WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Особливості організації текстів - Реферат

Особливості організації текстів - Реферат

наприклад, 1.1, 2., .99, 1e-3, -2.73E+02. Кожна ціла стала також може розглядатися як дійсна.
Числові сталі в текстах відокремлюються пропусками в довільній кількості. Символи табуляції та кінця рядка також будемо називати пропусками.
Виклик read(f, X) за цілого чи дійсного x виконується так. З тексту читаються пропуски, а за ними символи сталої до найближчого пропуска. Доступним після читання сталої буде перший пропуск за нею. Якщо символи справді утворюють сталу відповідного типу, то за ними обчислюється значення й присвоюється змінній. За дійсного X у тексті може бути й ціла стала - за нею обчислюється відповідне дійсне значення. Наприклад, за цілою сталою 99 дійсне значення 99.0.
Символи можуть не утворювати сталої відповідного типу - тоді виникає помилкова ситуація й виконання програми аварійно завершується. Наприклад, помилковими є послідовності символів - 2 (тут пропуск між знаком і цифрою), 12345m або 123- (присутні нецифрові символи там, де їх не може бути), або 13., коли читається значення цілої змінної.
Зазначимо, що системи програмування забезпечують засоби обробки помилкових ситуацій та запобігання аварійного закінчення. Але ми цього тут не висвітлюємо.
Система програмування Турбо Паскаль має таку особливість. Якщо доступний кінець файла, то спроба читати число не завершується аварійно, а відповідна змінна набуває значення 0!
Читання сталих базових типів за процедурою READLN аналогічне процедурі read. Відмінність її в тім, що після читання останньої сталої всі символи тексту, що залишилися до найближчого eol, пропускаються разом із ним. Доступним стає перший символ наступного рядка тексту. Список імен змінних може бути порожнім; у такому разі виклик readln(f) задає пропуск, тобто читання без зберігання, поточного рядка тексту.
Приклад. У тексті записано такі символи:
1 2 3 [13] [10]
5 5 [26]
Нехай x, y, z, t - цілі змінні. Читання read(f, x, y); read(f, z, t) надасть їм значень 1, 2, 3, 55 відповідно, читання readln(f, x, y); read(f, z, t) - 1, 2, 55, 0, читання readln(f, x); readln(f, y, z, t) - 1, 55, 0, 0.
Тепер розглянемо читання числових послідовностей, записаних у текстах. Найбільш природним є таке подання послідовності вхідних даних, у якому кінець послідовності визначається кінцем файла. У цьому випадку читання описується за допомогою функції eof у циклі вигляду
while not eof(f) do
begin
read(f, v);
обробка значення змінної v
end.
З виклику eof(f) повертається значення true, якщо доступним є кінець файла. За такої організації читання слід забезпечити, щоб між останньою числовою сталою та кінцем файла не було порожніх символів. Якщо цього не зробити, то в системі Турбо Паскаль буде прочитано зайве нульове значення.
Якщо файл порожній, то перше ж виконання виклику eof(f) породжує true, і тіло циклу не виконується жодного разу. Змінна v залишається зі старим значенням. А якщо значення їй не було присвоєно, то можливі непередбачувані помилки.
Звернімо увагу, що читання в циклі відбувається після того, як із виклику функції eof повернулося значення false, тобто кожному читанню передує перевірка, чи не є файл прочитаним. Ми радимо завжди записувати програми так, що при їх виконанні спочатку перевіряється, що з файла можна читати, і лише тоді читається.
Приклад 3. У тексті записано дійсні числа, розділені порожніми символами. Обчислити їх середнє арифметичне.
Кількість чисел нічим не обмежена, тому скористаємося циклом із перевіркою ознаки кінця тексту. За порожнього тексту друкується 0:
n:=0; A:=0;
while not eof(f) do
begin
read(f, x); n:=n+1;
A:=A+x; {}
end;
if n>0 then A:=A/n;
writeln(A).
Зауважимо, що сума чисел у тексті може бути непредставною навіть у типі real, хоча їх середнє не більше максимального з них. Середнє арифметичне варто обчислювати інакше.
Отже, замість оператора A:=A+x у циклі напишемо оператор
A:=(n-1)/n*A+x/n,
що виконується за n>0, і вилучимо оператор if n>0 then A:=A/n.Р
Задачі
3.* Яких значень набудуть дійсні змінні a, b, c, d і який символ стане доступним після виконання викликів
а) read(f, a, b, c, d),
б) readln(f, a, b); read(f, c, d),
в) readln(f, a, b); readln(f, c); readln(f, d),
якщо з доступного символу в тексті починається послідовність
1[13][10] -2.9 +13[13][10]2000 777[13][10][26]
4.* Написати програму підрахунку кількості рядків у тексті.
5.* Результат лижника в перегонах задається трійкою цілих у одному рядку тексту: його стартовим номером та кількістю хвилин і секунд. Кількість рядків із результатами необмежена. Після кожного результату треба вивести на екран поточну десятку найкращих (якщо результатів менше, то подати наявні).
6. Є два тексти, у кожному рядку яких записано натуральне число, і послідовності цих чисел неспадні. Записати в третій текст неспадну послідовність чисел, що є результатом злиття двох заданих. Числа у вихідному тексті вивести по 10 на рядок (останній рядок може бути неповним). Наприклад, за заданих послідовностей (2, 2, 4, 6), (1, 3, 6, 7) у текстах створюється послідовність (1, 2, 2, 3, 4, 6, 6, 7).
4. Особливості читання символів і рядків із тексту
При виконанні виклику read(f, X) за змінної X типу char їй присвоюється доступний символ тексту, яким би він не був, а доступним стає наступний за ним. Виключенням є випадок, коли доступний кінець файла: значенням X стає символ chr(26), і він же залишається доступним. Отже, при читанні символів пропуски, табуляції та кінці рядків обробляються так само, як і всі інші символи.
Приклад. Розглянемо виконання такої програми:
program eofad;
const eo=chr(26);
var f : text; ch : char;
begin
assign(f, 'eofad.dat'); rewrite(f);
writeln(f, 'abc', eo, 'qq'); {запис 6 символів у файл}
close(f);
reset(f);
while not eof(f) do {у тексті є доступний символ, і він не є chr(26)}
begin
read(f, ch); {доступний символ файла читається в змінну ch}
write(ch)
end;
close(f);
readln;
end.
За її виконання на екрані буде надруковано лише abc. Справа в тім, що після того, як прочитано символ c, доступним стає chr(26). Далі виконується виклик eof(f), з нього повертається значення true, і виконання циклу закінчується.Р
Якщо X рядкового типу, то при виконанні виклику read(f, X) символи до найближчого eol читаються та присвоюються елементам X; доступним стає eol, тобто chr(13) в системі Турбо Паскаль. Якщо символів тексту до eol більше, ніж уміщається в X, то X заповнюється до кінця, і доступним стає перший символ за тими, що прочитано в X.
Якщо перед читанням рядка X доступний eol, то він залишається доступним, а значенням X стає порожній рядок. Ось чому мирекомендуємо не застосовувати процедуру read при читанні рядків.
Особливо небезпечним є застосування read при введенні рядків у циклі. Якщо після введення рядка доступним символом стане eol, то за подальших уведень рядків вони одержуватимуть значення '' (порожній рядок), eol залишиться доступним і виконання програми може "зациклитися". Наприклад, при

 
 

Цікаве

Загрузка...