WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Оператори Бейсiка - Реферат

Оператори Бейсiка - Реферат

Видiлення пам'яті для змінних у буфері файлу довільного доступу.

нфл номер відкритого файлу;

об'єм числовий вираз, що вказує кількість виділених байтiв (об'єм буфера);

v$ символьна змінна, яка використовується для обміну даними.

FILES [спф]

Виведення на екран імен файлів, які розміщені на диску.

спф специфікатор файлу, ім'я якого виводиться на екран.

За умовчанням виводяться імена всіх файлів, що розміщені на диску.

FOR a = x TO y [STEP z]

[оператори]

NEXT [a] [, a] ...

Виконання циклу повторення послідовності операторів вказану кількість разів.

a ціла або змінна звичайної точності, яка використовується як лічильник повторень;

x, y, z числові вирази, які визначають початкове, кінцеве значення та приріст лічильника, відповідно.

Допускаються вкладені цикли.

GET[#] нфл [, n]

Читання в буфер запису файлу з довільним доступом.

нфл номер відкритого файлу;

n номер запису (1-16777215), який треба прочитати; за умовчанням наступний запис (після останнього GET).

Оператор читає з диска в буфер дані, які потім можуть бути використані операторами INPUT i LINE INPUT#. Значення з буфера можуть присвоюватися змінним, які визначені в операторі FIELD.

GET (x1, y1) - (x2, y2), масив

Читання області екрана у вказаний масив. Оператор застосовується тільки в графічному режимі.

(x1, y1) i (x2, y2) координати області екрана в абсолютній або відносній формі;

масив ім'я масиву, який призначається для зберігання зчитаної інформації. Масив повинен бути числовим, але будь-якої точності. Необхідний розмір масиву (в байтах):

4+INT((x*b+7)/8)*y,

де

x число точок по горизонталі,

y число точок по вертикалі,

b = 2 для режиму екрана 320200 точок та

b = 1 для режиму екрана 640200 точок.

GOSUB нпp

[оператори] ...

RETURN

Перехiд до підпрограми та повернення з підпрограми.

нпp номер початкового рядка підпрограми.

Можна застосовувати вкладені підпрограми.

GOTO нпp

Перехiд до програмного рядка.

нпp номер програмного рядка, до якого виконується перехід.

IF x [,] THEN оператори [ELSE оператори]

IF x [,] GOTO нпp [[,] ELSE оператори]

Умовний перехід.

x будь-який числовий вираз;

оператори оператор або послідовність розділених двокрапками операторів або номер рядка (еквівалентне оператору GOTO);

нпp номер програмного рядка.

Якщо значення x істина, то виконуються оператори, які записані після THEN (або перехід до рядка нпp). Інакше оператори за THEN пропускаються i виконуються оператори після ELSE, якщо вони є.

INPUT [;] ["підказка";] a [, a] ...

Очiкування введення з клавіатури під час виконання програми.

"підказка" рядок знаків, що використовується як підказка користувачу;

a ім'я числової або символьної змінної або елементу масиву, які при введенні отримають значення.

INPUT #нфл, a [, a] ...

Введення даних з послідовного пристрою або з файлу та присвоєння значень змінним в програмі.

нфл номер відкритого файлу;

a ім'я числової або символьної змінної або елемент масиву.

KEY (n) режим

Установлення або відміна режиму обробки переривань від функціональних клавіш та клавіш керування курсором.

n числовий вираз із значенням від 1 до 20, яке відповідає клавіші:

1-10 F1-F10;

11,12,13,14 курсор уверх, уліво, управо, униз, відповідно.

KILL спф

Вилучення вказаного файлу на диску.

спф специфікатор файлу (пристрій, ім'я файлу, розширення), який вилучається. Для пристрою за умовчанням активний диск.

[LET] a = b

Оператор присвоєння.

a ім'я змінної або елемент масиву;

b вираз, значення якого присвоюється a; тип виразу повинен співпадати з типом a.

