WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Алгоритмізація і програмування мовою GW-BASIC - Курсова робота

Алгоритмізація і програмування мовою GW-BASIC - Курсова робота

перерізу стержня, причому ? - нормальне напружуння, ? - дотичне напруження. Їх виражають у паскалях (Па) та кратних йому одиницях (кПа, Мпа).
Отже, напруженням називається внутрішня сила, віднесена до одиниці площі в даній точці розглядуваного перерізу.
Іноді крім нормальних напружень ? та дотичний ? розглядають ще й повне напруження: (2), тобто повне зусилля, яке припадає на одиницю площі. Очевидно,
(3)
ТМ-94.00.00.ПЗ Лист
5
Зм Лист № докум Підпис Дата
У загальному випадку навантажування тіла напруження в різних точках перерізу різні (як кажуть, напруження розподілені по перерізу нерівномірно), але бувають також і рівномірно розподілені напруження.
Поняття "напруженн" відіграє дуже важливу роль у розрахунках на міцність. Тому значна частина курсу опору матеріалів приділяється вивченню способів визначеннянапружень ? та ?.
Неважко визначити загальні залежності між ? та ? з одного боку, та N, Qy, Qz, Hu, Hz, та Нх - з іншого. Виходячи з означень зусиль та моментів і враховуючи формули (1), маємо:
В останній формулі ? є повним дотичним напруженням в точці перерізу з координатами у, z:
а р - відстань від центра ваги перерізу до лінії дій dQ (рис. 1 в).
Добуті формули (4)... (9), які встановлюють зв'язок між напруженням та внутрішніми зусиллями, будемо називати статичними рівняннями, або інтегральним рівняннями рівноваги.
Незважаючи на те, що компоненти внутрішніх зусиль, наприклад, з епюр, проте для практичних розрахунків добуті залежності безпосередньо використати не можна, оскільки невідомий закон розподілу напружень по перерізу.
Отже, задача обчислення напружень у перерізі завжди є статично невизначеною.
ТМ-94.00.00.ПЗ Лист
6
Зм Лист № докум Підпис Дата
Наприклад, знаючи згинальний момент Му у перерізі не можна знайти нормальні напруження із формулами (7). Однак, якщо скористатися тими чи іншими міркуваннями, вдається не тільки встановити закон розподілу ? та ? по перерізу, але й за формулами (4)... (9) знайти самі напруження.
Узагалі при виведенні формул для досліджування напруженого стану стержнів завжди будемо дотримуватися такої схеми:
1. Розглядаємо стержень (статичний аспект задачі), тобто записуємо ті з рівнянь (4)... (9), котрі потрібні для розглядуваної задачі.
2. Розглядаємо геометричний аспект задачі: на базі експериментального вивчення даного виду деформації стержня та певних гіпотез (зокрема гіпотези плоских перерізів) установлюємо залежності між переміщеннями точок стержня та їхнім положенням у перерізі відносно вибраної системи координат. Ці залежності називають геометричними рівняннями.
3. Розглядаємо фізичний аспект задачі: на підставі експериментальних досліджень фізичних властивостей матеріалу визначаємо залежності між напруженнями та деформаціями (або переміщеннями). Ці залежності називають фізичними рівняннями.
4. Виконуємо синтез, тобто разом розв'язуємо всі рівняння, здобуті в п.1...3, і шляхом виключення деформації (або переміщень) дістаємо формули, що виражають напруження через зусилля або моменти в перерізі.
ТМ-94.00.00.ПЗ Лист
7
Зм Лист № докум Підпис Дата
ТМ-94.00.00.Г4.
Зм. Лист № докум Підпис Дата
Розробив Розрахунок дотичних
напружень в балці методом поперечних перерізів Літ. Масса Масштаб
Перевірив у
Т. контр Лист 8 Листов
Н. контр
Затв.
ІІІ. Постановка задачі
Скласти програму на мові BASIC, блок-схему, які б дозволили у табличному вигляді видавати на друк відношення дотичних напружень ? , що виникають в прямокутних січеннях балок, до перерізуючої сили F на різних висотах від центральної осі ХХ'.
Знайти екстремальні значення відношень ?/F, а також точку У, в яких вони досягають. Результати вивести на друк.
Конфігурація січення. Розподіл дотичних напружень.
ТМ-94.00.00.Г4.
Зм. Лист № докум Підпис Дата
Розробив Розрахунок дотичних
напружень в балці методом поперечних перерізів Літ. Масса Масштаб
Перевірив у
Т. контр Лист 9 Листов
Н. контр
Затв.
ІV. Метод розв'язку
Розв'язок своєї задачі я робив на комп'ютері "Искра" 1030.ІІ. Для розв'язку задачі я використовував лінійні структури, розгалужені структури і циклічні структури, а також обробку даних в двохвимірному масиві.
Оператори, які я використовував при складанні програми мовою BASIC для обчислення дотичних напружень в балці, а також їхня структура:
1. Оператори введення-виведення:
Оператор INPUT призначений для читання даних з клавіатури дисплея. Формат оператора: пр. INPUT ["]; список змінних. Оператор INPUT перериває виконання програми і виводить на екран знак запитання, який інформує користувача, що програма чекає на введення даних.
Оператор PRINT призначений для виведення даних на екран. Формат оператора: пр. PRINT [][;] [][;].
Для виведення на екран символічних або числових даних за певним форматом використовується оператор PRINT USING. Формат: PRINT USING V$ - символьна постійна або змінна, яка містить спеціальні форматуючі символи. Ці символи описують поля і формат текстів і чисел, які підлягають виведення на екран.
2. Оператор умовного переходу.
Оператор умовного переходу має дві модифікації: повну і неповну. Формат оператора умовного переходу у повній формі: пр. IF THEN [Np]ELSE [Np].
Формат оператора IF у неповній формі:
пр. IF THEN [Np].
Оператор IF є умовним оператором і тому він передає виконанням програми оператору, якій відповідає "істинності" умови.
3. Оператор циклу.
Для програмної реалізації циклу застосовується оператор циклу, який має таких формат: пр. FOR X=X1 TO XN [STEP DX]
ТМ-94.00.00.ПЗ Лист
10
Зм Лист № докум Підпис Дата
S1, S2, … , SN - оператори пр. S1
тіла циклу; пр. S2
Х - параметр циклу ……
DX - крок зміни Х пр. SN
Х1, ХN - початкове і пр. NEXT X.
кінцеве значення Х.
Цикл також можна задавати за допомогою операторів умовного та безумовного переходів.
4. Обробка

 
 

Цікаве

Загрузка...