WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Символьні обчислення - Реферат

Символьні обчислення - Реферат

РЕФЕРАТ
НА ТЕМУ:
СИМВОЛЬНІ ОБЧИСЛЕННЯ
Системи комп'ютерної алгебри забезпечуються спеціальним процесором для виконання аналітичних (символьних) обчислень. Його основою є ядро, що зберігає всю сукупність формул і формульних перетворень, за допомогою яких робляться аналітичні обчислення. Чим більше цих формул у ядрі, тим більш надійна робота символьного процесора і тем імовірніше, що поставлена задача буде розв'язана , якщо такий розв'язок існує в принципі (що буває далеко не завжди).
Ядро символьного процесора системи MathCAD - трохи спрощений варіант ядра відомої системи символьної математики Maple V фірми Waterloo Maple Software, у якої фірма MathSoft (розроблювач MathCAD) придбала ліцензію на його застосування, завдяки чому MathCAD стала (починаючи з версії 3.0) системою символьної математики. Символьні обчислення виконуються настільки ж просто (для користувача), як обчислення квадрата х.
Символьні операції можна виконувати двома способами:
" Безпосередньо в командному режимі (використовуючи операції меню Символи);
" За допомогою операторів символьного перетворення (використовуючи палітру інструментів Символи ).
Розглянемо перший спосіб.
1. Виділення виразів для символьних обчислень
Щоб символьні операції виконувалися, процесору необхідно вказати, над яким виразом ці операції повинні виконуватись, тобто треба виділити вираз. Для ряду операцій треба не тільки указати вираз, до якого вони відносяться, але і вказати змінну, щодо якої виконується та чи інша символьна операція. Сам вираз в такому випадку не виділяється.
Таким чином, для виконання операцій із символьним процесором потрібно виділити об'єкт (цілий вираз чи його частину) синіми суцільними лініями.
Символьні операції розбиті на п'ять розділів. Першими йдуть найбільш часто використовувані операції. Вони можуть виконуватися з виразами, що містять комплексні числа чи мають розв'язок в комплексному виді.
2. Символьні операції
2.1. Операції з виділеними виразами
Якщо в документі є виділений вираз, то з ним можна виконувати різні операції, представлені нижче:
Розрахунки - перетворити вираз з вибором виду перетворень з підменю;
Символічні [Shift] F9 - виконати символьне перетворення виділеного виразу;
З плаваючою точкою - обчислити виділений вираз в дійсних числах;
Комплексні - виконати обчислення в комплексному вигляді;
Спростити - спростити виділений вираз з виконанням таких операцій, як скорочення подібних, приведення до спільного знаменника, використання основних тригонометричних тотожностей і т д.;
Розширити - розкрити вираз [наприклад, для (Х + Y) (Х - Y) одержуємо X 2- Y 2];
Фактор - розкласти чи число вираз на множники [наприклад, X 2- Y 2 дасть (Х + Y) (Х - Y)];
Подібні - зібрати доданки, подібні до виділеного виразу, що може бути окремою змінною чи функцією зі своїм аргументом (результатом буде вираз, поліноміальне щодо обраного виразу);
Коефіцієнти Полінома - по заданій змінній знайти коефіцієнти полінома, що апроксимує вираз, у якому ця змінна використана.
2.2. Операції з виділеними змінними
Для ряду операцій треба знати, щодо якої змінної вони виконуються. У цьому випадку необхідно виділити змінну, установивши на ній маркер введення. Після цього стають доступними наступні операції підміню Змінні:
Обчислити - знайти значення виділеної змінної, при яких вираз, що містить її, стає рівним нулю;
Заміна - замінити зазначену змінну вмістом буфера обміну;
Диференціали - диференціювати вираз, що містить виділену змінну, по цій змінній (інші змінні розглядаються як константи);
Інтеграція - інтегрувати весь вираз, що містить змінну, по цій змінній;
Розкласти на складові... - знайти кілька членів розкладання виразу в ряд Тейлора щодо виділеної змінної;
Перетворення в Часткові Частки - розкласти на елементарні дроби вирази, що розглядається як раціональний дріб щодо виділеної змінної.
2.2. Операції з виділеними матрицями
Операції з виділеними матрицями представлені позицією підменю Матриці, що має своє підменю з наступними операціями:
Транспонування - одержати транспоновану матрицю;
Інвертування - обчислити обернену матрицю;
Визначник - обчислити детермінант (визначник) матриці.
Результати символьних операцій з матрицями часто виявляються надмірно громіздкими і тому погано обчислюються.
2.3. Операції перетворення
У позиції Перетворення міститься розділ операцій перетворення, що створює підменю з наступними можливостями:
Фур'є - виконати пряме перетворення Фур'є щодо виділеної змінної;
Фур'є Оберненє - виконати обернене перетворення Фур'є щодо виділеної змінної;
Лапласа - виконати пряме перетворення Лапласа щодо виділеної змінної (результат - функція змінної s);
Лапласа Обернене - виконати обернене перетворення Лапласа щодо виділеної змінної (результат - функція змінної t);
Z - виконати пряме Z-перетворення виразу щодо виділеної змінної (результат - функція змінної z);
Оберненє Z - виконати обернене Z-перетворення щодо виділеної змінної (результат - функція змінної n) .
2.4. Стиль представлення результатів обчислень
На наочність обчислень впливає стиль представлення їхніх результатів. Наступна команда дозволяє задати той чи інший стиль:
Рисунок 1. Стиль Обчислень
Стиль Обчислень... - задати вивод результату символьної операції під основним виразом, поруч з ним чи замість нього (Рисунок 9).
2.5. Приклади символьних операцій у командному режимі
Більшість символьних операцій легко виконуються, так що нижче ми зупинимося лише на деяких прикладах. Символьна операція Розрахунки забезпечує роботу з математичними виразами, що містять вбудовані в систему функції і представленими в різному виді: поліноміальному, дрібно-раціональному, у виді сум і добутків, похідних і інтегралів і т.д. (Рисунок 10). Операція прагне зробити всі можливі чисельні обчислення і

 
 

Цікаве

Загрузка...