WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → База даних студентів факультету КСіТ - Курсова робота

База даних студентів факультету КСіТ - Курсова робота

Представлення окремих полів

Більшість компонентів відображення даних призначено для подання даних з окремих полів. Для цього всі вони мають властивість DataField, що вказує на необхідне поле набору даних.

Залежно від типу даного поля можуть використовувати різні компоненти. Для більшості стандартних полів використовуються компоненти TDBText, TDBEdit, TDBComboBox, TDBListBox.

Дані у форматі Memo відображаються компонентами TDBMemo й TDBRichEdit. Для показу зображень призначений компонент TDBImage.

Компонент TDBText

Цей компонент являє собою статичний текст, що відображає поточне значення якогось поля зв'язаного набору даних. При цьому дані можна переглядати в режимі "тільки для читання".

Безпосереднім предком компонента є клас TCustomLabel, тому він дуже схожий на компонент TLabel.

При використанні компонента варто звернути увагу на можливу довжину відображуваних даних. Для запобігання обрізання тексту можна використати властивості AutoSize И Wordwrap.

Компонент TDBEdit

Компонент являє собою стандартний однорядковий текстовий редактор, у якому відображаються й змінюються дані з поля зв'язаного набору даних.

Прямий предок компонента – клас TCustomMaskEdit, що також є прямим предком компонента TEdit.

Компонент може здійснювати перевірку даних, що редагують, по заданій для поля масці. Безпосередньо для редактора задати маску не можна, тому що утримуючу маску властивість EditMask у класі TCustomMaskEdit є захищеним, а в TDBEdit не перекрито. Проте механізм контролю повністю успадкований. Саму ж маску можна задати в пов'язаному з редактором полі. Об'єкт TField має власну властивість EditMask, що і використовується при перевірці даних у редакторі.

Перевірка тексту, що редагує, на відповідність масці здійснюється методом validateEdit після кожного уведеного або зміненого символу. У випадку помилки генерується виключення validateError і курсор установлюється на перший помилковий символ.

У компоненті можна використати буфер обміну. Це робиться засобами операційної системи користувачем або програмно за допомогою методів CopyToClipboard, CutToClipboard, PasteFromClipboard.

Компонент TDBComboBox

Компонент відображає поточне значення пов'язаного з ним поля набору даних у рядку редагування, при цьому значення поля повинне збігатися з одним з елементів списку, що розвертається. Поточне значення можна змінити на будь–яке фіксоване зі списку компонента. Функціонально компонент нічим не відрізняється від компонента TDBCombовох, що представляє собою комбінований список.

Компонент може працювати в п'ятьох різних стилях, які визначаються властивістю Style.

Спеціальних методів компонент не містить.

Компонент TDBImage

Компонент призначений для перегляду зображень, що зберігаються в базах даних у графічному форматі.

Редагувати зображення можна тільки в якому–небудь графічному редакторі, переносячи вихідне й змінене зображення за допомогою буфера обміну. Це робиться засобами операційної системи користувачем або програмно за допомогою методів CopyToClipboard, CutToClipboard, PasteFromClipboard.

Візуалізація зображення здійснюється за допомогою властивості Picture, що являє собою екземпляр класу TPicture.

Також можна повністю замінити існуюче зображення або зберегти нове в новому записі набору даних. Для цього використовуються методи властивості Picture.

Властивість AutoDisplay дозволяє керувати процесом завантаження нових зображень із набору даних у компонент. При значенні True будь–яке нове значення поля автоматично відображається в компоненті. При значенні False нове значення з'являється тільки після подвійного щиглика на компоненті або після натискання клавіші при активному компоненті.

Для прискорення перегляду зображень можна застосовувати властивість QuickDraw, що задає використовувану зображенням палітру. При значенні True застосовується стандартна системна палітра. У результаті зменшується час завантаження зображення, але може погіршитися і якість зображення, у деяких випадках до повного перекручування. При значенні False використовується власна палітра зображення й процес завантаження сповільнюється.

