WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Розробка системи білінгу Інтернет та телефонних послуг - Пошукова робота

Розробка системи білінгу Інтернет та телефонних послуг - Пошукова робота

Розміщення фізичного серверу та надання в користування фізичного серверу, для цього провайдером надається місце в телекомунікаційних шафах в спеціалізованих приміщеннях, забезпечується енергоживлення, а також підключення до Інтернет серверів. Атрибутом інформації в мережі Інтернет є адреса WWW-сайту. За кожною такою адресою є сервер, який зберігає доступну для всіх користувачів мережі інформацію. У свою чергу більшість серверів розташовані на спеціалізованих вузлах Інтернет.

хDSL – високошвидкiсний цiлодобовий Iнтернет доступу по телефоннiй лiнiї з використанням технологiї хDSL. Швидкiсть передачi даних до 115,2 кбiт/с. хDSL – це телефон та Iнтернет одночасно по однiй лiнiї. Тобто, одночасно по однiй парi мiдного дроту, на якiй ранiше працював лише телефон, утворюється два незалежних цифрових канал для Iнтернету та телефону. При цьому голос (телефонний канал) передається цифровим потоком в 64 кбiт/с, що гарантує високу якiсть звучання та надiйне функцiонування будь-якого додаткового устаткування (факс, модем, тощо). В той час, коли не здійснюються телефонні розмови, швидкiсть доступу до Iнтернету збiльшується за рахунок використання телефонного цифрового потоку для передачi даних Iнтернету.

DSL – в буквальному перекладi на українську мову – це цифрова абонентська лiнiя (Digital Subscriber Line). З'явився цей термiн з появою ISDN (Integrated Service Digital Network) – цифрового абонентського доступу, що був реалiзований з появою у 80-х роках нових цифрових автоматичних телефонних станцiї (цифрових АТС). Найчастiше термiн DSL використовувався в контекстi ISDN BRI (Basic Rate Interface) - цифрового доступу зi швидкiстю 160 кбiт/с.

В даний час термiн майже повнiстю втратив зв'язок з лiнiєю ISDN BRI та означає технологiю (набiр протоколiв фiзичного рiвня моделi взаємодiї вiдкритих систем OSI) для високошвидкiсної передачi дискретних сигналiв по фiзичнiй лiнiї (звичайно мiдному дроту). Бiльш загально пiд DSL розумiють сукупнiсть технiчних засобiв, що включає абонентську лiнiю зв'язку (кручену пару) та цифрову систему передачi, або так званi модеми, що забезпечують дуплексну (двонаправлену) передачу по абонентськiй лiнiї цифрових сигналiв.

xDSL — В даний час iснує безлiч рiзних "DSL-подiбних" методiв передачi iнформацiї по мiдному дротi. Всiх їх умовно об'єднують у сiмейство xDSL-технологiй. В лiнiях, що органiзованi на базi xDSL-обладнання трафiк передається тiльки у цифровому виглядi.

У даний час xDSL найчастiше використовується для органiзацiї доступу кiнцевих користувачiв до мереж передачi даних загального користування, наприклад, Iнтернет.

Рисунок 2.1 – Схема надання послуг xDSL

1. 3 Постановка задачі дослідження

Задача полягає в розробці системи для контролю і тарифікації телефонних дзвінків та надання доступу до мережі Інтернет клієнтів через офісну АТС. Ця система повинна складатися з програми тарифікації і програми білінга.

Програма тарифікації повинна фіксувати дані про зроблені телефонні дзвінки з порту офісної телефонної станції і зберігати їх в базі даних комп'ютера для подальшої обробки, тарифікації і надання звітів а також:

 • проводити ефективний контроль і облік дзвінків;

 • мати тарифні плани основних українських операторів зв'язку;

 • проводити тарифікацію по різних тарифах в залежності від:

а) географічної зони;

б) часу доби зробленого дзвінка;

в) категорії дня (будні, вихідні, свята);

г) тривалості з'єднання;

д) типу дзвінків;

е) транку номера

є) мінімального облікового часу;

ж) мінімального часу замовлення;

з) поточного курсу валют;

 • мати передвстановлену базу кодів автоматичного зв'язку;

 • коректно обробляти такі типи дзвінків, як вхідний, вихідний, транзитний, внутрішній, конференційий, переведений, без відповіді, а також час очікування до підняття трубки при вхідному двінку;

 • підтримувати основні типи станцій ATC;

