WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Розробки програмно-апаратного комплексу тарифікації і білінга телефонних розмов та інтернету - Дипломна робота

Розробки програмно-апаратного комплексу тарифікації і білінга телефонних розмов та інтернету - Дипломна робота

2.2 Вибір середовища розробки програми

Програмна частина комплексу складається з двох незалежних програм. Перша програма займається тарифікацією телефонних з'єднань. Вона вимагає мінімального інтерфейсу, проте повинна бути дуже надійною. Друга програма аналізує отримані результати і їй потрібно зручний інтерфейс, проте швидкість роботи не є критичною.

Оскільки обидві програми мають різні характеристики, то доцільно розробляти їх в різних середовищах, які би максимально враховували всі потреби розробника.

2.2.1 Вибір середовища розробки програми тарифікації

Програму тарифікації потрібно розробляти в середовищі, яке забезпечить високу швидкість роботи, надійність і компактність коду.

Існує велика кількість засобів розробки для створення прикладних програм під Windows. Але всі вони володіють різними позитивними і негативними властивостями. Найбільш відповідним середовищем програмування, при створенні програм, є середовище Visual C++, яке дає великі переваги і реально може підвищити ефективність програмування [4].

Visual C++ – це не просто нова версія компілятора мови С++, а принципово новий програмний продукт, що дозволяє створювати широкий спектр програм для Microsoft Windows. Він об'єднує в собі високопродуктивний компілятор з мови С/С++, засоби візуального створення програм і технологію управління базами даних. Він враховує багато новітніх досягнень в програмуванні і практиці створення програм і призначений для візуального програмування, коли розробник бачить значну частину результатів безпосередньо на екрані монітора вже в процесі своєї роботи по створенню програми. Візуальне програмування дозволяє швидше створити інтерфейс програми, зробити його більш якісним за рахунок найкращого розташування інформації вікна екрані монітора, уникнути багатьох помилок вже на етапі проектування.

Використання Visual C++ також доцільне з наступних міркувань:

 • операційна система DOS доживають свої останні дні на старих ЕОМ, які не підтримують системи Windows;

 • мова С++ як і раніше залишається кращою мовою для програмування;

 • створення програм для Windows з використанням візуальної технології розробки програм починається не від найпростіших операторів (if, while і т.п.), а від готових візуальних компонентів, для яких автоматично генерується код у вигляді значно більших синтаксичних одиниць (класів, властивостей, методів, модулів).

Для мінімальної роботи Visual C++ потрібний персональний комп'ютер з хорошими характеристиками [10]. Пакет Visual C++ посилює ці вимоги. Для роботи в цьому середовищі необхідний комп'ютер Pentium з тактовою частотою не менше за 500 МГц, оперативною пам'яттю не менше 128М (бажано 256М і більше), жорстким диском об'ємом не менше за 20Гб. Бажано, щоб монітор мав роздільну здатність не менше ніж 1024х768 точок. Можна спробувати використати Visual C++ і з менш потужним комп'ютером, але це приведе до погіршення продуктивності праці.

2.2.2 Вибір мови програмування для розробки модуля тарифікатора

Програма тарифікації містить в собі складний модуль тарифікації. Цей модуль повинен бути розроблений з можливістю швидкої переробки алгоритму тарифікації. Таким чином програма модуля є дуже гнучкою і дозволяє створити будь-яку систему тарифікації.

Спеціально для цього було проаналізовано об'єкти і методи тарифікаційного процесу і створено власну мову для модуля тарифікації (додаток Б). Ця мова є дуже проста і лінійна. ЇЇ строгий синтаксис забезпечує мінімальну кількість помилок при настройці тарифного плану. В даній записці описано одну із систем, яка вже реалізована на цій мові програмування.

Коротко розглянемо оператори мови і їх синтаксис (див. додаток А):

Програма повинна складатися з трьох секцій, що описують дані і секції процесора. Кожна секція починається своїм ключовим словом.

Секція #OUTPUT – визначає вихідні дані, їх можна проініціалізувати:

Синтаксис: <змінна> {= '<строка>'}

Секція #INPUT – визначає вхідні дані, їх також можна проініціалізувати:

Синтаксис: <змінна> {= '<строка>'}

Секція #LOCAL – визначає внутрішні змінні:

Синтаксис: <змінна>

Секція #PROCESSOR – визначає початок власне програми тарифікації. В цій секції можуть бути наступні оператори:

Оператор GET є основним елементом виборки даних з таблиць на основі інших даних і складного алгоритму мультипрохідних таблиць даних.