3. Конструкторська частина

3.1 Схема взаємозв'язку проекту

На рис. 1.4 (додаток А) можна побачити як виглядає програма у розгорнутому вигляді.

Вибравши меню About відображається вікно про того, хто виконав роботу і версія програми (рис 1.6, додаток А).

Щоб переглядати базу даних студентів факультету КСіТ справа зверху знаходяться 4 кнопки: перший запис, попередній запис, наступний запис та останній запис. Для редагування бази даних потрібно натиснути на кнопку „Редагувати базу", після чого з'явиться вікно ідентифікації, де потрібно ввести пароль для можливості редагування і натиснути „ОК". У разі невірного введення паролю буде запропоновано спробувати повторно його ввести. Після успішного введення паролю (Admin) буде доступно ще 5 кнопок, що дозволяють редагувати базу: вставити запис, видалити запис, редагувати запис, підтвердити зміни, відмінити зміни. Кнопка редагування бази змінить назву на „Відмінити редагування", натиснувши яку кнопки „редагування" зникають і будуть доступні після повторного введення паролю. Щоб почати редагування потрібно натиснути кнопку „редагувати запис", а після введення змін натиснути „Підтвердити зміни".

Кнопка „завантажити" працює як стандартна кнопка завантаження у середовищі операційної системи Windows.

Щоб реалізувати пошук по базі даних потрібно спочатку обрати параметр пошуку. А потім написати шукане слово і натиснути „пошук". Якщо програма не знайде такого запису або він вже відображений, то вона про це повідомить у вікні Warning.

Щоб отримати детальнішу інформацію про студента, варто натиснути кнопку „докладніше >>", а щоб згорнути до попереднього вигляду – „<< звернути".

3.2 Алгоритм програми

Перед тим як створювати програму, потрібно утворити базу даних в якій будуть знаходитись дані про студентів.

Це можна зробити за допомогою DatabaseDesktop. Заходимо в меню File→New→Table, вибираємо тип бази (в даному проекті – Paradox 7) і створюємо поле з типом даних, розміром та якщо потрібно – індексацією. Таким чином створивши потрібну кількість полів зберігаємо базу даних в окремому файлі до якого згодом буде звертатись програма.

Наступним кроком є створення псевдоніму бази, що можна зробити за допомогою BDEAdministrator. Вибираємо Object→New і серед запропонованих варіантів обираємо STANDART, а потім перейменуємо його на Kurs.

Рис. 1.3 BDEAdministrator

В розділі PATH вказуємо шлях до бази даних з якою буде працювати програма. В DEFAULTDRIVERвказуємо PARADOX.

3.3 Проект роботи в середовищі програмування Delphi 7

Завантаживши середовище Delphi 7, створюємо проект, який називається BDStudents. В першу чергу на форму потрібно перетягнути компонент Table із закладки BDE, який буде мати ім'я змінної Table1. Тепер його потрібно зв'язати з базою даних, для цього у вікні Object Inspector вибираємо властивість DatabaseName, як показано на рис. 1.4 і вибираємо псевдонім бази.

Рис. 1.4

А в TableName вибираємо Stud.db(База даних з якою буде працювати компонент Table1). Далі з панелі Data Access розташовуємо компонент DataSource (змінна DataSource1) та у властивості DataSet підключаємо Table1.

Щоб завантажити фото в базу даних було використано таку процедуру:

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

var FName: string;

begin

if OpenPictureDialog1.Execute=True {якщо відкрито діалогове вікно вибору файлу}

then

begin

Fname:=OpenPictureDialog1.FileName; {Змінній Fname присвоїти значення ім'я цього файлу}

dbImage1.Picture.LoadFromFile(FName); {завантаження вибраного фото в базу даних}

end

end;

Пошук по базі даних було організовано наступним чином:


 
 

Цікаве

Загрузка...