 • мати встроєну систему розробки тарифних планів і часових зон будь-якої складності (тарифікаційні інтервали, нетарификуємі інтервали, пільгові періоди, зкидки, надбавки, облік абонплати, безплатні хвилини, ціна за з'єднання і т.д.);

 • експортувати дані в інші формати;

 • мати підтримку декількох валют;

 • працювати з декількома станціями одночасно;

 • мати документацію для користувача;

 • друкувати рахунки в режимі реального часу;

Програма білінга повинна надати можливість зручно користуватися отриманою інформацією про телефонні дзвінки [1]:

 • зберігати поточну і знищувати застарілу інформацію;

 • настроювати параметри абонентів і зовнішніх форм;

 • робити виборки по абоненту і періоду;

 • робити сумарні виборки за період з проміжними сумами по абонентах і лініях;

 • видавати результати на друк у зручній формі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. http://www.netup.ru/utm5.php

2. http://bgbilling.bitel.ru/program/about.shtml

3. http://www.bill-master.ru/system/description/

4. http://www.bill-master.ru/system/description/

2 РОЗРОБКА АРХІТЕКТУРИ СИСТЕМИ

Розглянемо у загальному випадку архітектуру програмно-апаратного комплексу тарифікації і білінга телефонних розмов dial-up послуг доступу до Інтернет. Як правило, комплекс підключається в уже існуючу систему телефонного зв'язку. В організації, що використовує комплекс, встановлено міні-АТС (надалі АТС) офісного типу. АТС має зовнішні канали зв'язку, які під'єднані до міської, або районної АТС (рис 3.1) та доступ до мережі Інтернет через зовнішні канали.

Всередині організації встановлено кінцеві пристрої телефонного зв'язку (телефонні апарати, факси, модеми), які приєднані до АТС внутрішніми лініями. Під час роботи по комутуванню внутрішніх ліній між собою та зовнішніми лініями, АТС фіксує у внутрішній пам'яті інформацію про всі телефонні дзвінки і передає їх по спеціальному кабелю в комп'ютер, на якому встановлено програму тарифікації і програму білінга.

Дані поступають в програму через послідовний порт комп'ютера, сполучений кабелем з послідовним портом АТС (або іншого комутатора зі схожим функціональним призначенням). Спосіб і фізичний рівень прийому даних – RS-232. У процесі прийому дані без змін вносяться в лог-файл.

Обробка вхідних даних здійснюється на основі установок для конкретного формату АТС і складається з:

 • читання даних з порта RS-232;

 • за допомогою спеціальних символів визначається рядок даних;

 • по шаблону визначаються поля і їх формати;

 • значення полів проходять первинну обробку відповідно до форматів;

 • дані з полів проходять обробку за спеціальним алгоритмом, використовуючи базу даних тарифів. В результаті визначається вартість, валюта, часові параметри і додаткові поля;

Рисунок 2.1 – Архітектура системи

 • виходячи з вищевказаної інформації визначається тривалість, ціна тарифної одиниці і вартість розмови;

 • формується вихідний рядок, що відображається в головному вікні програми тарифікації і виводиться в вихідну базу даних.

Слід зауважити, що процес тарифікації відбувається в режимі реального часу.

Оператор, що працює з комплексом, при потребі запускає програму білінга, яка дає йому можливість аналізувати інформацію про телефонні дзвінки і виводити на друк первинні документи (рахунок і сумарна відомість).

Отже, комплекс складається з вже існуючої апаратної частини, яку необхідно правильно підключити і двох програм, які потрібно розробити.

2.1 Опис апаратного забезпечення

2.1.1 Типи АТС і формати виводу даних

У станціях типу HICOM 300 програма CDR має великі можливості по відстеженню будь-якого вигляду дзвінків. Настройка програми CDR здійснюється фахівцями. Всі параметри вихідного рядка регулюються в програмі CDR. Візьмемо, як приклад, не складний рядок даних про дзвінки:

$_9522+___314+___0+ОБ+_______________7977041+______000150+980318113007$

Це – запис файла CDR для міського дзвінка. Нижче подано розшифровку для рядка даних в таблиці 1.

Таблиця 1 – Розміщення полів даних для АТС HICOM

Назва поля

Початковий байт

Кінцевий байт

Формат

Транк

2

6

-

Абонент

8

13

-

Лінія

15

18

-

Номер

22

43

-

Тривалість

47

56

dddddd

Дата

58

63

yymmdd

Час

64

69

hhmmss

Тип дзвінка

20

20

-

Статус дзвінка

23

26

-


 
 

Цікаве

Загрузка...