WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Система файлів MS DOS - Реферат

Система файлів MS DOS - Реферат

Система файлів MS DOS
Так як процес рахування дуже складний і потребує значних затрат часу, люди здавна шукали машини, які звільнили б їх від цієї роботи. Ось чому з'явились комп'ютери (а їхнім предком була рахівниця - так, так, 10 паличок і 10 кісточок на кожній паличці) і разом з ними всі проблеми сучасної "комп'ютерної" людини. Однією з основних проблем була (і за-лишається) проблема зберігання даних. Дані зберігаються на магнітних носіях інформації (наприклад, дисках, стрічках). Щоб доступ до цих да-них був швидким, вони повинні бути якимось чином впорядковані. Раці-ональне впорядкування даних являється необхідною умовою, яке по-винно бути виконано, щоб дані взагалі були доступними, так як без впо-рядкування і розумного накопичення інформації ні комп'ютер, ні людина не справляться з цим завданням. Люди, навіть коли вони користуються традиційними методами, роблять записи більш-менш впорядкованими - зошити, рядки на листках, систематичний запис сторінок - це елементи систематизації інформації, з якими ми знайомі з шкільної парти.
Електронні дані також повинні бути записані на дисках у впорядко-ваному вигляді, а механізми такого впорядкування стають доступними з допомогою операційної системи. Дані розташовуються у вигляді певної структури, елементи якої являють собою систему файлів. Іншими слова-ми, дані - це матеріали, які посилаються "на склад" (ним є диск) для їх зберігання і наступного користування в майбутньому. Ці матеріали (дані) пакуються в пачки, коробки і розкладаються на полицях в конкретних складських приміщеннях.
Всі користувачі, усвідомлюючи це чи ні, користуються елементами системи файлів, тому дуже важливо ознайомитися з нею і вміти викону-вати на її основі - само собою розумно - основні операції. З елемента-ми системи файлів ми зустрічаємося завжди, коли користуємося диском, наприклад, запускаємо програму, відкриваємо документ у WORD, збері-гаємо документ.
Кожна розумно організована система файлів базується на двох еле-ментах: каталогах (підкаталогах) і файлах. Системи файлів, які опира-ються на механізми підкаталогів, вже давно закріпилися в інформатиці і малоймовірно, що коли-небудь з'явиться система, яка не буде викорис-товувати підкаталоги. Цими системами користуються також Windows i DOS.
Система Windows, незважаючи на всю дружелюбність графічного інтерфейсу, не внесла нічого революційного в систему файлів. Мало то-го, вона ще й запозичила цю систему з DOS.
Спочатку була DOS
З комп'ютерами РС завжди була зв'язана стара, добра DOS. Зараз здається, що ця система відходить в минуле, але вона глибоко укорени-лась в свідомості користувачів. Про її існування добре знають користу-вачі системи Windows. Відхід від DOS привів би до необхідності втрати цілого ряду програм і даних. Програми, які правильно працюють під DOS, могли б не працювати під управлінням іншої операційної системи (навіть на тому ж комп'ютері). Ні один користувач не прийняв би таку ситуацію, так як покупка нових програм - це великі затрати, і, крім то-го, виникла б проблема переносу даних. Користувачі швидше запропо-нували би працювати в старій системі, свідомо відказуючись від нової, часто набагато кращої, яка б не давала можливості користуватися нако-пиченими запасами - програмами і даними.
Нові операційні системи містять елементи DOS, так як виробник ро-зуміє хід роздумів користувачів: якщо вони не зможуть користуватися старими програмами і даними, то вони не куплять нову операційну сис-тему, незважаючи на її очевидні переваги.
Інформація та запам'ятовування
Однією з основних вимог, яку повинна задовольняти будь-яка ком-п'ютерна система, є необхідність запам'ятовування інформації.
Інформація - це дані любого типу, незалежно від їх призначення та способу користування.
Інформація - це персональні дані співробітників якогось підприєм-ства, записані на диску відділу кадрів. Інформацією являється набір про-грам для комп'ютерного складу. Інформація - це також і файли-документи, підготовлені з допомогою текстових редакторів.
Запам'ятовування даних можна розглядувати в двох аспектах: фізи-чному і логічному.
З фізичної точки зору проблема заключається в записуванні на три-валий період на певному носії послідовності електричних чи магнітних сигналів, які представляють певну інформація. Важливим являється і пі-дбір обладнання. Використання обладнання не залежить від операційної системи.
Логічна організація запам'ятовування даних (конкретна реалізація) залежить від операційної системи. В системах DOS i Windows дані збері-гаються у файлах, а вони розміщуються в підкаталогах чи головному ка-талозі. Така логічна система запам'ятовування даних називається систе-мою файлів.
Щоб операційна система могла "розібратися" у всій масі інформації, котра знаходиться на диску (а в наш час диски дуже об'ємні), дані повин-ні бути відповідним чином організовані і розміщені в каталогах. Але не-достатньо записати інформацію на диск. Щоб пізніше можна було її знайти, інформацію треба якось назвати, а сама назва повинна знаходити-ся в списку. Коли користувач захоче отримати доступ до своїх даних, DOS перегляне список і на цій основі зможе знайти на диску місце, в якому зберігається необхідна інформація. Назв не придумує DOS, їх дає користувач. DOS тільки користується числовими номерами, які користу-вачу незрозумілі.
Файли, їх імена та розширення
Дані на диску записуються певними порціями, які називаються фай-лами (англ. file - папка, підшивка).
Файл - це набір байтів, записаних один за другим.
Файли можуть мати різну довжину, і ця довжина приводиться в бай-тах.
У файлах записується інформація різноманітного призначення. Іс-нують файли, які містять виконавчі програми, набори даних, текстові файли. Наприклад, редактор текстів записаний у файлі - це файл з вико-навчою програмою; набір даних для бухгалтерської програми - це файл з даними, тоді як газетна стаття - це текстовий файл.
Кожен файл повинен мати ім'я і розширення, завдяки якому він роз-пізнається операційною системою. В системі DOS ім'я файла складається найбільше з восьми символів і трисимвольного розширення. Ім'я файла повинно починатися з літери і мати хоча б один символ. Система DOS також дозволяє створювати файли з іменами, які починаються з цифри. Допускається також односимвольне ім'я, яке складається з однієї цифри. Розширення імені файла може складатися з одного, двох чи трьох сим-волів чи його може взагалі не бути. Ім'я відділяється від розширення си-мволом "." (точка). Якщо після точки написати більше трьох символів, то DOS вважає, що розширення складається з трьох перших символів. Всі решта символи ігноруються.
Прийнято вважати, що розширення інформує про тип файла, тобто про його зміст.

 
 

Цікаве

Загрузка...