WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Реалізація ідеї арифметичного кодування - Реферат

Реалізація ідеї арифметичного кодування - Реферат

Строгою моделлю є така модель, в якій частоти символів тексту точно відповідають специфікації моделі. Наприклад, фіксована модель з програми близька до строгої моделі для деякого фрагмента з Свода Брауна, звідки її було взяти. Однак, для того, щоб бути істино строгою, її символи в цьому фрагменті, які не з'являються, повинні мати лічильники, що дорівнюють 0, а не 1 (і при цьому "жертвувати" можливостями вхідних текстів, які містять ці символи). Крім того, лічильники не повинні масштабуватися до заданої накопиченої частоти, як це зроблено в програмі. Взагалі, строга модель повинна бути вирахована й передана перед пересиланням власне тексту. Клірі і Уітнен показали, що при загальних умовах це не дасть загального покращення стиску порівняно з описаним нижче адаптивним кодуванням.

8.2 Адаптивна модель.

Вона змінює частоти вже знайдених в тексті символів. Спочатку всі лічильники можуть бути рівними, що відображує відсутність початкових даних, але при перегляді кожного вхідного символу вони змінюються, наближуючись до спостережуваних частот. І кодувальник, і декодувальник використовують однакові початкові значення (наприклад, рівні лічильники) і один і той самий алгоритм оновлення, що дозволить їх моделям завжди залишатися на одному рівні. Кодувальник отримує наступний символ, кодує його та змінює модель. Декодувальник з'ясовує наступний символ на основі своєї поточної моделі, а потім оновлює її.

Програма демонструє таку адаптивну модель, що рекомендується для використання при стиску та відновленні, оскільки на практиці вона є кращою ніж фіксована модель за ефективністю стиску. Ініціалізація проводиться таким саме чином, як для фіксованої моделі, за виключенням того, що всі частоти встановлюються в нулі. Процедура update_model (symbol), викликається з encode_symbol () та decode_symbol () після обробки кожного символу.

Оновлення моделі є досить дорогим з причини необхідності підтримки накопичених сум. В програмі використані лічильники частот, які оптимально розміщені в масиві в порядку зменшення своїх значень, що є ефективним видом самоорганізованого лінійного пошуку. Процедура update_model () спочатку перевіряє нову модель на предмет перевищення нею обмежень за величиною накопиченої частоти, і якщо воно присутнє, то зменшує всі частоти діленням на 2, зважаючи при цьому на те, щоб лічильники не перетворилися в 0, і переобчислює накопичені значення. Потім, якщо це необхідно, update_model () перевпорядковує символи для того, щоб розмістити поточний в його вірній категорії відносно частотного порядку, чергуючи для відображення змін перекодувальні таблиці. В результаті, процедура збільшує значення відповідного лічильника частоти і впорядковує відповідні накопичені частоти.

9. Ефективність стискання.

Взагалі, при кодуванні тексту аріфметичним методом, кількість бітів в закодованому рядку дорівнює ентропії цього тексту відносно використаної для кодування моделі. Три чинника викликають погіршення цієї характеристики: видатки на завершення тексту; використання арифметики з кінцевою точністю; таке масштабування лічильників, що їх сума не перевищує Max_frequency.

Як було показано, жоден з них не є значним. В порядку виділення результатів арифметичного кодування, модель буде розглядатися як сувора (в визначеному вище сенсі).

Арифметичне кодування повинне досилати додаткові біти в кінець кожного тексту, здійснюючи таким чином додаткові зусилля на завершення тексту. Для ліквідації непорозуміння з останнім символом процедура done_encoding () посилає два біти. В випадку, коли перед кодуванням поток бітів має блокуватися в 8-бітові символи, буде необхідно завершувати до кінця блоку. Таке комбінування може додатково потрібувати 9 бітів.

