технологія, що у недалекому майбутньому може витиснути недостатньо надійні "карткові" платежі в Internet. Віртуальні гроші, записані в пам'ять персонального комп'ютера, можуть забезпечити виконання різноманітних грошових операцій через Internet.
Virtual payments
Віртуальні платежі
Одна з технологічних основ електронної комерції. Використання мережі Internet для розрахунків шляхом заповнення відповідних форм і вказівки реквізитів кредитних карток.
Virtual reality
Віртуальна реальність
Модель реальної дійсності або деяких абстракцій, втілена у високотехнологічному устаткуванні, що здійснює безпосередній вплив на свідомість людини через його органи почуттів. Має безпосереднє відношення до Internet-технологій.
Visit and Visitor
Відвідування та відвідувач
Відвідування - звернення користувача до певної Web-сторінки. Як унікальні не фіксуються звернення користувача до Web-сторінки протягом короткого періоду часу (наприклад, протягом 1 години). В цьому контексті - унікальний відвідувач - це користувач, який здійснив унікальне відвідування Web-сторінки.
Visited Links
Відвідане гіперпосилання
Гіперпосилання, що було відвідане (активізоване). Колір гіперпосилання , що було відвідане, змінюється на інший і встановлюється при відповідному налаштовуванні Web-браузера.
VRML (Virtual Reality Modeling Language)
Мова опису об'єктів віртуальної реальності
Спеціальна мова розмітки для опису об'єктів віртуальної реальності.
WAIS (Wide Area Information Service)
Служба пошуку розподіленої інформації
1. WAIS-протокол Internet, що дозволяє здійснювати пошук інформації в Internet відповідно до бібліографічного стандарту Z39.50.
2. Інформаційно-пошукова система, побудована відповідно до WAIS-протоколу. В даний час WAIS-системи повсюдно інтегруються із середовищем WWW.
Web
Походить від англійського Web - "павутиння". При згадуванні у зв'язку з Internet, вживається як синонім WWW.
Web-design
Web-дизайн
Комплекс робіт із створення Web-документів. Включає в себе розробку основної ідеї й архітектури Web-сайту, верстання (гіпертекстову розмітку) тексту, розміщення елементів мультімедіа, розробку власних графічних елементів та інше.
Web-mail
Web-пошта
Internet-сервіс доставки документів із Web-серверів електронною поштою.
Web-page
Web-сторінка, Web-документ
Складова частина Web-сайта. Web-сторінка - це електронний документ, який може включати в себе текст, зображення, JAVA аплети та інші Web-елементи. Web-сторінка може бути сформована статично або динамічно.
Web-Portal
Web-портал
WWW-сервіс, в основі якого лежить ідея створення уніфікованого інтерфейсу для ефективного доступу до інформації та об'єднання в одному місці великої групи Internet-сервісів. Головна технологічна тенденція Web-порталів на цей час складається в конвергенції Web-інформації з програмним забезпеченням настільних систем.
Web-Site
Web-сайт
Походить від англійського "site"(ділянка). Web-сайт є сукупністю Web-сторінок, розміщених на будь-якому сервері в Internet, що об'єднані і пов'язані між собою за змістом або за допомогою посилань. Доступ до Web-сайту забезпечується з використанням протоколу HTTP.
Webmaster
Web-майстер
Системний адміністратор Web-серверу або Web-сайту.
White Pages
"Білі сторінки"
Мережній аналог популярних телефонних довідників. Систематизовані каталоги інформаційних ресурсів і структуровані списки користувачів мережі Інтернет.
Weighting
Ваговий коефіцієнт
Коефіцієнт, який приписується лексичній одиниці в документі та враховується для обчислення чисельного значення релевантності. Ваговий коефіцієнт може залежати від розташування лексичної одиниці в документі, абзаці, реченні. Крім того, ваговий коефіцієнт безпосередньо залежить від змісту лексичної одиниці, її відповідності тематиці пошукової системи, частоти зустрічання в документі. Вагові коефіцієнти можуть приписуватися лексичним одиницям як у індексі інформаційно-пошукової системи, так і у запитах користувача.
WWW (World Wide Web)
Графічний сервіс Internet, призначений для гіпертекстового зв'язування мультімедійних документів у Мережі. Встановлює універсальні інформаційні зв'язки між цими документами незалежно від їхнього фізичного розміщення у Мережі.Для завантаження Web- документів і інших даних із WWW серверів використовує протокол HTTP.
WWW-server
WWW-сервер
1. Сукупність Web-сторінок, об'єднаних загальною ідеєю і дизайном, що розташовуються, як правило, на одному комп'ютері (див. Web-сайт).
2. Серверне програмне застосування, яке використовується для публікації та надання інформації на World Wide Web.
WYSIWIG (What You See Is What You Get)
"Що бачиш, те й одержиш"
Абревіатура для позначення парадигми комп'ютерного дизайну. Інтерфейс редагування, у якому файл, що створюється, відображається точно так, як буде поданий кінцевому користувачу.
Z39.50
Інформаційно-пошуковий протокол для бібліографічних систем. Покладений в основу служби пошуку розподіленої інформації в Internet -WAIS.

 
 

Цікаве

Загрузка...