WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Оператори Бейсiка - Реферат

Оператори Бейсiка - Реферат

ON ERROR GOTO нпp

Дозвiл переривань за помилками та установка точки входу в підпрограму обробки переривання.

нпp номер першого рядка пiдпрограми-обробки переривань.

Пiсля виконання ON ERROR кожна помилка буде причиною переходу до вказаного ряду.

ON n GOTO нпp [, нпp] ...

ON n GOSUB нпp [, нпp] ...

Перехiд до одного з вказаних програмних рядків в залежності від значення виразу.

n числовий вираз (при необхідності заокруглюється до цілого) із значенням від 0 до 255;

нпp номер програмного рядка.

При виконанні оператора обчислюється значення виразу n i, в залежності від цього значення, виконується перехід до вказаного рядка (GOTO) або до підпрограми, яка починається з вказаного рядка (GOSUB). Значення n визначає порядковий номер у списку номерів програмних рядків. Якщо n = 0 або n більше довжини списку, виконується наступний оператор програми.

ON KEY (n) GOSUB нпp

Установка номера рядка підпрограми обробки переривань від функціональних клавіш.

n числовий вираз від 1 до 20, який вказує функціональну клавішу;

нпp номер рядка обробника переривань для вказаної клавіші; значення 0 забороняє переривання від клавіші.

ON PLAY (n) GOSUB нпp

Установка номера рядка підпрограми обробки переривання від фонової музики.

n числовий вираз із значенням від 1 до 32, що визначає умову переривання від фонової музики;

нпp номер рядка обробника переривання від фонової музики; указання нульового номера рядка відміняє обробку переривань від фонової музики.

Для запуску фонової музики використовується оператор PLAY ON.

ON TIMER (n) GOSUB нпp

Установка номера рядка підпрограми обробки переривань від таймера.

n числовий вираз із значенням від 1 до 86400, який визначає умови переривання від таймера;

нпp номер рядка обробника переривань від таймера; указання нульового номера рядка відміняє обробку переривань від таймера.

Умова переривання від таймера це закінчення вказаного в операторі ON TIMER проміжку часу. Параметр n вказує проміжок часу в секундах. Для запуску таймера використовується оператор TIMER ON.

OPEN спф [FOR режим] AS [#]нлф [LEN = n]

OPEN v$, [#]нлф, спф[, n]

Вiдкpиття файлу.

режим режим відкриття:

OUTPUT послідовне виведення;

INPUT послідовне введення;

APPEND дозапис послідовне введення, але при відкритті файлу встановлюється на його кінець; пропущений прямий доступ;

v$ інша форма представлення режиму символьний вираз, тільки перший знак якого істотний:

O послідовне виведення (OUTPUT);

I послідовне введення (INPUT);

R прямий доступ (введення i виведення);

нфл номер файлу; цілий вираз із значенням від 1 до максимально допустимого числа відкритих файлів;

n цілий вираз, що визначає довжину запису файлу з довільним доступом (від 1 до 32767, за умовчанням 128).

Пiсля відкриття файлу його номер (нфл) можна вказати в таких операторах та функціях: PRINT# [USING], [LINE] INPUT#, GET[#], PUT[#], WRITE#, INPUT#.

OPTION BASE n

Об'явлення мінімального значення індексів масивів.

n = 0 або n = 1 (за умовчанням 0).

Оператор встановлює мінімальне значення, яке можуть приймати в програмі індекси числових та символьних масивів.

Оператор повинен передувати всім визначенням або використанням масивів у програмі.

OUT n, m

Посилання байта в порт виводу.

n числовий вираз, що визначає номер порту, із значенням від 0 до 65535;

m числовий вираз із значенням від 0 до 255, що визначає байт, який передається.

PAINT (x, y) [[, кл] [, край] [, фон]]

Заповнення області екрана вибраним кольором. Викоpистовується тільки в графічних режимах.

