WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Оператори Бейсiка - Реферат

Оператори Бейсiка - Реферат

PUT [#] нфл [, n]

Виведення запису з буферу в файл з довільним доступом.

нфл номер відкритого файлу;

n номер запису (1-16777215); за умовчанням виводиться наступний (відносно попереднього PUT #) запис.

Оператор PUT# протилежний за дією оператору GET#.

PUT (x, y) масив [, режим]

Виведення на екран графічної інформації з вказаного масиву. Застосовується тільки в графічному режимі.

(x,y) координати лівого верхнього кута зображення "прямокутника виведення" (дивись оператор GET);

масив числовий масив, який містить інформацію для виведення;

режим один із вказаних:

PSET, PRESET, XOR, OR або AND (за умовчанням XOR);

Оператор PUT за дією протилежний оператору GET.

RANDOMIZE [n]

Генератор псевдовипадкових чисел.

n цілий вираз із значенням від -32768 до 32767, використовується для установки початкового стану генератора.

Оператор RANDOMIZE запускає генератор псевдовипадкових чисел. Якщо параметр n відсутній, то програма зупиняється i запитує початковий стан.

READ a [, a] ...

Зчитування значень з оператора DATA та присвоєння їх змінним.

a числова або символьна змінна або елемент масиву, які отримують значення з таблиці оператора DATA.

REM коментар

Введення в програму коментаря.

коментар будь-яка послідовність знаків.

REM може бути замінений символом ' (апостроф).

RESET

Закриття всіх файлів на диску.

RESTORE [нпp]

Установка покажчика на початок даних в операторі DATA.

нпp номер рядка, в якому знаходиться оператор (або один з операторів) DATA; за умовчанням перший з операторів DATA в програмі.

RESUME [адреса]

Продовження виконання програми після процедури виправлення помилки (вихід з обробника помилок).

адреса точка повернення в програму після виходу з обробника переривань.

RETURN [нпp]

Повеpнення з підпрограми.

нпp номер рядка, до якого відбувається повернення; за умовчанням повернення в точку виходу по оператору GOSUB.

RMDIR шлях

Видалення пiдкаталога.

шлях символьний вираз, що вказує на каталог, який видаляється.

SCREEN [режим] [, t [, [a] [, b ] ] ]

Установка атрибутів екрана.

режим числовий вираз із значенням 0, 1, 2:

0 текстовий режим шириною 40 або 80 знаків (визначається оператором WIDTH);

1 графічний режим середньої розрiзняючої здатності (320 200);

2 графічний режим високої розрiзняючої здатності (640 200);

t числовий вираз, значення якого (0 або не 0) означає:

для режиму 0: не 0 дозволяє колір,

0 забороняє колір (зображення чоpно-бiле);

для режиму 1: не 0 забороняє колір,

0 дозволяє колір;

для режиму 2: значення несуттєве; дозволено тільки чорно-бiле;

a (активна сторінка) i b (видима сторінка) вибір сторінок екрана. Допустимо тільки в режимі 0. За умовчанням a = b.

SOUND част, тpив

Генерацiя звукового сигналу.

част частота звука (Гц) числовий вираз із значенням від 37 до 32767;

тpив тривалість звука в імпульсах таймеру числовий вираз із значенням від 0 до 65535.

SWAP b1, b2

Обмiн значень двох змінних.

b1, b2 імена змінних або елементів масиву, які обмінюються значеннями; повинні бути одного типу.

TIME$ = x$

Установка поточного часу.

x$ символьний вираз, що вказує поточний час в належному форматі.

TIMER режим

Дозвiл/заборона переривання від таймера.

режим: ON дозволяє переривання по оператору ON TIMER;

OFF відключає таймер;

STOP забороняє переривання.

VIEW [ [SCREEN] [ (x1, y1) - (x2, y2) [, [кл] [границя] ] ] ]

Визначення прямокутної пiдмножини точок екрана, так званого "вікна". Викоpистовується тільки в графічних режимах екрана.

(x1,y1) i (x2,y2) координати лівого верхнього та правого нижнього кутів вікна; координати задаються в абсолютній формі;

кл цілий вираз, що визначає атрибут кольору, який заповнює вікно. Допустимі значення від 0 до 3 для режиму середньої розрiзняючої здатності та 0 або 1 для режиму високої розрiзняючої здатності.

Якщо параметр відсутній, вікно не заповнюється;

границя цілий вираз, що визначає атрибут кольору границі вікна;

SCREEN режим доступу до вікна. Якщо параметр відсутній, то координати точок, які виводяться у вікно, розглядаються відносно вікна; якщо параметр вказаний, то координати точок, що відображаються, вважаються абсолютними, а точки, які не потрапили до вікна, не виводяться.

Команда RUN i оператор SCREEN, що змінює атрибути екрана, відміняють дію VIEW. Коли діє оператор VIEW, то все виведення на екран іде у вікно, що визначене у VIEW. Крiм того, VIEW у поєднанні з оператором WINDOW дозволяє визначити локальні системи координат у вікнах екрана.

WAIT порт, n [, m]

Чекання вказаного стану машинного порту.

порт номер порту введення-виведення (0-65535);

n, m цілі вирази із значеннями від 0 до 255.

Оператор WAIT затримує виконання програми до тих пір, поки у вказаному порту не з'явиться визначений байт.

WHILE x

оператори

WEND

Цикл з виходом за умовою.

x числовий вираз.

Якщо вираз x не дорівнює нулю, виконуються оператори до WEND i знову обчислюється вираз x. Якщо x знову не дорівнює нулю, цикл повторюється i т. д.

WIDTH [нфл,] ширина

Установка ширини рядка виведення.

нфл числовий вираз із значенням від 1 до 15 номер відкритого файлу на одному з вказаних нижче пристроїв або символьний вираз, що визначає пристрій;

ширина числовий вираз із значенням від 0 до 255, значення 0 еквівалентне 1.

Допустимі імена пристроїв: SCRN:, LPT1:, за умовчанням SCRN:. Для SCRN: (екрана) допустима тільки ширина 40 або 80.

WINDOW [ [SCREEN] (x1, y1) - (x2, y2) ] ]

Перевизначення системи координат у "вікні" екрана. Викоpистовується тільки в графічних режимах.

(x1,y1) i (x2,y2) програмно-визначена система координат, так звана локальна система. Числа звичайної точності x1, y1, x2, y2 визначають вершини прямокутного вікна в цій локальній системі. Фізичні координати вершин вікна визначені в останньому операторі VIEW;

SCREEN визначає направлення осей координат у локальній системі; якщо параметр SCREEN відсутній, то в локальній системі використовуються звичні для математики направлення осей, тобто вісь Y направлена уверх; якщо SCREEN вказаний, то в локальній системі координат осі направлені так само, як i в фізичній системі координат екрана (вісь Y униз).

WRITE [список]

Виведення даних на екран.

список список числових та/або символьних виразів, розділених комами i крапками з комами; за умовчанням виведення порожнього рядка.

Оператор WRITE відрізняється від оператора PRINT тим, що розділяє елементи виводу комами, окрім того додатнім числам не передує пропуск.

WRITE # нфл [, список]

Виведення даних у послідовний файл.

нфл номер відкритого для виводу файлу;

список список числових та/або символьних виразів, що розділені комами або крапками з комами.

Вiдмiннiсть між операторами WRITE# i RRINT# така ж, як і між операторами WRITE i PRINT.


 
 

Цікаве

Загрузка...