Видатки при використанні арифметики з обмеженою точністю проявляються в зменшені залишків при діленні. Це видно при порівнянні з теоретичною ентропією, яка виводить частоти із лічильників, які таким саме чином масштабуються при кодуванні. Тут видатки незначні – порядку 10^-4 бітів / символ. Додаткові видатки на масштабування лічильників дещо більші, але все одно досить малі. Для коротких текстів (менших 2^14 байт) їх немає. Але навіть з текстами в 10^5 – 10^6 байтів накладні видатки, підраховані експериментально, складають менше 0,25% від рядка, шо кодується.

Адаптивна модель в програмі, при загрозі перевищення загальною сумою накопичених частот значення Max_frequency, зменшує всі лічильники. Це призводить до того, що зважувати останні події важче, ніж більш ранні. Таким чином, показники мають тенденцію прослідковувати зміни у вхідній послідовності, які модуть бути дуже корисними (відомі випадки, коли обмеження лічильників до 6-7 бітів давало кращі результати, ніж підвищення точності арифметики). Звичайно, це залежить від джерела, до якого застосовується модель.

10. Застосування арифметичного кодування.

10.1 Кодування чорно – білих зображень.

Застосування з цією метою арифметичного кодування розглядалося Лангдоном та Риссаненом, що отримали при цьому чудові результати за допомогою моделі, що використовує оцінку ймовірності колбору точки відносно деякого шаблону, що її оточує. Він являє собою сукупність з 10 точок, що лежать зверху та спереду від поточної, тому при скануванні растру вони їй передують. Це дає 1024 можливих контексту, відносно яких, ймовірність чорного коліру в даній точці оцінюється адаптивно по мірі перегляду зображення. Після чого кожна полярність точки кодувалася арифметичним методом відповідно з цією ймовірністю. Такий підхід покращив стискання на 20 – 30% порівняно з більш ранніми методами. Для збільшення швидкості кодування Лангдон та Риссанен застосували приблизний метод арифметичного кодування, який обійшов операції множення шляхом представлення ймовірностей в вигляді цілих ступенів дробу 1/2/. Кодування Хаффмана для цього випадку не може бути використано напряму, оскільки воно ніколи не виконує стиснення двохсимвольного алфавіту. Іншу можливість для арифметичного кодування, що застосовується для такого алфавіту, дає популярний метод кодування довжин тиражів (run-length method). Модель тут приводить дані до послідовності довжин серій однакових символів (наприклад, зображення представляється довжинами послідовностей чорних точок, які йдуть за білими, які слідують за чорними, яким передують білим і т. д.). в результаті повинна бути передана послідовність довжин. Стандарт факсимільних апаратів ССІТТ будує код Хаффмана на основі частот, з якими чорні і білі послідовності різних довжин з'являються в зразках документів. Фіксоване арифметичне кодування, яке буде використовувати ті ж самі частоти, буде мати кращі характеристики, а адаптація таких частот для кожного окремого документу буде працювати ще краще.

10.2 Кодування довільно розподілених цілих чисел.

Воно часто розглядається на основі застосування більш складних моделей текстів, зображеняь або інших даних. Розглянемо, наприклад, локально адаптовану схему стискання Бентлі та ін., де кодування та декодування працює з N останніми різними словами. Слово, що знаходиться в кеш-буфері, визначається по цілочисельному індексу буфера. Слово, яке в ньому не знаходиться, передається в кеш-буфер через пересилання його маркера, який йде наступним за самими символами цього слова. Це чудова модель для тексту, в якому слова часто використовуються на протязі деякого короткого часу, а потім вже довго не використовуються. Їх стаття обговорює декілька кодувань змінної довжени вже для цілочисельних індексів кеш-буфера. В якості основи для кодів змінної довжини аріфметичний метод дозволяє використовувати будь-яке розподілення ймовірностей, в тому числі серед багатьох інших й ті, які навадені тут. Крім того, він допускає для індексів кеш-буфера застосування адаптивної моделі, що є бажаним у випадку, коли розподілення доступів до кеш-буферу важкопередбачуване.

Додаток 1. Доведення декодуючої нерівності.

Вважаємо:

або іншими словами:


 
 

Цікаве

Загрузка...