WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Розробки програмно-апаратного комплексу тарифікації і білінга телефонних розмов та інтернету - Дипломна робота

Розробки програмно-апаратного комплексу тарифікації і білінга телефонних розмов та інтернету - Дипломна робота

Значення капітальних вкладень становить:

КEOM = 3400+500 = 3900 грн.

Корисний річний фонд роботи ЕОМ визначається за формулою:

, (7.16)

де Др – дійсний річний фонд часу, дні;

kn – коефіцієнт, що враховує профілактичні роботи та плановий ремонт (kn = 0,1);

tp – тривалість робочої зміни, год (tp = 8).

Корисний фонд часу ЕОМ становить:

Tпол = 256 * (1- 0.1)*8 = 1843.2 год/рік.

Машинний час ЕОМ необхідний користувачу для вирішення задачі з допомогою ЕОМ обчислюється:

, (17)

де tз – час, який витрачає користувач на вирішення задачі з ЕОМ, год.

Машинний час ЕОМ становить:

Tм.в2 = 256 * (1 – 0.1) * 6 =1382.4 год./рік.

Додаткові капітальні вкладення становлять:

Кд2/1 = (1382.4/1843.2)*3900+765.64=3690.64 грн.

7.4 Розрахунок експлуатаційних витрат

Економія витрат пов'язаних з експлуатацією програми Ee2/1 визначається за формулою [2]:

, (7.18)

де Boi – основна заробітна плата i-ого робітника, який розв'язував цю задачу вручну, грн/рік;

Tc – строк служби програми до її морального зносу, роки.

Приймемо Тс = 10 років.

Економія експлуатаційних витрат становить:

Ee2/1 = (1+0.08)*(1+0.12)*1200 - (1382.4*0.022+765.64 / 10) = 1170.41 грн.

7.5 Розрахунок зведених економічних показників

Строк окупності додаткових капітальних вкладень визначається за формулою:

. (7.19)

Отже, за формулою (7.19):

r2/1 = 3690.64 / 1170.41 = 3 (роки).

Грошовий річний ефект, який отримує користувач при застосуванні системи визначається за формулою:

, (7.20)

де n – нормативний коефіцієнт окупності капітальних вкладень, що становить 0.15.

Далі, отримуємо:

Wр.е.2/1 = 1170.41 – 0.15*3690.64 = 616.81 грн.

В табл. 5 наведені зведені економічні показники проектованого ПЗ.

Таблиця 5 – Зведені економічні показники розробки системи

Показник

Розмірність

Значення

Витрати на розробку програмного забезпечення

грн

11484.63

Капітальні вкладення

грн

3690.64

Економія експлуатаційних витрат

грн/рік

1170.41

Строк окупності

рік

3

Грошовий річний ефект

грн/рік

616.81

З вищенаведених розрахунків видно, що розробка та впровадження даної системи є економічно доцільною. Використана при розрахунках методологія не є досконалою і не враховує всі переваги застосування інформаційних комп'ютерних систем, таких як:

 • уніфікація;

 • адаптованість;

 • ведення електронного архіву.

 • Також слід враховувати, що реальні початкові вкладення в багатьох випадках не будуть включати комп'ютер, оскільки, для тарифікації і білінгу можна використовувати вже існуючий комп'ютер в пасивному режимі.

Література

1. Велипанов К.М. экономика и организация производства в дипломных проектах: Навчальний посібник. – М: Машиностроение, 1887.

2. Зинченко В.П., Мунипов В.М. Основы экономики. – М.: МГУ, 1989. – 205 с.

  ВИСНОВКИ

  Під час дипломного проектування було широко досліджено потенційний ринок систем тарифікації і білінга і розглянуто значну кількість аналогічних комплексів. Аналіз конкурентних розробок виявив їхні недоліки і обгрунтував технічну доцільніть розробки програмно-апаратного комплексу тарифікації і білінга телефонних розмов. На основі цієї інформації було поставлено задачу для дипломного проектування і вирішено усі технологічні ланки процесу розробки.

  Далі, на основі досліджень економічних показників, прийнято рішення про економічну доцільність розробки комплексу, прораховано його собівартість, час розробки і економічний ефект від його використання.

  Значну увагу було приділено питанням охорони праці і безпеки життєдіяльності, особливо було пророблено питання ергономіки в процесі експлуатації комплексу.

  Під час розробки комплексу було пророблено різні варіанти зістикування програмної і апаратної частини і розроблено дві програми, використовуючи сучасні засоби об'єктного програмування.

  Програмно-апаратний комплекс тарифікації телефонних з'єднань було впроваджено в тестовому режимі в одному готелі області. В ході тестової експлуатації було виявлено помилки, і комплекс було допрацьовано з урахуванням їх. На основі виявлених даних про помилки було прораховано основні показники надійності програмної частини.

  Отже, в результаті дипломного проектування отримано реально діюючу систему, яка, будучи впроваджена на підприємствах України, дасть відчутний економічний ефект.

  ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ НА ДЖЕРЕЛА

  1. Енго Ф. Самовчитель Access 2000. – К.: Наука, 2001.

  2. Дейт К. Введение в системы баз даных. – К.: Наука, 1980.

  3. Ульман Дж. Основы систем баз даных. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 265 с.

  4. Шумаков П.В. Язык С/С++ и разработка приложений баз данных. – М.: Нолидж, 1999. – 504 с.

  5. Сурков К.А., Сурков Д.А., Вальвачев А.Н. Программирование в среде Visual C++. – Мн.: Попурри, 1997.

  6. Когаловский М.Р. Технология баз данных на персональных ЭВМ. – М.: Финансы и статистика, 1992. – 432 с.

  7. Hаумов А.H., Вендров А.М. Системы управления базами данных и знаний. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 234 с.

  8. Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. – М.: Hаука, 1989. – 342 с.

  9. Аппак М.А. Автоматизированные рабочие места на основе персональных ЭВМ. – М.: Радио и связь, 1989.

  10. Шумаков П.В.Visual C++ и создание баз данных. – М.: Наука, 1997. – 340 с.

  11. Мартин Дж. Организация баз данных в вычислительных системах. – М: Мир, 1978. – 373 с.

  12. Диго С.М. Проектирование и использование баз данных. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 522 с.

  13. Епанешников A.M. Программирование в среде С/С++. – К.: Наука, 1998. – 433 с.

  14. Казаков С.И. Основы сетевых технологий. – М.: Радио и связь, 1999. – 193 с.

  15. Кириллов В.В. Структуризованный язык запросов (SQL). – М: ИТМО, 1994. – 80 с.

  16. Заміховський Л.М. і ін. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 7.091401. – Івано-Франківськ: 1999. – 49 с.

  17. Велипанов К.М. экономика и организация производства в дипломных проектах: Навчальний посібник. – М: Машиностроение, 1887.

  18. Зинченко В.П., Мунипов В.М. Основы экономики. – М.: МГУ, 1989. – 205 с.

  19. ДСТУ 2293-93. Система стандартів безпеки праці. Терміни та визначення.

  20. Самгин Э.Б. Освещение рабочих мест. – М.: МИРЭА, 1989.

  21. Павлова С.П. Охрана труда в радио- и электронной промышленности. – М.: Энергия, 1979.

  База даних модуля тарифікатора.

  Схема структурна

  База даних білінгу.

  Схема структурна

  Алгоритм програми тарифікації

  Алгоритм роботи модуля тарифікації

  Автоматизована система білінгу.

  Схема функціональна

  Автоматизована система білінгу.

  Схема структурна

  2


   
   

  Цікаве

  Загрузка...