WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Демонстрація роботи електромагнітного реле постійного струму - Курсова робота

Демонстрація роботи електромагнітного реле постійного струму - Курсова робота

Міністерство освіти і науки України

Український Державній Університет Водного господарства і природо користування

Кафедра електротехніки і автоматики

Курсова робота

з дисципліни "Програмування і алгоритмічні мови"

на тему:

"Демонстрація роботи електромагнітного реле постійного струму."

Виконав:

студент 1-го курсу

ФПМ і КІС

АУТП 11

Назарчук Віталій

Перевірив:

ПастушенкоВ.Й.

Рівне 2002

Завдання
Розробити програму для демонстрації роботи електромагнітного реле постійного струму.
Зміст
 • Вступ.....................................................................................................................................3

 • Задача і опис схеми...........................................................................................4

 • Текст програми.......................................................................................................4

 • Приклад............................................................................................................................11

 • Висновок......................................................................................................................... 12

 • Література......................................................................................................................13

  Вступ

  Для закріплення здобутих теоретичних знань, застосування їх при вирішенні питань математичного характеру, а також з метою набуття навиків по створенню програмного забезпечення , виконується курсова робота з дисципліни "Програмування та алгоритмічні мови" . В курсовій роботі необхідно розробити програму на мові програмування C++,яка б демонструвала роботу електромагнітного реле постійного струму .

  Задача і опис схеми

  Електромагнітне реле постійного струму , яке є сполученням електромагнітного перетворювача (з поворотним якорем ) і контактного пристрою. При проходженні струму по катушці 7 у магніто проводі , що складається з осердя 6 та якоря 1, виникає магнітний потік , якір притягує до осердя , контактна група розмикається (розмикаючий контакт) , а контактна група замикається(замикаючий контакт). На принципових електричних схемах механічний зв'язок між електромагнітним приводом та контактами не вказується.

  Текст програми

  #include

  #include

  #include

  #include

  #include

  void help(void)

  { restorecrtmode();

  clrscr();

  textmode(BW80);

  textcolor(7);

  cprintf(" Мiнiстерство освiти i науки України");

  printf("n");

  cprintf(" Рiвненський державний технiчний унiверситет");

  printf("n");

  cprintf(" Кафедра електротехнiки i автоматики");

  printf("nnnnn");

  textcolor(4 + BLINK);

  printf(" ");

  cprintf("КУРСОВА РОБОТА");

  printf("n");

  textcolor(7);

  printf("tt");

  cprintf(" з курсу:"Програмування та алгоритмiчнi мови"");

  printf("n");

  textcolor(7);

  printf("tt");

  cprintf(" на тему:Демонстрацiя електромагнiтного ");

  printf("n");

  printf("ttt ");

  cprintf(" реле постiйного струму "");

  printf("nnnnnn");

  textcolor(2);

  printf("tttttt");

  cprintf("Виконав студент першого курсу");

  printf("n");

  printf("tttttt");

  cprintf("групи АУТП-1");

  printf("n");

  printf("tttttt");

  cprintf("Назарчук Вiталiй");

  printf("nnnn");

  printf("ttt ");

  textcolor(58);

  cprintf("РIВНЕ-2002");

  textcolor(GREEN + BLINK );

  printf("nttt");

  cprintf(" натиснiть будь-яку клавiшу");

  getch();

  textcolor(GREEN );

  setgraphmode(getgraphmode());

  }

  void draw(int x0,int y0)

  {

  unsigned char color[16]={0,4,2,6,1,5,3,7,8,12,10,14,9,13,11,15};

  struct bmpinfo

  {

  char h1,h2;

  unsigned long

  size,reserved,offset,b,width,height;

  unsigned int plans,bpp;

  };

  bmpinfo info;

  FILE *f;

  int x,y;

  unsigned char b;

  unsigned char bh;

  unsigned char bl;

  int nb;

  int np;

  int i,j;

  if((f=fopen("34.bmp","rb"))==NULL)

  printf("-1");

  //return -1;

  fread(&info,sizeof(info),1,f);

  if(info.bpp!=4)

  printf("-2");

  //return -2;

  x=x0;

  y=y0+info.height;

  nb=(info.width/8)*4;

  if((info.width/8)!=4)nb+=4;

  fseek(f,info.offset,SEEK_SET);

  for(i=0;i<=info.height;i++)

  {

  np=0;

  for(j=4;j

  {

  b=fgetc(f);

  if(np

  {

  bh=b>>4;

  putpixel(x,y,color[bh]);

  x++;

  np++;

  }

  if (np

  {

  bl=b&15;

  putpixel(x,y,color[bl]);

  x++;

  np++;

  }

  }

  x=x0;

  y--;

  }

  fclose(f);

  }

  void draw1(int x0,int y0)

  {

  unsigned char color[16]={0,4,2,6,1,5,3,7,8,12,10,14,9,13,11,15};

  struct bmpinfo

  {

  char h1,h2;

  unsigned long

  size,reserved,offset,b,width,height;

  unsigned int plans,bpp;

  };

  bmpinfo info;

  FILE *f;

  int x,y;

  unsigned char b;

  unsigned char bh;

  unsigned char bl;

  int nb;

  int np;

  int i,j;

  if((f=fopen("34_.bmp","rb"))==NULL)

  printf("-1");

  //return -1;

  fread(&info,sizeof(info),1,f);

  if(info.bpp!=4)

  printf("-2");

