WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Система управління базами даних FoxPro - Реферат

Система управління базами даних FoxPro - Реферат

умові.
Additive - задається для полів типу memo, якщо дана опція задана інформація додається в кінць існуючої в полі memo, інакше попередня інформація витирається.
При редагуванні бази даних часто використовуються такі функції:
Recno([]) - повертає номер активного запису в заданій робочій області;
Deleted([]) - повертає значення true, якщо авктивний запис в базі даних в заданій робочій області помічений на вилучення;
Для перегляду бази даних використовується команда List та Display.
List[Off] [] [[Fields]] [For ] [While] [To print:to file] - по даній команді здійснюється перегляд записів активної бази даних. Якщо задано діапазон, то переглядаються лише записи з вказаного діапазону. З допомогою опції Fields можна відібрати поля для перегляду. For і While задають умови які записи потрібно переглядати. По замовчуванню інформація виводиться на екран, якщо задано To print,то вивід буде на принтер, якщо To file - у файл з заданим іменем. Якщо задано Off, то будуть відключатися номера записів встановлені системою.
Команда List має багато різних видів для перегляду різної інформації. Розглянемо деякі з них:
List structure [To print:To file] - перегляд структури бази даних.
List files [on:] [Like] - по даній команді здійснюється перегляд файлів в вказаному місці диску, які задовільняють шаблону.
List memory[to print : to file] [Like] - перегляд змінних пам'яті згідно шаблону.
Приклад: LIST - перегляд записів активної бази даних .
List for st='жіноча' - на екран виводить всі записи у яких поле st дорівнює жіноча.
У всіх варіантах команди List слово List можна замінити на Display.
Змінні. Масиви. Фільтри.
Якщо в багатьох командах використовується одна і таж умова. То щоб уникнути повторень в командах використовується фільтри на записи всієї бази даних:
Set filter to .
Якщо потрібно виключити фільтр задається команда:
Set filter to
В ряді випадків виникає потреба встановлювати фільтр на поля бази даних, тобто щоб в активній базі даних оброблялися лише вказані поля:
Set fields to .
Якщо задано Set fields to - фільтр виключається.
При виникненні потреби роботи з масивами використовуються такі команди:
Dimension : Declare ([,]) [, ...] - визначення масивів, N1 та N2 це вирази числового типу, які вказують на розмірність одно чи двовимірних масивів. По замовчуванню елементи масиву ініціюються значенням Falshe. Елементи масивів можуть бути різних типів, тип елемента визначаєьбся значенням яке туди пересилається. До елементів масиву звернення здійснюється іменем масиву з індексами в круглих дужках.
Append from array [For] - дана команда додає в кінець активної бази даних дані з заданого масиву що задовільняють умову.
Copy to array [] [For] [While] - по даній команді дані з активної бази даних пересилаються в масив.
У FoxPro наявні широкі можливості для роботи зі змінними. Присвоєння значення змінним задається по такій команді:
Store to :.
Є можливість записувати змінні у файли змінних, командою:
Save to [All like : Except] - всі змінні які були створені на даний момент часу записуються у файл з розширенням .mem. Якщо потрібно записати у файл всі змінні які задовільняють умові, масці, то використовується команда All like. Якщо потрібно записати всі змінні крім вказаних у масці то задається All except.
Якщо потрібно відновити змінні з файла у пам'ять то використовується команда:
Restore from[Addive]. Якщо не вказано Addive, то змінні які існували до цього в пам'яті вилучаються.
Сортування та індексування баз даних.
Sort to On [/A] [/C] [/D] [, ] [/A] [/C] [/D] [, ... ] [Ascending : Diskending] [] [For] [While ] [Fields ] [Nooptimize] - сортує в активному файлі даних, і записує йього в файл даних під вказаним іменем по полях 1,2,3...
/A - по зростанню;
/D - по спаданню;
/C - ігноруються малі і великі літери.
Може бути вказано /AC - у відсортований файл відбираються записи які задовільняють умові і поля із вказаног списку. Якщо є слова Ascending : Discending, то типи сортування (по зростанню чи спаданню) відноситься до всіх полів для яких не були вказані типи /A, /D.
Приклад: SORT TO a ON pr/a - сортування поля pr активної бази даних по зростанню, і запис відсортованої бази даних в базу даних з іменем а.dbf.
SORT TO b ON im/D - сортування іm активної бази даних по спаданню.
SORT TO с ON sb/a - сортування sb активної бази даних по зростанню.
Index On To /Tag [Of] [For] [Compact] [Discending] [Unique] [Additive] - використовується для створення індексного файлу для текучої бази даних.
Індексний файл складається з списку номерів записів у тому порядку в якому база даних була б відсортована. Фізичний порядок записів в базі даних не змінюється.
У FoxPro можна створити два типи індексних файлів:
1 Звичайний - з розширенням .IDX і мають один індексний ключ.
2 Мультиіндексний - файли з розширенням .CDX.
Мультиіндексні файли є двох типів : структурний з іменем яке співпадає зіменем бази даних, і файлу з довільним іменем.
Струтурний завжди відкривається з файлом даних і його не можна закрити, але можна зробити не основним.
Discending - якщо не вказано, то індексування відбувається по зростанню;
Unique - якщо в полі по якому відбувається індексування є однакові значення то буде лише один запис;
Additive - створений індексний файл не закриває відкритих до цього індексних файлів. По замовчуванню всі індексні файли відкриті раніше закриваються.
Індексний вираз включає в себе поле текучої бази даних, значення його може бути числовим, символьним або логічним.
Поле memo не може включатися в індексний вираз. Довжина індексного виразу для IDX-файлу має 100 символів, а CDX-файл - 254 символи.
Перебудова активних індексів.
Перебудову можна здійснити двома способами : відкриття всіх індексних файлів перед внесенням зміни в базу даних, або командою Reindex, яка дає можливість модифікувати індекси після внесення всіх змін в базу даних.
Відкриття індексних файлів.
Відкриття індексних файлів можна здійснити двома способами: по команді Use і по команді Set index to [ : ?]
Зміна порядку доступу до індекса:
Set order to .
- вказує номер індекса з списку відкритих індексних файлів
Відкриття індексних файлів і зміна порядку доступу до індекса у FoxPro 2.0
1 Відкриття індексних файлів здійснюється по команді:
Use[] : ? [In][again] [Index]: ? [Order [ : :[Tag] [Of][Ascending : Discending]]] [Alias ] [Noopdate].
Order - вказує номер головного інндекса серед перерахованих в списку IDX- файлів або серед тегів, якщо нас не влаштовує відкриття індекса по замовчуванню.
Order : Order 0 - означає що хоч індексні файли відкриваються але неназначається головного індекса.
Order - назначає головним той індексний файл ім'я якого вказано. Якщо Order відсутнє, то головним буде перший із списку індексних файлів, а всі інші файли зі списку будуть відкриті.
Якщо

 
 

Цікаве

Загрузка...