LINE [(x1, y1)] - (x2, y2) [, [кл] [, B[F] ] ] [, маска]

Виведення на екран лінії або прямокутника. Викоpистовується тільки в графічному режимі екрана.

(x1, y1), (x2, y2) координати в абсолютній або відносній формі;

кл колір (дивись оператор COLOR); за умовчанням колір переднього плану;

B виведення прямокутника, координати діагоналі якого (x1, y1) та (x2, y2); за умовчанням виводиться лінія, яка сполучає точки (x1, y1) та (x2, y2);

BF заповнення виведеного прямокутника вказаним кольором;

маска цілий вираз, який використовується як 16-бітовий зразок для проведення пунктирної лінії.

LINE INPUT [;] ["коментар";] v$

Чекання введення з клавіатури рядка знаків.

"коментар" рядок знаків, які виводяться на екран при виконанні оператора (на відмінність від INPUT знак "?" не виводиться);

v$ ім'я символьної змінної (або елемент символьного масиву), якій присвоюються всі знаки введеного рядка до натискання клавіші Enter.

LINE INPUT #нфл, v$

Зчитування рядка з послідовного файлу або з пристрою.

нфл номер відкритого файлу (із знаком #);

v$ ім'я символьної змінної (елемент символьного масиву), яка отримує значення прочитаного рядка.

LOCATE [a] [, [b] [, c] [, [d] [,e] ] ]

Встановлення курсору.

a числовий вираз із значенням від 1 до 25, який вказує номер рядка екрана;

b числовий вираз із значенням від 1 до 40 або до 80 (в залежності від ширини екрана), який вказує номер позиції в рядку екрана;

c індикатор видимості курсора: 0 невидимий, 1 видимий;

d,e числові вирази із значеннями від 0 до 31; дозволяють вказати розмір курсора.

Параметри c, d, e не застосовують в графічному режимі.

Пiсля LOCATE оператори виводу будуть розміщувати дані на екрані, починаючи з вказаного місця.

LPRINT [список] [;]

LPRINT USING v$; список [;]

Дpукування даних на дpукуючому пристрої (LPT1:).

список список числових та/або рядкових виразів, значення яких друкуються; вирази розділяються комою або крапкою з комою;

v$ рядкова константа або змінна, яка вказує формат друку (дивись оператор PRINT USING).

LSET v$ = x$ або RSET v$ = x$

Розмiщення даних у буфері файлу з довільним доступом.

v$ ім'я змінної, визначеної в операторі FIELD;

x$ символьний вираз, який розміщується в полі змінної v$.

Перед використанням LSET та RSET числові значення повинні бути перетворені в символьні (дивись функції MKI$, MKS$ та MKD$).

MID$ (v$, n [, m]) = y$

Замiна частини символьної змінної новим значенням.

v$ символьна змінна або елемент символьного масиву;

n цілий вираз із значенням від 1 до 255 позиція в змінній v$;

m цілий вираз із значенням від 0 до 255 довжина замiнюючої частини;

y$ символьний вираз.

Пpи виконанні оператора перші m символів y$ (за умовчанням всі значення y$) заміщуються символами v$, починаючи з n-го.

Незалежно від m, довжина v$ не змінюється.

MKDIR шлях

Ствоpення нового каталогу.

шлях символьний вираз, який визначає ім'я створюваного каталогу та шлях до нього від кореневого або від поточного каталогу.

Довжина рядка не повинна перевищувати 63 знаки.

NAME спф AS iмф

Перейменування файлу на диску.

спф специфікатор файлу, ім'я якого змінюється;

iмф нове ім'я файлу.

ON COM (n) GOSUB нпp

Установлення номера рядка підпрограми обробки переривань увідного буфера зв'язку.

n (1 або 2), 1 канал с2, 2 перший канал IРПС;

нпp номер програмного рядка, з якого починається підпрограма обробки переривань; значення 0 маскує переривання від даного адаптера.


 
 

Цікаве

Загрузка...