WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Способи передачі даних в мережі Internet (на прикладі електронної пошти) - Курсова робота

Способи передачі даних в мережі Internet (на прикладі електронної пошти) - Курсова робота

Листи для відсилання можна готувати заздалегідь на будь-якому комп'ютері і відправ-ляти їх прямо з дискети, отримані листи можна зберігати в особистому каталозі, на дискеті або вилучати. Текст листа пишуть англійською мовою, українською якщо є певність у тому, що адресат зможе його прочитати (тобто має потрібний декодер) або транслітерацією, якщо та-кої певності немає (наприклад, якщо лист, відсилають за кордон). Лист повинен бути Корот-ким, а додаткову інформацію (текст, графіку, музику) додають до листа як окремий файл (attachment). Поштова адреса має, наприклад, такий вигляд:

Обмін інформацією між користувачами через мережу Internet називається телефонне-ренцією (режимом роботи з групами новин, службою новин, режимом UseNet). Для цього комп'ютер повинен мати прямий контакт (on-line) з сервером новин і відповідне програмне забезпечення: програму Trumpet News Reader або Netscape Navigator або MS Internet Explorer тощо. За допомогою телеконференцій можна швидко отримати повідомлення на за-дану тему або відіслати інформацію іншим учасникам. Наприклад, у конференції UA.BISNESS можна ознайомитися з діловими пропозиціями українських підприємців або опублікувати свою,пропозицію, а в конференції PVT.LVIV.MUSIC — ознайомитися з нови-нами музичного життя Львова чи поза його межами тощо. Щоб увійти в режим новин, треба виконати команду News — з'явиться вікно для роботи з групами новин. Знаючи адресу сервера новин (News Host), можна приєднатися до нього. Якщо відшукати в меню програми ко-манду для доступу до груп новин (Group, Show тощо) і виконати її, то можна отримувати назви всіх груп на цьому сервері. Назви груп будуть у нижній або лівій половині екрана. Вони складаються зі слів чи їхніх скорочень, розмежованих крапками. Перше слово є ста-ндартне. Воно несе інформацію про тематику групи, наприклад:

Підписку (Subscribe) на групу новин роблять так: вибирають потрібну групу і натис-кають на клавішу вводу - назва групи буде у верхній половині екрана або позначена . Мож-на відразу підписатися на декілька груп. Потрібну статтю з групи вибирають таким же чи-ном: виокремлюють групу і натискають на клавішу вводу — з'являється список статей гру-пи. З нього вибирають одну і знову натискають на клавішу вводу — на екрані відобразиться текст. Його можна записати на свій диск (Save), переслати поштою (Forward), висловити свою думку і розмістити її у файлі на еервері для загального доступу (Post), відповісти персонально авторові (Article) тощо.

Ще одним застосуванням Internet e FTP-технологія (File Transfer Protocol), яка приз-начена для пересилання файлів між FTP-серверами. Для доступу до цих файлів потрібно знати їхні повні адреси такого вигляду:

<назва сервера>/<повний шлях до файлу>/<назва файлу>.

За допомогою команди ftp <назва серверу>, яку дають у командному рядку операцій-ної системи, можна отримати доступ до сервера, незахищеного паролем. З'єднавшись з сер-вером і отримавши запрошення ftp>, командою

get <повний шлях до файлу>/<назва файлу>

отримують на свій комп'ютер файл, якщо він був безоплатним (інакше вам запропонують оплатити за файл певну суму).

Щоб розташувати на відкритому ftp-сервері свій файл, треба виконати команду

put <мій файл> <повний шлях>/<назва файлу на сервері>.

Для автоматизації шукання файлів на ftp-серверах є спеціальні програми (Archie-сервіс, CuteFTP тощо).

Окрім ftp-серверів, є ще Gopher-сервери, де зберігається текстова інформація: довідкові матеріали, каталоги книжок, адреси. Для роботи з ними є програма Gopher, яку запус-кають командою gopher <адреса сервера>

Останніми роками інтенсивно розвивається нова технологія розміщення і доступу до ін-формації на серверах — WWW-технологія (World Wide Web — всесвітня павутина). Вона за без-печує

 • роботу з гіпертекстовою інформацією і мультимедійною формою її подання: текст, звук, графіка, відеозображення;

 • універсальний доступ — доступ до документів на серверах різних типів (FTP, Gophep тощо),

Гіпертецст (гіпертекстова технологія) - це спосіб ієрархічної організації інформацїї, яка може бути на одному чи багатьох серверах, зв'язок між якими забезпечують гіпертекстові по-силання в: системі НТТР-лрртоколу (HyperText Transfer Protocol).

