WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Розробка системи білінгу Інтернет та телефонних послуг - Пошукова робота

Розробка системи білінгу Інтернет та телефонних послуг - Пошукова робота

Розглянути програмно апаратні комплекси білінгу послуг інтернет провайдера призначені для великих компаній, є досить громізкими та вартісними і тому не доцільне їх застосування для невеликих фірм, що надають послуги доступу до мережі обмеженому числу клієнтів.

1.2 Типові послуги інтернет-провайдера

Доступ до Internet можна отримати встановивши зв'язок з провайдером послуг Internet (Internet Service Provider). Провайдер виступає в якостi посередника (провiдника) Internet, забезпечуючи пiдключення користувачiв до Internet через маршрутизатор Internet. Користувач пiдключається до маршрутизатора провайдера за допомогою телефона або видiленої лiнiї.

Бiльшiсть провайдерiв є прямими провайдерами. Для таких провайдерiв надання доступу в Internet є основним видом їх дiяльностi. Їм сплачують разовий вступний внесок плюс пiдписну плату. Вони переважно надають користувачам все програмне забезпечення, необхiдне для пiдключення. Додатковi послуги, що надаються провайдерами можуть iстотно вiдрiзнятися. Однi провайдери надають тiльки можливiсть доступу до Internet без будь-яких додаткових можливостей. Iншi - можуть здавати в оренду мiсце для особистого Web–сервера, запропонувати можливiсть постiйного пiдключення або допомогти в оформленнi i веденнi Web–сервера.

В залежностi вiд способу застосування iснує кiлька способiв пiдключення до мережi Internet.

1. Переписка i електронна пошта – найпростiша форма застосування Internet. Пiдключення, що дозволяє переписуватися та користуватися електронною поштою, є найпростiшим по установцi i найдешевшим в експлуатацiї.

2. Доменний доступ – з провайдером заключається договiр про можливiсть безпосереднього доступу до Internet, за який вноситься мiсячна або рiчна плата. Подiбний вид доступу найчастiше використовується в органiзацiях, якi використовують ресурси Internet для отримання загальної iнформацiї, проведення iнтерактивних дослiджень або придбання товарiв та послуг.

3. Клiєнтський доступ використовується для запуску Internet-додатків на робочих станцiях (наприклад, програмне забезпечення для торгiвлi акцiями, яке зв'язується з брокерськими конторами або комунiкацiйною програмою, яка проводить конференцiю в режимi реального часу). Подiбнi приложення самостiйно встановлюють пiдключення до Internet пiд час запуску i вiдключаються в момент завершення роботи.

4. Постiйний прямий доступ до Internet використовується компанiями, що iнтенсивно пропонують свої товари та послуги через Internet; в якостi прикладу можна навести аiвакомпанiю з можливiстю бронювання квиткiв через Internet. Подiбний вид доступу є найдорожчим i його установка та супровiд вимагає додаткових послуг зi сторони провайдера.

Для забезпечення обмiну повiдомленнями, доменного або клiєнтського доступу достатньо лише комутованого доступу (dial-up access) до провайдера; це означає, що для встановленя зв'язку, використовуються стандартнi телефоннi лiнiї або ISDN-лiнiї, якi бiльш швидко працюють, але коштують дорожче.

Вирiшивши, як буде використовуватися мережа Internet, слiд визначити, яку кiлькiсть ресурсiв власної мережi можна видiлити для доступу в Internet. Доступ в Internet можна надати або всiм, або кiльком користувачам мережi. Якщо приймається рiшення надати доступ тiльки кiльком користувачам, тодi зручнiше буде налаштувати робочi станцiї таких користувачiв окремо; тобто встановити на таких станцiях модем та пiдтримку протоколу TCP/IP, пiсля чого такi користувачi зможуть самостiйно зв'язуватися з провайдером. Впровадження такого рiшення не займе багато часу, такий доступ легко супроводжувати i, крiм того, не знадобиться настроювати всю мережу для пiдтримки протоколу TCP/IP.

