WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Алгоритмізація і програмування мовою GW-BASIC - Курсова робота

Алгоритмізація і програмування мовою GW-BASIC - Курсова робота

Зміст:
I. Вступ 3
II. Технологічна частина 5
III. Постановка задачі 9
IV. Метод розв'язку 10
V. Словесний алгоритм 13
VI. Блок-схема алгоритму 14
VII. Таблиця ідентифікаторів 17
VIII. Програма мовою BASIC (В-програма) 18
IX. Розрахунок контрольної точки 19
X. Роздруківка В-програми і результатів 20
XI. Аналіз результатів і висновок 21
XII. Список літератури 21
ТМ-94-00.00.ПЗ
Зм. Лист № докум Підпис Дата
Розробив Розрахунок дотичних
напружень Літ. Лист Листов
Перевірив у 2
ІФНТУНГ,
ТМ-94-2
Н. Контр
Затв.
I. Вступ:
1.1. Коротка історія розвитку обчислювальної техніки.
Перша електронно-цифрова машина створена в пенсільванському університеті в 1946р. В СНД першою ЕОМ вважається "МЭСМ", яка була розроблена в Інституті електродинаміки АН УРСР під керівництвом С.О.Лебедева.
Поява ЕОМ- це початок ери в історії науки і техніки тому, що людство вперше одержало можливість автома-тизувати розумову діяльність і розширити свої інтелектуальні можливості.
В 50-х роках випускаються лаппові ЕОМ, які вважаються ЕОМ першого покоління. Оперативна пам'ять об'ємом 2-8 Кбайт, швидкодія- 10тис. опер. /c. Програмування велось в машинних кодах.
В 60-х роках з'явились машини другого покоління. Оперативна пам'ять досягала 32 Кбайт, продуктивність- до 200000 опер. /c. Характерні мови програмування: автокоди, алгол, фортран.
На початку 70-х років з'явились машини 3-го покоління, засновані на застосуванні інтегральних схем.
Кінець 70-х початок 80-х рр вважають роками використання ЕОМ 4-го покоління. Оперативна пам'ять розширюється до 8 Мбайт, а швидкодія- до десяків, сотень і мільйонів опер. /c, з принципово новими можливостями організації паралельної обробки даних. Важливим досягненням промисловості є створення багатопроцесорного комплексу "Ельбрус" з продуктивністю від декількох сотень до сотень мільйонів опер. /c.
В 70-ті та 80-ті рр поряд з комплексуванням спостерігається надзвичайно швидкий розвиток великих інтегральних схем, які містять більше 1000 елементів в одному кристалі площею декілька кв. мм. Висока ступінь інтеграції забезпечила можливість створення нового класу ЕОМ- персональних ЕОМ (ПЕОМ), або персональних комп'ютерів.Для ЕОМ п'ятого покоління елементною базою служать надвеликі інтегровані схеми і оптоелектронні елементи. Носіями енергії для оптичних машин є не електрони, а фотони, що значно підвищує швидкість передачі сигналів.
ТМ-94.00.00.ПЗ Лист
3
Зм Лист № докум Підпис Дата
Для створення оптичних сигналів застосовують лазер, світлодіоди і світловоди.
Творцем першої ПЕОМ "APPLE" був американський інженер Стефан Возняк. В 1976р він зробив персональний комп'ютер і разом зі Стівом Джобсоном організував їх масовий випуск.
Перше покоління ПК характеризується застосуванням восьмирозрядного мікропроцесора, оперативною пам'яттю 64 Кбайт, наявність алфавітно-цифрового дисплею, та гнучких дисків. ПК другого покоління побудовані на шістнадцятирозрядному мікропроцесорі. В їх базову конфігурацію, крім гнучких і твердих дисків типу "Вінчестер", включені графічні дисплеї, розширена оперативна пам'ять до двох Мбайт.
З 1987р розпочато випуск ПК третього покоління на основі 32-бітного мікропроцесора. До базової конфігурації таких ПК входить: процесор 80368, оперативна пам'ять 1-4 Мбайт, 1 або 2 гнучких диска по 720 Кбайт або 1,44 Мбайт діаметром 9 см, об'ємом 20 або 40 Мбайт, площинний, плазменний або рідинно-кристалічний екран, 1-2 паралельних інтерфейси прінтера, можливість установки всередині корпуса додаткового модема на 300-2400 біт/с, вага комп'ютера становить 5-8 кг.
ТМ-94.00.00.ПЗ Лист
4
Зм Лист № докум Підпис Дата
ІІ. Технологічна частина.
Напруження в перерізі.
В перерізі навантаженого стержня діють неперервно розподілені по перерізу внутрішні зусилля. Зводячи їх до центра ваги перерізу, дістаємо головний вектор R та головний момент M, проекції яких на головні центральні осі У, Z перерізу та вісь X стержня дають величини Qy, Qz, N, My, Mz, Mx,=Mкр, що називаються зусиллями та моментами в перерізі. На (рис.1а) показано розподілені по лівому перерізу зусилля, які є наслідком дії правої частини сиержня (показано штриховими лініями) на ліву, їхній головний вектор R та головний момент М. Вектор R є сумою зусиль, розподілених по всій площі перерізу.
Розглянемо нескінченно малий елемент площі dF (рис.1б). Внаслідок малості елемента можна вважати, що внутрішні зусилля, які діють в його різних точках, однакові за модулем та напрямам. Тоді їхня рівнодійна dR буде проходити через центр ваги елемента dF, матимемо головний вектор dR та головний момент dM, що дорівнює нулю.
Проекціями dR на осі x,y,z будуть елементарна сила dN та елементарні поперечні сили dQ та dQ. Оскільки, як було сказано, зусилля на елементі dF можна вважати розподіленими рівномірно, то, поділивши dN, dQу, Qz, на площу dF, дістанемо значення повздовжніх та поперечних сил, які припадають на одиницю площі: ? =
Ці величини називають напруженнями в точці y,z, проведенного

 
 

Цікаве

Загрузка...