Гіпертекстоее посилання — це короткий підкреслений і виокремлений іншим кольо-ром текст у документі, картинка чи інший елемент, клацнувши на якому мишею отримують доступ до файлу іншого документа, звукового файлу, відеофайлу.

Документи в WWW однозначно відшукують за уніфікованою адресою документа (URL), яка має такий загальний вигляд:

<тип інформаційного простору>://<назва сервера>/<назва каталога>/<назва підкаталога>/<назва файлу>

Типи основних інформаційних просторів такі:

http WWW-простір;

ftp FTP-простір;

gopher Gopher-простір; .

news UseNet-простір;

mailt простір адресів e-mail;

file простір файлів.

Наприклад, набравши команду http://www.yahoo.com, можна отримати доступ до пошу-кової системи (каталога) Yahoo, а звернув шись за адресою news://biz.books.technical — список новинок у галузі технічної літератури.

Для зручної роботи користувача в WWW-просторі є спеціальні програми перегляду фай-лів — броузери: MS Internet Explorer (рис. 1), Opera (рис. 2), Mosaic. Їхня функція полягає в доставці на комп'ютер користувача файлу, замовленого за його URL-адресою. Отримавши доку-мент, його треба переглянути, записати на диск або в фонд швидкого доступу (Hotlist чи Bookmarks), або ж, у разі потреби, надрукувати. Броузери також дають змогу пересилати елек-тронну пошту і редагувати документи за допомогою кнопок панелі інструментів чи команд ос-новного меню.Основні правила відшукання файлів за URL-адресами такі. Запустивши про-граму, відкривають новий файл. Щоб отримати шуканий файл, URL-адресу вводять у текс-тове поле Location чи Address і натискають на кнопку Open чи вводу. Потрібно стежити за інформаційним рядком внизу екрана, де висвітлюються дані про те, скільки кілобайт ін-формації уже надійшло, а скільки ще повинно надійти (часто це триває довго). Отримавши файл, гортають його за допомогою гіпертекстових посилань. Повернутись на попередню сто-рінку можна за допомогою кнопки Back, a перейти на наступну — Forward.

Висновки

У цій роботі я описав всесвітню комп'ютерну мережу Internet. Докладніше зупинив-шись на способи передачі даних в мережі Internet. Коротко описав такі Internet сер-віси, як: Сервіс FTP (File Transfer Protocol), Сервіс Мail Lists (списки розсилки), Сервіс Usenet (групи новини або телеконференції), Сервіс WWW (World Wide Web - всесвітня па-вутина), Сервіс IRC (Internet Relay Chat), Служба ICQ, Сервіс Telnet (віддалений доступ) та Електронна пошта (E-mail).

Докладніше описав роботу Електронної пошти (E-mail)- вона є одним із перших і, мабуть, найпоширенішим сервісом Internet. Цей сервіс забезпечує обмін поштовими повідомленнями з будь-яким абонентом мережі Internet. Існує можливість відправлення як текстових, так і двійкових файлів. Електронна пошта є найдешевшим і доступним Internet-сервісом в Україні. Можна навести такі переваги електронної пошти в організації ділової діяльності:

 • реалізується дешеве і майже моментальне розсилання;

 • не витрачається час на візити до посадових осіб із дрібних питань;

 • не треба переписувати (передруковувати) копії для розсилання;

 • дуже просто використати цитати, відповідаючи на повідомлення;

 • архів листування зберігається в комп'ютері в зручному вигляді;

 • можна задавати списки розсипки, псевдоніми (alias), вести адресні записники;

 • можна передавати двійкові файли (схеми, ілюстрації, програми, архіви тощо).

Поштові сервери одержують повідомлення від клієнтів і пересилають їх по ланцюжку до поштових серверів адресатів, де ці повідомлення накопичуються. При встановленні сполучення між адресатом і його поштовим сервером, за командою відбувається передача повідомлень, що надійшли на комп'ютер адресата. Серед клієнтських поштових програм можна виділити The Bat, Microsoft Outlook та інші.

Список використаної літератури

 1. Фігурнов В.Е., "IBM PC для користувача", Москва, 1998.

 2. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Паланжоглу М.О., "Практичний курс інформатики", Київ, 1997.

 3. "Комп'ютер у школі і сім'ї", №3, 1998.

 4. Будилов "Практические занятия по HTML. Краткий курс"

 5. Копистянський А., Максимюк О.,Павликевич А.,"Знайомство з Інтернет", Львів, 1997.

 6. Клименко А., Нортон П., Вебер Р.,"Самоучитель роботы на ПК", Москва, 2001


 
 

Цікаве

Загрузка...