WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Використання Internet у маркетингових дослідженнях - Курсова робота

Використання Internet у маркетингових дослідженнях - Курсова робота

Вам вперше спало на думку використати товар Б" (хто пам'ятає?);
- два запитання в одному, наприклад: "Чи користуєтесь Ви послугами метро з 8 по 10 години ранку?" (А якщо опитуваний не користується ним взагалі або користується тільки ввечері?);
- неповне запитання, наприклад: "Де Ви мешкаєте, вдома чи на квартирі?" (А якщо у гуртожитку?).
Запитання мають викладати довіру, зацікавленість респондентів, мати чітку спрямованість, інтерпретуватись однаково всіма, не привертати спеціальної уваги до недоліків. Необхідно також враховувати зворотній зв'язок.
Складена анкета потребуєпопереднього тестування, коли перевіряється якість питань, конкретність відповідей, можливість обробки отриманої інфор-мації. Якщо виявлено недоліки, до анкети вносять відповідні корективи.
Всіх споживачів опитати неможливо, оскільки їх надто багато. Тому влаш-товують вибіркову пробу (збирання даних від якоїсь частини споживачів). Обов'язково умовою при цьому є репрезентативність вибіркової спроби. Тільки тоді отримані дані можна безпомилково переносити на весь загал споживачів.
Вибіркову пробу (N) можна вирахувати на підставі математико-статистичної закономірності:
(1)
де t-коефіцієнт ймовірності (наприклад, t=2 за 95,5% ймовірності і 4,5%--помилки); s-варіанти ознаки загалу (наприклад, попередні дослідження показали, що 50% опитуваних кажуть "так", 50%--"ні", отже, s=0,5, e-допустима похибка (наприклад, +-4%).
У такому разі
(2)
якщо задано бюджет (В), постійні витрати (П) і змінні витрати на отримання даних (З),то
(3)
вибіркову пробу відбирають випадковими або невипадковими методами.
Методи випадкового вибору:
- проста випадкова вибірка-всі особи загалу мають однакові шанси бути відібраними;
- багатоступенева галузева вибірка-загал спочатку розбивають на одно-рідні групи, з яких потім окремих осіб відбирають методом простої випадкової вибірки;
- кластерна вибірка-загал спочатку поділяють на групи одиниць обліку (підприємства, будинки, райони тощо), а потім з них беруть вибіркові проби.
Методи невипадкового відбору мають на увазі використання суб'єктивних критеріїв. З них відомі:
- довільна вибірка-за власним бажанням того, хто проводить опитування;
- типова вибірка-перевага надається деяким конкретним особам загалу;
- концентрована вибірка-суб'єктивно визначається її необхідний обсяг;
- метод квот-вибірка з окремих груп загалу здійснюється у пропорціях, які відповідають питомій вазі цих груп.[1.44-48]. Даний метод перед-бачає, що відомі деякі важливі пропорції генеральної сукупності, наприклад, розподіл за віковими, професійними групами, чисельність населення міст, де проводиться опитування та ін. За цими даними розраховують квоти, які розпо-діляються серед інтерв'юерів. Ті у свою чергу, здійснюють вибір респондентів згідно з наданими квотами.
Враховуючи те, що правильно зменшена модель генеральної сукупності по-винна бути ідентичною для кожного інтерв'юера, розробляється квота: скільки чоловік та жінок, скільки представників різних професійних груп треба опита-ти. Коли квоти сформовані, то всі ці статистичні пропорції відтворюють у міні-атюрі картину генеральної сукупності. "Квотна інструкція" може зобов'язати інтерв'юера, приміром, провести 5 опитувань, об'єктами яких мають стати:
одна особа, що проживає у гуртожитку;
одна сім'я з двох осіб, що проживає у приватному будинку;
дві сім'ї з трьох осіб. Що проживають у державній квартирі;
одна багатодітна сім'я (з 6 або більше осіб), що проживає у приватній квартирі.
Головне призначення квот-допомогти інтерв'юеру у проведенні випад-кового відбору, при якому кожний член вихідної сукупності має практично од-накову з іншими можливість потрапити до вибірки. За допомогою квот можна примусити інтерв'юера вийти за межі свого соціального прошарку і опи-тувати навіть тих, кого важко застати вдома. [3.87-88].
Найбільш поширеним методом опитування в теперішній час є особисте інтерв'ю. З точки зору формалізації його проведення розрізняють:
- структуризоване інтев'ю, яке проводиться у строгій відповідності із попередньо сформульованими питаннями;
- напівструктуризоване інтерв'ю. Тут, як і в попередному випадку, питан-ня готовлять зарання. Проте інтерв'юер має право змінювати їх форму та порядок;
- неструктуризоване інтерв'ю, коли спілкування відбувається у вільній формі і оперативно управляється інтерв'юером;
- сфокусоване інтерв'ю, що має за мету отримати від респондента абсолютно непередбачений набір думок та поглядів. [2.54-55].
Поширеним методом опитування експкртів є формування так званих фокус-груп. Цей метод широко використовується всіма організаціями в проведенні маркетингових досліджень. Можна виділити чотири головні цілі даного методу:
I. Генерація ідей-наприклад, відносно напрямків удосконалення випущених продуктів, їх дизайну, упаковки чи розробки нових продуктів.
II. Вивчення розмовного словника споживачів, що може виявитися корис-ним, скажімо, при проведенні рекламної кампанії, складанні опитувальників і т.д.
III. Ознайомлення із запитаннями споживачів, їх сприйняттям, мотивами і з їх відношенням до вивчаючого продукту, його марки, методам його просування, що є надто важливим при визначенні цілей маркетингового дослідження.
IV. Краще розуміння даних, зібраних чи преведених кількісних досліджень. Інколи члени фокус-групи допомагають краще розібратися в результатах проведеного обстеження.
V. Вивчення емоційної та поведінської реакції на окремі види реклами.
Зазвичай роботу групи фіксують за допомогою аудіо- та відіотехнічних засобів, а її результати можуть бути основою для проведення кількісних досліджень, наприклад, шляхом опитування. Оптимальний розмір фокус-групи дорівнює 8-12 чоловік. При меншій чисельності учасників не складається необхідна динаміка для продуктивної роботи групи, а при її перебільшенні тяжко зав'язати продуктивні дискусії. [6.128-129].
Метод "Делфі" є одним із найбільш результативних методів опитування. Він відноситься до типу групових експертних оцінок, що здійснюється в де-кілька етапів і побудований на принципі зворотного зв'язку. Суть методу "Делфі" полягає в тому, що експертні оцінки передбачають взаємний аналіз поглядів різних експертів при відсутності безпосередніх контактів між ними і збереженні анонімності. [9.109].
Інтерв'ю може бути індивідуальним та груповим. Останнє може тривати декілька годин і потребує великої підготовки інтерв'юера. Багато що залежить також від підбору учасників групи і наявності умов для вільного, невимуше-ного обміну думками. На відміну від індивідуального інтерв'ю групове, як правило,

 
 

Цікаве

Загрузка...