WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Методика вивчення теми "операційні системи" в школі. - Курсова робота

Методика вивчення теми "операційні системи" в школі. - Курсова робота

задається декілька питань для письмової відповіді), або тестування.
2.2. Питання для тестування
В наведеному тесті в кожному питанні перший варіант відповіді є вірним, вчителю потрібно переставити варіанти відповідей в будь-якому порядку.
1. Програми, які застосовують для вирішення одної або декількох задач в різних областях науки, техніки та житті, називають
а) прикладними програмами;
б) системними програмами;
в) утилітами.
2. Програми, які мають допоміжні значення, які розширюють можливості операційної системи називають
а) утилітами;
б) прикладними програмами;
в) системними програмами;
3. Місце на носії інформації, яке має ім'я, призначене для збереження інформації, називається
а) файлом;
б) каталогом;
в) диском.
4. Для визначення типу файлу необхідно знати
а) розширення імені файлів;
б) розмір файла;
в) основне ім'я.
5. Розширення txt, doc мають
а) текстові файли, файли документів;
б) файли закодованих зображень;
в) виконувані файли.
6. Розширення exe, com мають
а) виконувані файли;
б) файли закодованих зображень;
в) файли документів.
7. Файл cat.pic знаходиться на диску с: у каталозі work у підкаталозі picture; його повне ім'я
а) c:workpicturecat.pic
б) workpicture
в) c:picturecat.pic
8. Програми, що забезпечують можливість роботи інших програм, зв'язують усі пристрої комп'ютера в єдину систему, називаються
а) системними програмами:
б) прикладними програмами;
в) утілітами.
9. Комплекс взаємозалежних програм, призначених для того, щоб забезпечити користувачам і програмам зручний спосіб спілкування з пристроями комп'ютера, називається
а) операційною системою;
б) прикладною програмою;
в) утилітою.
10. Для зручності роботи з файлами і систематизації файлів їх групують
а) у директорії;
б) у файли;
в) на дискетах.
11. Щоб із двох файлів з однаковими іменами вибрати той, у якому зберігається більш нова інформація, потрібно знати
а) дату і час створення цих файлів;
б) розширення цих файлів;
в) розміри цих файлів.
12. Розширення piс, pcx, bmp мають
а) файли закодованих зображень;
б) текстові файли;
в) виконувані файли.
13. Розширення pas, bas, с, asm мають
а) файли текстів програм на мовах програмування;
б) файли закодованих зображень;
в) файли документів.
14. Файл test.txt знаходиться на диску d: у каталозі school у підкаталозі test; його повне ім'я
a) d:school est est.txt
б) d:school est
в) d:/school/test/test.txt
15. Основним критерієм, за яким файли групують у каталоги, є
а) відношення групи файлів створених одним програмним засобом;
б) однакові розширення файлів:
в) близькі дати і час створення файлів.
16. Модулем, що не входить у склад MS-DOS, є
а) BIOS;
б) io.sys;
в) msdos.sys.
17. Файлом, що розширює базову систему введення-виведення (BIOS), що входить у склад MS-DOS, є
а) io.sys;
б) msdos.sys;
в) command.com.
18. У процесі завантаження операційної системи в оперативну пам'ять спочатку завантажується файл
а) config.sys:
б) command.com;
в) autoexec.bat.
19. Першим етапом завантаження операційної системи відразу після включення комп'ютера є
а) тестування комп'ютера;
б) пошук програмою початкового завантажувача MS-DOS на дисках;
в) зчитування io.sys.
20. Файл, що відповідає за конфігурацію комп'ютера в процесі завантаження MS-DOS, називається
а) config.sys;
б) autoexec.bat;
в) command.com.
2l. Файл, який налагоджує комп'ютер на користувача в процесі завантаження операційної системи, називається
а) autoexec.bat;
б) config.sys:
в) command.com.
22. Для виконуваних файлів найбільш характерна операція
а) завантаження в ОЗУ;
6) редагування;
в) перейменування.
23. Для текстових файлів найбільш характерна операція
а) редагування;
б) завантаження в ОЗУ;
в) копіювання.
24. Команда MS-DOS у загальному випадку складається з
а) трьох частин;
б) двох частин;
в) чотирьох частин.
2.3. Методичні зауваження і дидактичні матеріали до практичних занять
На практичних заняттях по цій темі можна виділити дві форми роботи учнів:
фронтальну (учні працюють на комп'ютерах під безпосереднім наглядом учителя, розглядають запроповані вчителем приклади, виконують їх на комп'ютері) і самостійну (учні самостійно в обраному ними темпі виконують запропоноване вчителем завдання на закріплення визначеного навчального матеріалу; у цьому випадку учням, що виконують завдання швидше інших, можна або давати більш складні завдання, або пропонувати їм консультувати однокласників).
Уроки 1-3
Тема уроків: Найпростіші команди MS-DOS. Команди роботи з файлами і директоріями.
Практичні заняття починаються з розгляду найпростіших команд MS-DOS: сls, ver, time, date. Далі вводяться чотири основні команди роботи з файлами і директоріями; команда зміни поточного диска, dir, md, cd.
Команда перегляду вмісту каталога dir розглядається з параметрами і ключами (/р, /w). Підкреслюється, у якому випадку застосувати команду з параметром, у якому без нього. Також при розгляді цієї команди вводиться поняття шаблону файла.
Для закріплення цього матеріалу учнем можна запропонувати наступні два види самостійної роботи.
2.3.1. Виявлення дерева каталогів.
На диску С: міститься каталог SCHOOL. Потрібно виявити дерево каталогів цього каталога за допомогою вивчених команд і накреслити його.
Учитель повинний заздалегідь на кожнім комп'ютері створити необхідне дерево (наприклад, відповідно до схеми, зображеної на мал. 8). Можна продумати завдання різних рівнів.
Мал. 8
2.3.2. Створення дерева каталогів
Потрібно створити за наведеною схемою (мал. 9) і показати його вчителю.
"Створення дерева каталогів"
Мал. 9
Цей вид самостійної роботи також може бути різнорівневим. Перевірка завдання здійснюється або за допомогою команди tree, або в Norton Commanderі.
Якщо учням важко самостійно виконувати розглянуті завдання відразу після вивчення команд, то необхідно до проведення самостійних робіт провести аналогічні фронтальні практичні роботи.
Урок 4
Тема уроку: Копіювання файлів. Створення текстових файлів.
Наступною основною командою, що розглядається на практичних заняттях, є команда копіювання copy. Тут необхідно приділити увагу не тільки її основному призначенню, але і створенню за допомогою цієї команди текстових файлів.
Урок 5
Тема уроку: Команди роботи з файлами і директоріями. Зовнішні і внутрішні команди MS-DOS.
Вводяться команди type, ren, del.
Перед вивченнямтого, як треба форматувати дискети, необхідно дати учня поняття про внутрішні і зовнішні команди MS-DOS, завантажити зовнішній редактор MS-DOS Editor, розглянути черговість завантаження файлів з розширеннями com, exe, bat, що мають однакові основні імена.
Урок 6
Тема уроку: форматування дискет. Створення системної завантажуваль-ної дискети.
Форматування

 
 

Цікаве

Загрузка...