  //return -2;

  x=x0;

  y=y0+info.height;

  nb=(info.width/8)*4;

  if((info.width/8)!=4)nb+=4;

  fseek(f,info.offset,SEEK_SET);

  for(i=0;i<=info.height;i++)

  {

  np=0;

  for(j=4;j

  {

  b=fgetc(f);

  if(np

  {

  bh=b>>4;

  putpixel(x,y,color[bh]);

  x++;

  np++;

  }

  if (np

  {

  bl=b&15;

  putpixel(x,y,color[bl]);

  x++;

  np++;

  }

  }

  x=x0;

  y--;

  }

  fclose(f);

  }

  void Pidgotovka(void);

  void *saucer;

  int size;

  void Pidgotovka1(void);

  void *saucer1;

  int size1;

  void demo(void)

  { int i,w;

  Pidgotovka();

  while(!kbhit())

  {putimage(236,86,saucer,XOR_PUT);

  for(i=0;i<5;i++)

  {setlinestyle(0,0,1);

  setcolor(4);

  circle(464,302,3);

  circle(471,323,3);

  delay(200);

  setcolor(15);

  circle(464,302,3);

  circle(471,323,3);

  delay(200);

  }

  setlinestyle(0,0,3);

  putimage(236,86,saucer,XOR_PUT);

  for(i=0;i<24;i++)

  {setcolor(0);

  line(220,170,197+i-1,272);

  line(220,170,273,170-i+1);

  setcolor(10);

  line(220,170,197+i,272);

  line(220,170,273,170-i);

  putimage(236,86-i/3,saucer,XOR_PUT);

  setcolor(1);

  line(262,135,262,135-i/3);

  delay(200);

  putimage(236,86-i/3,saucer,XOR_PUT);

  }

  putimage(236,86-7,saucer,XOR_PUT);

  delay(2000);

  putimage(236,86-7,saucer,XOR_PUT);

  for(i=23;i>-1;i--)

  {setcolor(0);

  line(220,170,197+i+1,272);

  line(220,170,273,170-i-1);

  setcolor(10);

  line(220,170,197+i,272);

  line(220,170,273,170-i);

  putimage(236,86-i/3,saucer,XOR_PUT);

  setcolor(1);

  line(262,145+(23-i),262,127);

  delay(200);

  putimage(236,86-i/3,saucer,XOR_PUT);

  }

  }

  putimage(236,86,saucer,XOR_PUT);

  outtextxy(195,220,"1");

  outtextxy(505,220,"6");

  outtextxy(340,290,"7");

  outtextxy(200,460,"1 -якiр,6 -осердя,7 -катушка");

  delay(100);

  getch();

  getch();

  free(saucer);

  }

  main()

  {

  int q,X,y,c,STEP=100;

  int gdriver=DETECT,gmode,errorcode;

  initgraph(&gdriver,&gmode,"c:bcppbgi");

  errorcode=graphresult();

  if(errorcode !=grOk)

  {

  printf("Помилка графiчного режиму типу:%sn",grapherrormsg(errorcode));

  printf("Натиснiть будь-яку клавiшу для виходу");

  getch();

  exit(1);

  }

  help();

  poch:

  q=1;

  X=143;

  y=113;

  Pidgotovka1();

  do

  {

  putimage(X+270,y,saucer1,XOR_PUT);

  putimage(X,y,saucer1,XOR_PUT);

  c=getch();

  putimage(X+270,y,saucer1,XOR_PUT);

  putimage(X,y,saucer1,XOR_PUT);

  switch(c)

  {

  case 80: y+=STEP;q++;if(y==313){y=113 ;q=1;}break;

  case 72: y-=STEP;q--;if(y==13){y=213;q=2;}break;

  case 13: if(q==2)goto popa;if(q==1){demo();

  goto poch; }

  }

  } while(c!=27);

  popa:

  free(saucer);

  closegraph();

  }

  void Pidgotovka(void )

  {

  draw(0,-2);

  size=imagesize(236,86,493,135);

  saucer=malloc(size);

  getimage(236,86,493,135,saucer);

  putimage(236,86,saucer,XOR_PUT);

  }

  void Pidgotovka1(void )

  {

  draw1(0,-2);

  size1=imagesize(143,113,210,160);

  saucer1=malloc(size1);

  getimage(143,113,210,160,saucer1);

  putimage(143,113,saucer1,XOR_PUT);

  }

  Приклад

  Запускаємо пограму і вибираємо пукт "демонстрація" і натискуємо ENTER і спостерігаємо як якоря притягує до осердя , контактна група 4,5 розмикається (розмикаючий контакт) , а контактна група 2,3 замикається(замикаючий контакт) рис. 1 . Потім спостерігаємо як здійснюється навпаки рис. 2. Після натиснення будь-якої клавіши бачимо опис схеми рис.3 .

  Рис.1 Рис.2

  Рис.3

  Висновок

  Завдяки цій курсовій роботі я закріпив здобуті теоретичні знання з курсу "Програмування та алгоритмічні мови",навчився застосувати їх при вирішенні питань виробничого характеру. Склав програму, яка демонструє роботу електромагнітного реле постійного струму .

  Література

  1. Головко Д.Б. і ін. Автоматика і автоматизація технологічних процесів, К., "Либідь", 1997 р., 230 с.

  2.Крис Паппас, Уїльям Мюррей, Програмирование на С и С++,

  "Ирина"

  Ця курсова робота люб'язно надана Олександром Подранецьким


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...