WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Інформаційно-довідкова система „Склад” - Курсова робота

Інформаційно-довідкова система „Склад” - Курсова робота

Отже вам потрібно використовувати СУБД з наступних причин:

  1. У вас дуже багато окремих файлів, або деякі з них мають занадто багато інформації, що заважає роботі з даними. До того ж працювати з такими об'ємами даних не дозволяють обмеження по пам'яті програми або системи.

  2. Ви використовуєте дані різними способами: для інформації по конкретним домовленостям (наприклад рахунки-фактури), для залікового аналізу (наприклад, щоквартальні звіти про обсяги продаж) або для прогнозування окремих ситуацій. Тому ви мусите розглядати дані з різних сторін, що суттєво заважає створенню єдиної структури представлення даних, що задовольняє всі ваші потреби.

  3. Є необхідність в використанні одних і тих же даних кількома спеціалістами. Скажімо, введенням, оновленням та аналізом інформації займаються різні люди. Якщо в електронну таблицю або документ вносити зміни одночасно може тільки одна людина, то з таблицею в базі даних можуть працювати одразу декілька користувачів. При цьому гарантується, що вони завжди мають справу з останніми версіями даних.

  4. Ви повинні забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу, підтримувати їх цілісність та контролювати введені значення так як до даних мають доступ багато користувачів, а ця інформація використовується в роботі вашої фірми.

Опис предметної області

Облік продукції повинен забезпечити контроль за: виконанням завдань, щодо продажу продукції, за договірним асортиментом, збереженням продукції на складі, одержанням договірної дисципліни отримання та оплати продукції покупцями, правильним відображенням витрат пов'язаних з реалізацією продукції і результатів від її реалізації.

Основою побудови бухгалтерського обліку продукції на складі та її реалізації є:

  • класифікація продукції;

  • оцінка продукції в поточному обліку;

  • документальне оформлення продажу та реалізації продукції.

Товари облічують на складі продукції і оформляють діючими здавальними документами – накладними. У поточному обліку продукцію оцінюють за "твердими" обліковими цінами (середньорічною плановою собівартістю, договірними або оптовими цінами або за фактичною собівартістю). Такі ціни є основою ведення бухгалтерського обліку готової продукції оперативно-бухгалтерським методом.

Велике значення для правильної організації обліку продукції має розробка її номенклатури - перелік найменувань видів виробів, які знаходяться на складі. За основу його складання береться класифікація товару по визначеним ознакам, які дозволяють відрізняти один виріб від іншого (модель, фасон, сорт, марка, артикул і т. д.). номенклатурний номер може мати різну кількість цифр. Деякі підприємства користуються в якості номенклатурних номерів прейскурантними номерами, які затверджені Держкомітетом цін.

Продаж кожного виду продукції зі складу оформляється відповідною первинною документацією: накладні на продаж товару зі складу. У них вказують код товару, дату, опис, найменування продукції, ціну за одиницю товару, суму до оплати та інші реквізити. Тут також відображають підписи осіб того, хто відпустив, і того хто отримав готову продукцію. Накладні надходять до бухгалтерії для обліку проданої продукції.

Проектування інформаційно-пошукової системи "Склад"

Створимо програму, яка буде прикладом роботи з базами даних в Delphi 6.0. Для цього використаємо базу даних MS Access db1.mdb, в якій знаходяться наступні таблиці: „Товар" (таблиця, що містить дані про товар, його опис і ціну), „Партія товару" і „Рахунок", які зв'язані наступним чином:

Для початку зареструємо псевдонім для бази даних в ODBC. Для цього перейдемо в папку "Панель управления" Пуск Настройка Панель управления і двічі натиснемо на ярличку "Источники данных ODBC (32)", в вкладці "Пользовательский DSN", натиснемо на кнопку "Добавить", виберемо зі списку "Microsoft Access Driver (*.mdb)" і натиснемо "Готово". У вікні, що відкриється введемо "Имя источника данных" текст "_db6" і натиснувши на кнопку "Выбрать..." вкажемо шлях до нашої бази даних: "С:DBdb1.mdb". Тиснемо "ОК" і переходимо безпосередньо в Delphi 6.0. Для створення програми виберемо в меню File  New  Application. Створимо DataModule необхідний для розміщення на ньому компонент для роботи з базами даних, для цього виберемо в меню File  New, в вікні що з'явилось вибираємо піктограмку "DataModule". Збережемо проект як db.dpr, DataModule1 data.pas, unit1 dp1.pas. Додамо з палітри компонентів з вкладок "Data Access" і "BDE" компоненти необхідні для роботи з нашою базою даних Database, три компоненти DataSource, три компоненти Table i Query помістивши їх на DataModule1:

Для компоненти Database1 в вікні "Object Inspector" надамо наступні значення для властивостей: AliasName = "_db6" (вказуємо псевдонім нашої бази даних), DatabaseName = "_db1" (ім'я бази даних яке будуть використовувати решта компоненти DataAccess), LoginPromt = "False" (не запрошувати ім'я користувача і пароль при відкритті бази даних). Для компонент Table1, Table2, Table3 встановимо DatabasName = "_db1", TableName відповідно "Товар", "Рахунок", "Партія товару", і після цього для кожної компоненти Active присвоїмо значення True. Для компонент Datasource1, DataSource2, Datasource3 присвоїмо властивості DataSet відповідно значень "Table1", "Table2", "Table3".