Синтаксис:

GET <вихідна змінна1> [<поле таблиці1>]

{ ... <вихідна зміннаN> [<поле таблиціN>] }

FROM <вхідна змінна1> <оператор> [<ключове поле таблиці1>]

{ ... <вхідна зміннаN> <операторN> [<ключове поле таблиціN>] }

TABLE <таблиця> [<поле мульпроходу>]

Оператор GET порівнює вхідні змінні з ключовими полями таблиці по принципу, що визначається оператором (наприклад оператор == означає точну відповідність, оператор *= означає можливість порівняння по шаблону *, оператор ~= означає рівність по побайтному шаблону, оператори ~> і ~< означають нерівності по байтовому шаблону). Якщо не вдається знайти значення, то процедура повторюється з наступним значенням поля мультипроходу. В результаті в вихідні змінні записуються значення неключових полів таблиці.

Оператор LET діє на вхідну змінну оператором зі змінною-операндом і записує її в вихідну змінну. Оператор може бути побайтовим шаблоном (~) або процедурою розшифрування (DECODE).

Синтаксис:

LET <вихідна змінна> = <вхідна змінна> ~|DECODE <змінна-операнд>

Останній оператор ASSIGN просто присвоює вихідній змінній значення вхідної змінної.

Синтаксис:

ASSIGN <вихідна змінна> <вхідна змінна>

2.2.3 Вибір середовища розробки програми білінга

Як основне програмне середовище для написання програми білінга було вибрано Visual Basic, що є найбільш прогресивним засобом для швидкої розробки прикладних програм – RAD (Rapid Application Development) [1]. Visual Basic дозволяє писати Windows-програми швидше і простіше, ніж інші засоби розробки.

Новизна мови полягає в:

 • передусім, у використанні технології RAD;

 • створенні консольних 32-х розрядних програм Win32;

 • використанні графічного інтерфейсу користувача (GUI – Graphical User Interface);

 • підтримка повного циклу розробки, включаючи програмування, тестування, компіляцію і повторне використання елементів управління ActiveX;

 • включенні до складу інших програм елементів, створених з допомогою Visual Basic і підтримуючих роботу з ними (Internet Explorer, Microsoft Office 97 і інш.);

 • створенні інтерфейсу користувача (меню, діалогові вікна, і інш.) з використанням технології drag-and-drop;

 • оновленні і поліпшенні можливостей відладки програм: Visual Basic забезпечує розробника новими могутніми засобами, що роблять процес відладки ActiveX – елементів управління так же звичним, як і відладка звичайних програм.

 • можливості вміщувати в форми елементи управління ОСХ для швидкого створення спеціалізованих програм, таких як Web-браузери, не втрачаючи швидкості виконання програм.

Інтегроване середовище розробки (IDE – Integrated Development Environment) в Visual Basic повністю стандартизоване [2]. Його інтерфейс ідентичний інтерфейсу Microsoft Office. Використовується технологія IntelliSense для максимально швидкого створення безпомилкового (з синтаксичної точки зору) початкового коду.

У порівнянні з попередньою версією в середовищі розробника з'явилася багато нових можливостей:

 • використання технології IntelliSense, що дозволяє на етапі написання початкового коду автоматично перевіряти синтаксис мови і наявність об'єктів, посилання на які створюються;

 • можливість роботи з декількома проектами з єдиного середовища, що дозволяє одночасно завантажувати і налагоджувати декілька елементів ActiveX;

 • новий потужний редактор, який перевіряє синтаксис мовних конструкцій, відмічає їх кольором і підтримує режим drag and drop між окремими сторінками початкового тексту і навіть різними додатками;

 • новий менеджер проектів, що дозволяє переглядати компоненти, з яких складається проект, їх ієрархію і взаємозв'язки;

 • модифіковане вікно для установки і редагування властивостей програмних об'єктів, що дозволяє упорядковувати їх по алфавіту або по категоріях;

 • оновлений відладчик з можливістю відстеження процесу виконання програм, стану і значення глобальних і локальних змінних;

 • нова панель для розміщення вікон програми при її виконанні на моніторах з різними параметрами екрана.

В якості СУБД для вибрано MS Access, що дуже гармонійно вписується в середовище розробки Visual Basic [6,7].

3 РОЗРОБКА СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ

Розробка структурної схеми програмного продукту з використанням СКБД являє собою процес проектування бази даних.

Процес, в ході якого вирішується, який вигляд буде у бази даних, що знову створюється, називається проектуванням бази даних. Робота по проектуванню бази даних включає вибір:


 
 

Цікаве

Загрузка...