(x, y) координати якої-небудь точки всередині області; їх можна задавати в прямій або у відносній формах;

кл числовий вираз, що визначає атрибут кольору для заповнення області (допустимі значення залежать від режиму екрана дивись оператор COLOR) або символьний вираз, значення якого використовується як зразок для виведення на екран.

край числовий вираз, що визначає атрибут кольору границі області;

фон символьний вираз, значенням якого є один знак; використовується тільки тоді, коли параметр кл заданий символьним виразом.

PLAY x$

Виведення послідовності звуків (мелодії), визначеної символьним виразом.

x$ символьний вираз, знаки якого інтерпретуються як наступні команди:

A або B або C або D або E або F або G [# або + або -] вказує ноту поточної октави, знаки "#" або "+" означають дiєз, знак "-" бемоль. Ці знаки недопустимі, якщо ноти не відповідають чорним клавішам фортепіано.

On встановлює поточну октаву, n = 0,...,6. Кожна октава починається C i закінчується B. За умовчанням діє октава 4;

Nn вказує абсолютний номер ноти, n = 0,...,84;

Ln вказує тривалість звучання наступних нот, n = 1,...,64. Тpивалiсть звучання ноти рівна 1/n. Число n можна вказати після ноти воно діє тільки на цю ноту;

Pn вказує тривалість паузи, n = 1,...,64; символ "." після ноти або паузи збільшує тривалість в 3/2 рази;

Tn темп. Встановлює кількість четвертин нот у хвилину. За умовчанням n = 120;

MF музика переднього плану;

MB фонова музика;

MN нонлегато;

ML легато;

MS стаккато;

Xx$ виконати рядок, вказаний в символьній константі x$. Промiжки всередині символьної константи при виконанні оператора PLAY ігноруються.

POKE n, m

Запис байта в пам'ять за вказаною адресою.

n числовий вираз із значенням від 0 до 65535 зміщення в поточному сегменті пам'яті (дивись DEF SEG), адреса для розміщення байта;

m числовий вираз із значенням від 0 до 255 байт даних.

PRINT [список] [;] або ? [список] [;]

Виведення даних на екран.

список список числових та/або символьних виразів, що розділені комою, проміжком або крапкою з комою.

Символьні константи повинні бути в лапках.

PRINT USING v$; список[;]

Виведення даних на екран у вказаному форматі.

v$ символьна константа або змінна, що визначає формат виведення (дивись нижче);

список розділений комами або крапками з комами список числових або символьних виразів, значення яких виводяться.

Для виводу символьних виразів використовується один із наступних трьох символів формату:

! вказує, що виводиться тільки перший знак значення;

проміжки n проміжків вказують, що друкується рядок з n+2 знаків;

& вказує на виведення поля довжиною, рівної довжині значення.

Для виводу чисел можна використовувати наступні символи формату:

# представляє позицію десяткової цифри;

. представляє десяткову крапку;

+ вказує, що знак числа виводиться в цю позицію;

- вказує, що знак від'ємного числа виводиться в цю позицію.

PRINT # нфл, [USING v$;] список

Послiдовне виведення даних у файл.

нфл номер відкритого файлу, в який виводяться дані;

v$ символьний вираз, який містить знаки формату (дивись PRINT USING);

список список числових або символьних виразів, які підлягають виведенню.

Оператор дозволяє виводити дані у файл з послідовним доступом.

PSET (x, y) [, кл]

PRESET (x, y) [, кл]

Виведення точки у вказану позицію екрана. Викоpистовується тільки в графічних режимах.

(x,y) координати точки; можуть задаватися в абсолютній або відносній формах;

кл колір вказаної точки; за умовчанням колір палітри.

PRESET відрізняється від PSET тільки умовчанням для параметру кл. Якщо PSET за умовчанням використовує колір палітри, то RESET використовує колір фону.


 
 

Цікаве

Загрузка...