З вкладки Win32 на форму Form1 помістимо компоненту PageControl, в вікні "Object Inspector" якої вкажемо Align = "alClient". Викликавши правою кнопкою миші контекстне меню виберемо пункт "New Page" і для нової закладки TabSheet1 властивість Caption присвоїмо значення "Товари", яке буде назвою нашої закладки. На закладку помістимо компоненту DBGrid1 з закладки DataControls палітри компонентів. Надамо їй наступних властивостей: Align = "alClient", DataSource = "DataModule1.DataSource1". Тепер в вікні закладки "Товари" ми можемо переглядати дані з таблиці Товар. Для можливості оперування з цими даними додамо на форму елемент управління DBNavigator. Для цього створимо для нашої форми Form1 панель інструментів. Помістимо на форму ControlBar1 з закладки Additional, властивість AutoSize якого встановимо "False". Після цього на ControlBar1 помістимо DBNavigator1. Створимо ще одну закладку PageControl1, для перегляду і редагування всіх трьох таблиць. Присвоїмо властивості Caption = "Виписка рахунку", для TabSheet2, і помістимо на закладку три компоненти GroupBox з палітри "Standart", присвоївши властивості Caption для яких, відповідно, "Рахунок", "Товар" і "Партія товару". Помістимо на GroupBox1 ("Рахунок") чотири компоненти DBEdit, з закладки "Data Controls". Властивостям цих елементів DataSource присвоїмо значення DataModule1.DataSource2, а DataField, відповідно, імена полів з таблиці "Рахунок": "Код рахунку", "Дата виписки", "Дата проплати", "Сума оплати". Над елементами DBEdit помістимо компоненти Label з палітри "Satndart", присвоївши властивості Caption кожного з них імена відповідних полів. Аналогічно поступимо з GroupBox2 ("Товар"), помістивши на нього відповідну кількість DBEdit i Label, створивши перегляд таблиці "Товар". На GroupBox3 ("Партія товару") помістимо DBGrid, присвоїмо його властивостям такі значення: Align = alClient, DataSource = DataModule1.DataSource3. Для того щоб перехід по всіх полях різних таблиць відбувався синхронно, а в DBGrid2 ми могли бачити список партій товару які виписані на вибраний рахунок вкажемо зв'язки між таблицями. Але щоб в першій закладці таблиця товар відображалась правильно зробимо це для таблиць "Рахунок" і "Партія товару" в "Object Inspector", а для таблиць "Партія товару" і "Товар" – програмно. Виберемо Table2 на DataModule1 і для властивості MasterSource виберемо значення DataSource3, для властивості MasterFields – "Код рахунку". Для компоненти PageControl1 в колонці "Object Inspector" "Events" виберемо подію "OnChange", двічі натиснемо ліву клавішу миші і введемо наступне:

Procedure TForm1.PageControl1Change(Sender: TObject);

begin

// якщо здійснено перехід на закладку "Товар"

if PageControl1.ActivePage=TabSheet1 then

begin

MainMenu1.Items.Items[0].Enabled:=False;

ToolBar1.Visible:=False;

MainMenu1.Items.Items[1].Enabled:=True;

DBNavigator1.Left:=11;

DBNavigator1.Visible:=True;

MainMenu1.Items.Items[2].Enabled:=False;

DBNavigator1.DataSource:=DataModule1.DataSource1;

// панель DBNavigator керує таблицею "Товар"

DataModule1.Table1.MasterSource:=nil;

// забираємо зв'язок з таблицею "Партія товару"

DataModule1.Table1.MasterFields:='';

end;

// якщо здійснимо перехід на закладку "Виписка рахунку"

if PageControl1.ActivePage=TabSheet2 then

begin

MainMenu1.Items.Items[0].Enabled:=False;

ToolBar1.Visible:=False;

MainMenu1.Items.Items[1].Enabled:=True;

DBNavigator1.Left:=11;

DBNavigator1.Visible:=True;

MainMenu1.Items.Items[2].Enabled:=False;

DBNavigator1.DataSource:=DataModule1.DataSource3;

// панель DBNavigator керує таблицею "Партія товару"

DataModule1.Table1.MasterSource:=DataModule1.DataSource3;


 
 

Цікаве

Загрузка...