WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Інформаційні технології - Реферат

Інформаційні технології - Реферат

Реферат на тему:

Інформаційні технології

Процес одержання (актуалізації) і зберігання в компактному виді структур даних називається в інформатиці інформаційною технологією.

Нова інформаційна технологія - інформаційна технологія на базі нових, комп'ютерних засобів одержання, зберігання, актуалізації інформації (знань).

У вузькому розумінні, нова інформаційна технологія - використання обчислювальної техніки й систем зв'язку для створення, збору, передачі, зберігання, обробки інформації або частина інформаційного бізнесу.

Глянемо на нові інформаційні технології, обмежуючись їх змістовним простим оглядом, з обліком того, що дві важливі інформаційні технології - математичне й комп'ютерне, імітаційне моделювання - уже були нами розглянуті вище. Відзначимо лише, що математичне моделювання - "стара" інформаційна технологія, на відміну від комп'ютерного моделювання, що є новою технологією.

Технологія баз даних (БД) і систем керування БД (СУБД). БД - досить більші набори структурованих даних деякої предметної області, представлені на машинних носіях й які мають загальну й зручну структуру, єдині організаційно-методичні, програмно-технічні і язикові засоби забезпечення використання даних різними програмами користувачів. Останнім часом поширюється технологія вилучених БД. Вона базується на колективному доступі користувачів до інформаційних ресурсів, зосередженим на єдиному комп'ютері (хост-компьютері), у діалоговому режимі по мережах передачі даних. Інформаційні послуги - широкі, завдяки наявності різноманітних засобів пошуку, обробки й видачі інформації. Особливість даної технології - надання користувачеві тільки інформаційних послуг, а не безпосередньо інформаційних продуктів, у результаті чого він одержує (оплачує) тільки дійсно потрібну інформацію.

СУБД - програмна система, що забезпечує спілкування (інтерфейс) програм користувача й даних із БД. Це спілкування відбувається на спеціальній непроцедурній мові логічного подання даних і структур даних, самі дані описуються засобами також спеціальної мови подання даних, програми користувача при цьому можуть бути написані мовою програмування. СУБД повинна мати засобу, які дозволяють сформулювати запит до БД (пошук, сортування й т.д.) мовою, близькому природному й зрозумілому користувачеві, але в той же час формальному, реалізованому на ЕОМ. Такі мови називаються мовами запитів до баз даних і ставляться до мов непроцедурного типу.

Приклад. База даних всіх власників автотранспорту, з якої по запитах співробітників можна оперативно витягти, скажемо, дані про власника машини по номері її держрегистрації.

Технології сховищ даних й інтелектуального аналізу даних. Сховище даних – дуже велика спеціалізована БД і програмна система, призначена для добування, корекції (чищення, виправлення) і завантаження даних із джерел у БД із багатомірною структурою, включаючи засобу спрощення доступу, аналізу з метою ухвалення рішення. Інтелектуальний аналіз даних (Data Mining) – автоматичний пошук схованих ("не лежачих на поверхні") у більших базах даних взаємин і зв'язків за допомогою математичного й інфологічного аналізу, виділення законів (трендів), класифікації й розпізнавання й т.д. Спеціальні моделі й алгоритми аналізу витягають із більших баз даних або з інших сховищ даних, наприклад, електронних таблиць) знання, що дозволяють інтегрувати й деталізувати ці дані, і саме головне - приймати на їхній основі рішення. Це, по суті, ідентифікація схованих у них залежностей.

Приклад. Сховища даних збирають і централізують поточну інформацію про стан справ корпорації, про її послуги, клієнтів, постачальниках і надають аналітичні й звітні інструменти. За допомогою аналізу фінансових звітів фірм можна їх розбити на класи по їхній фінансовій стійкості, по ймовірності їхнього банкрутства, що допоможе банку-кредиторові здійснювати політикові їхнього кредитування більш ефективно. Інтелектуальний аналіз даних у геоінформаційних системах може допомогти виявити й візуалізувати ділянки земної кори з покладами нафти, газу. У бізнесі такий аналіз може здійснюватися для оцінки надійності клієнтів, виявлення шахрайства, інтерактивного маркетингу, аналізу трендів й ін. тобто для Business Intellegence.

Технологія баз знань (БЗ) і експертних систем (ЕС). БЗ - нагромадження, структурування й зберігання за допомогою ЕОМ знань, відомостей з різних областей таким організованим способом, що можна мати доступ до цих знань, розширювати ці знання, одержувати, виводити нові знання й т.д.

Приклад. БЗ по хірургічних операціях черевної порожнини, з якої молодий і недосвідчений хірург в екстреній хірургічній ситуації може витягти необхідну інформацію про операції; сама ж БЗ розроблена на основі знань високопрофесійних і досвідчених хірургів.

ЕС - нагромадження досвіду, знань, умінь експертів, їхнє структурування й зберігання, актуалізація за допомогою ЕОМ з метою одержання експертних суджень по різних проблемах даної області.

Приклад. Прикладом ЕС "Хірург" може бути експертна система, побудована на основі наведеного вище приклада БЗ.