Однак, якщо неохідно надати доступ до Internet всiм користувачам локальної мережі, то пiдтримку протоколу TCP/IP слiд буде встановлювати по всiй мережi. В такому випадку замiсть установки зв'язку за допомогою модему, доцiльно використати комутуючий маршрутизатор, який є вдосконаленою формою модема, призначеною для використання в мережах.

Постiйне IP з'єднання по видiленiй лiнiї – абонент пiдключається до вузлу доступу до мережi Iнтернет по фiзичнiй 2-х, 4-х проводнiй лiнiї або цифровому каналу, при цьому вiн отримує послугу доступу до ресурсiв Iнтернет в режимi on-line цiлодобово. Для кожного клiєнта на вузлi доступу конфiнгуруються параметри маршрутизацiї трафiку.

Доступ по комутованiй лiнiї— абонент пiдключається до вузла доступу до мережi Iнтернет, використовуючи телефонну мережу загального користування (ТфМЗК), при цьому вiн отримує послугу доступу до ресурсiв Iнтернет в режимi on-line. Оплата стягується за час з'єднання.

Електронна пошта – абонент отримує адресу електронної пошти та поштову скриньку, при цьому для абонента резервується дисковий простiр для поштової скриньки на поштовому серверi провайдера, обсяг необхiдного дискового простору замовляється абонентом. Можна створити одну або кiлька поштових скриньок. З'єднання з поштовим сервером може бути органiзовано за протоколами POP3, IMAP чи UUCP.

Необхідною умовою для забезпечення функціонування Інтернет є надійна робота серверів доменних імен DNS, які виконують функції посередників між фізичними адресами та іменами ресурсів Інтернет. Провайдер може надавати послуги розміщення первинних та вторинних систем доменних імен клієнтів на своєму сервері доменних імен.

Можга зареєструвати власний первинний та вторинний DNS (при цьому електронна адреса не буде містити адреси провайдера); зареєструвати структуру підприємства будь-якої складності, без проблем зареєструвати власний WWW або FTP-сервер, маючи власний DNS.

При пiдключеннi до вузла доступу до мережi Iнтернет абонентiв з власними мережами чи автономними системами органiзується маршрутизацiя цих мереж чи автономних систем для доступу до свiтової мережi Iнтернет.

Ці послуги надаються Інтернет-провайдерам для забезпечення їх клієнтам доступу до Інтернет через зовнішні канали провайдера з використанням технічних ресурсів Укртелекому. При цьому, за доступ до Інтернет клієнт розраховується безпосередньо з провайдером, а провайдер, в свою чергу, розраховується з Укртелекомом за використання його технічних ресурсів.

Телеконференцiї – абонент отримує доступ до серверу телеконференцiй провайдера, при цьому вiн має можливiсть пiдписуватись на групи новин за рiзноманiтними спрямуваннями (за бажанням) та приймати участь в роботi цих груп (читати повiдомлення та надсилати повiдомлення в цi групи).

Вiртуальний FTP-сервер, призначений для розмiщення на ньому файлiв та забезпечененя доступу до них користувачiв Iнтернету. Провайдер Інтернет послуг може надавати можливість розміщення клієнтських віртуальних WWW або FTP-серверів на власному вузлі Інтернет. Оплата за сервер стягується відповідно до об'єму дискового простору, який він займає.

Послуга "Розміщення WWW-сторінки" дозволяє абоненту публікувати в глобальній мережі Інтернет персональну WWW-сторінку з можливістю вільного доступу з мережі Інтернет. Оплата стягується в залежності від обсягу текстової та графічної інформації, яка організована у виді WWW-сторінки.

Послуга доступу до вузла обмiну IP-трафiком – надається клiєнтам/провайдерам Iнтернет для розвантаження їх закордонних зв'язкiв вiд мiжпровайдерського IP-трафiку. Клiєнти отримують порт локальної мережi Ethernet на вузлi обмiну та мiсце для встановлення їх обладнання доступу до вузла. Клiєнти, що пiдключенi до вузла обмiну укладають мiж собою угоди щодо обмiну трафiку.


 
 

Цікаве

Загрузка...