WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Оператори Бейсiка - Реферат

Оператори Бейсiка - Реферат

Реферат на тему:

Оператори Бейсiка

BEEP

Увiмкнення звукового сигналу.

BLOAD спф [, x]

Зчитування з диска в ОЗП (оперативний запам'ятовуючий пристрій) файлу в двiйковому форматі.

спф специфікатор файлу;

x числовий вираз із значенням від 0 до 65535 адрес завантаження, який вказує зміщення в сегменті пам'яті, що визначений останнім оператором DEF SEG.

BSAVE спф, x, y

Запис з ОЗП на диск у двійковому форматі.

спф специфікатор файлу;

x числовий вираз із значенням від 0 до 65535 адрес, починаючи з якого зчитується файл, і який вказує на зміщення в сегменті пам'яті, визначеному останнім оператором DEF SEG;

y числовий вираз із значенням від 1 до 65535 довжина ділянки пам'яті (в байтах), що записується.

CALL ім'я [(d [, d] ...)]

Виклик підпрограми на мові машини.

ім'я ім'я числової змінної, значення якої вказує адресу точки входу до підпрограми (зміщення в поточному сегменті пам'яті, визначеного останнім оператором DEF SEG);

d ім'я змінної, яка передається в підпрограму в якості аргументу.

CHDIR шлях

Змiна активного каталогу.

шлях символьний вираз, який вказує каталог, який повинен стати активним.

CIRCLE (x, y), рад [, кл [, поч, кін [, вiдн] ] ]

Виведення на екран еліпса. Викоpистовується тільки в графічному режимі екрана.

(x,y) координати центру еліпса;

рад радіус більшої вісі еліпсу (в точках екрана);

кл число, яке вказує колір еліпса;

поч, кін позначають кути (від -2p до 2p) дуги еліпса;

вiдн відношення X- до Y-радiусу.

CLEAR [, [ n ] [, m ] ]

Очищення пам'яті. Всі числові змінні встановлюються в нуль, всі символьні отримують пусте значення.

n лічильник байтiв, встановлює максимальний об'єм робочої області Бейсiка (в байтах);

m розмір стеку Бейсiка (в байтах).

CLOSE [ нфл [ [, нфл ] ...]

Завершення виводу інформації в файл. Файл закривається.

нфл номер файлу (який вказаний в операторі OPEN).

CLS

Очищення екрана.

COLOR [nn] [, [фон] [, бордюр] ]

Встановлення кольору екрана в текстовому режимі.

nn числовий вираз із значенням від 0 до 31, який являє собою колір переднього плану (колір символу). Колір вибирається з інтервалу чисел 0-15; додавання 16 до кольору переднього плану означає мигання символу;

фон числовий вираз із значенням від 0 до 7 колір фону;

бордюр числовий вираз із значенням від 0 до 15; являє собою колір бордюру (незаповненої текстом області на межах екрана).

COLOR [фон] [, палітра]

Встановлення кольору екрана в графічному режимі.

фон числовий вираз із значенням від 0 до 15, являє собою колір фону;

палітра числовий вираз, який визначає колір графічної інформації, що виводиться на екран. Цей колір можна вказувати цифрами 1, 2, 3, які означають різні кольори, в залежності від вказаного параметру палітра.

COMMON d [, d] ...

Передача змінних викликаючiй програмі.

d ім'я змінної або масиву, які повинні бути передані викликаючiй програмі. Масив вказують з парою круглих дужок "()" за його іменем.

DATA c [, c] ...

Ствоpення в пам'яті таблиці констант, які потім зчитуються оператором READ.

c будь-яка числова або символьна константа. Символьну константу необов'язково заключати в лапки, якщо тільки вона не містить ком, двокрапок та проміжків на початку або в кінці.

DATE$ = x$

Установлення системної дати.

x$ символьний вираз, який використовується для установки дати.

DEF FNiм'я [(a[, a] ...)] = b

Визначення функції користувача.