Технологія електронної пошти й телекомунікаційного доступу до віддаленої від користувача інформації, носія інформації, співрозмовника - людини або комп'ютеру. Електронна пошта - система передачі повідомлень за допомогою комп'ютера відправника й прийому їх за допомогою комп'ютера одержувача. При цьому повідомлення відправника перетвориться із цифрових кодів (наприклад за допомогою модему) у коди електромагнітних коливань, передані по телефонних каналах, а ЕОМ адресата робить зворотне перетворення. Розвиток мереж зв'язку - віртуальні локальні обчислювальні мережі, що поєднують користувачів не по територіальному принципі, а по професійних інтересах. Телеконференція - обмін повідомленнями (доповідями) між учасниками (передплатниками) конференції, оголошеної на електронній дошці оголошень у мережі Інтернет. За допомогою телеконференцій можна проводити консалтинг, навчання, нараду, автоматизацію офісу й ін. Базова система проведення відеоконференцій звичайно включає: потужну робочу мультимедійну станцію; відеокамеру й спеціальну плату для стиску відеоінформації; мікрофон і відеомагнітофон; засобу сполучення з використовуваної для проведення конференції мережею.

Приклад. Розглянемо медичні відеоконференції (яскравий соціально-економічний приклад використання телеконференції). У великих лікарнях і клініках зараз є сучасне медичне встаткування - томографи, ехокардіографи й ін., а також досить висококваліфікований медичний персонал, за допомогою яких у режимі відеодіалогу (конференції), лікарі з регіональних (аж до районних) медичних установ можуть обговорити результати діагностики хворого, діагнозу, методів і стратегій лікування. Проблема "наближення" цих засобів і кадрів особливо актуальна для нашої країни з її великою територією. Економічна й соціально-медична вигода від таких відеоконференцій в 6-10 разів вище, ніж від класичної технології проведення консультацій з виїздом у клініку (іноді це й неможливо).

Технологія "Робоча група" - технологія спільної роботи декількох зв'язаних між собою загальними інформаційними ресурсами комп'ютерів ("робочої групи"), об'єднаних для рішення якого-небудь загального завдання.

Приклад. Приклади робочих груп: "Дирекція", "Бухгалтерія", "Канцелярія". Комп'ютерна мережа організації може поєднувати кілька робочих груп. У кожного комп'ютера робочої групи є ідентифікатор, ім'я в групі, наприклад, по ФИО людину, на ньому працюючого. У робочій групі "Бухгалтерія" може існувати комп'ютер (робоче місце) "Головбух" або "Іванов Сергій Миколайович".

Робоча група може бути й тимчасовий - для роботи над конкретним проектом у межах певного проміжку часу.

Приклад. Можна організувати робочу групу "Презентація фірми", що складає з комп'ютерів співробітників фірми, які підготовляють презентацію своєї фірми, або "Річний звіт" - для створення річного фінансового звіту фірми. Всі ці люди можуть працювати в різних відділах, але вони становлять тимчасову робочу групу, щоб було легко обмінюватися інформацією загального доступу при роботі.

Обмін інформацією може відбуватися й між робочими групами. Для цього не потрібно фізично переміщати комп'ютери: щоб сформувати робочу групу, досить привласнити всім комп'ютерам, що входять до складу групи, її ім'я.

Приклад. Операційна система Windows for Workgroups дозволяє виділення комп'ютерів у робочі групи при її інсталяції. Змінювати состав і структуру робочої групи потім можна з "Панелі керування", запустивши прикладну програму Network (мережа). При цьому всі комп'ютери однієї мережі, незалежно від їхнього об'єднання в робочі групи, мають доступ до загальних принтерів і загальних файлів, а такі додатки, як Mail (Електронна пошта Schedule (Ежедневник), працюють тільки в межах однієї робочої групи. Передача пошти через Mail можлива тільки в межах однієї робочої групи. Як правило, у невеликих фірмах є одна робоча група.

Технологія "Клієнт-сервер" - це технологія взаємодії комп'ютерів у мережі, у якій кожний з комп'ютерів має своє робоче призначення. Один, могутніший, комп'ютер (сервер) у мережі володіє й розпоряджається інформаційними й апаратними ресурсами (процесор, файлова система, поштова служба, база даних й ін.), іншої, менш потужний ("клієнт"), має доступ до цих ресурсів лише через сервер.

Приклад. Зараз говорять уже про принципово іншу концепцію взаємодії між елементами мережі peer-to-peer (P2P), що дозволяє окремим комп'ютерам працювати один з одним прямо.

Технології використання інтегрованих пакетів прикладних програм (ППП) - технології на базі ППП для рішення різних класів однотипних і часто, що зустрічаються завдань, з різного типу предметних областей. Сучасні ППП мають діалоговий, інтерактивний зворотний зв'язок з користувачем у процесі постановки завдання, рішення й аналізу результатів. Використають при рішенні завдань звичайно використовуваний у предметній області інтерфейс.


 
 

Цікаве

Загрузка...