FNiм'я ім'я, яке присвоюється функції (включає дві обов'язкові перші літери, які вказані в форматі);

a ім'я змінної, що являє собою аргумент, якому при виклику функції присвоюється значення відповідного (за порядком в списку) параметру;

b вираз, тип якого відповідає типу функції, визначеному її іменем.

DEF SEG [ = адреса]

Визначення поточного сегменту пам'яті (використовується операторами BLOAD, BSAVE, CALL, POKE). Оператор встановлює адресу, яку потім можна використовувати для завантаження в пам'ять даних або зчитування даних з ОЗП.

адреса числовий вираз із значенням від 0 до 65535.

DEFt a [-a] [, a [-a] ] ...

Оголошення типів змінних за першою літерою імені.

t тип змінної; може приймати значення:

INT цілий,

SNG звичайної точності,

DBL подвійної точності,

STR символьна (рядкова);

a літера латинського алфавіту ( A - Z );

a-a означає відрізок алфавіту.

DEF USR [n] = m

Указання точки входу до підпрограми на машинній мові (використовується функцією USR).

n цифра від 0 до 9 (за умовчанням 0), яка визначає номер підпрограми користувача на машинній мові, адреса якої вказується;

m цілий вираз із значенням від 0 до 65535, що задає зміщення точки входу в визначену користувачем підпрограму в поточному сегменті.

DIM ім'я (a) [, ім'я (a) ] ...

Об'явлення масиву та резервування пам'яті для його розміщення.

ім'я ім'я масиву;

a список числових виразів, що визначають розмірність масиву; елементи списку відділяються комами.

При виконанні оператора DIM всі елементи числових масивів встановлюються в 0, а символьних в порожній рядок.

Мiнiмальне значення кожного індексу рівне 0, якщо тільки цей мінімум не пеpевизначений оператором OPTION BASE.

DRAW x$

Виведення на екран малюнка, що описаний в x$. Викоpистовується тільки в графічному режимі екрана.

x$ символьний вираз, значення якого інтерпретується як набір команд роботи з екраном. При виконанні цього оператора Бейсiк переглядає значення x$ i окремі літери інтерпретує як команди, які описані нижче. Кожна команда переміщення починає рух із точки останнього посилання, яка є останньою точкою попереднього переміщення.

Un переміщення уверх,

Dn переміщення униз,

Ln переміщення уліво,

Rn переміщення управо,

En переміщення по діагоналі уверх та управо,

Fn переміщення по діагоналі униз та управо,

Gn переміщення по діагоналі униз та уліво,

Hn переміщення по діагоналі уверх та уліво,

Mx,y абсолютне або відносне переміщення.

n вказує відстань переміщення; кількість точок отримується множенням n на коефіцієнт шкали (дивись команду S нижче).

x,y координати точки, до якої проводиться переміщення; якщо x не передує знак (+ або -), то x,y абсолютні координати точки переміщення, iнакше це координати відносно точки останнього посилання.

Hаступнi дві літери використовуються як префікси команд переміщення:

B перемістити, але не малювати;

N перемістити, потім повернутися в попередню позицію.

Також допустимі такі команди:

Sn встановлення коефіцієнта шкали (1 < n < 255). Коефiцiєнт шкали дорівнює n/4; він діє на всі команди переміщення, крім команди M абсолютного переміщення. За умовчанням n = 4.

Xa$; виконати значення a$, де a$ рядкова змінна.

END

Завершення виконання програми, повернення до рівня команд.

Оператор закриває файли.

ERASE ім'я [, ім'я] ...

Вилучення масивів із програми.

ім'я ім'я масиву, який потрібно вилучити.

Оператор вивільняє пам'ять, яку займали вказані масиви, вилучає їх імена, які можуть бути потім використані повторно.

ERROR n

Моделювання ситуації помилки в Бейсiку. Визначення особистих кодів помилок.

n цілий вираз із значенням від 0 до 255.

FIELD [#]нфл, об'єм AS v$ [, об'єм AS v$] ...


 
 

Цікаве

Загрузка...