WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Побудова програми для відображення схеми електричного кола з активним опором та ємністю, перехідного процесу зміни напруги на конденсаторі та аналізу - Реферат

Побудова програми для відображення схеми електричного кола з активним опором та ємністю, перехідного процесу зміни напруги на конденсаторі та аналізу - Реферат

Міністерство освіти і науки України

Український Державній Університет Водного господарства і природо користування

Кафедра електротехніки і автоматики

Курсова робота

з дисципліни "Програмування і алгоритмічні мови"

на тему:

"Розробити програму для відображення схеми електричного кола з активним опором та ємністю, перехідного процесу зміни напруги на конденсаторі та аналізу впливу параметрів елементів кола на перехідний процес".

Виконав:

студент 1-го курсу

ФПМ і КІС

АУТП 13

Перевірив:

Пастушенко

Рівне 2002

Завдання
Розробити програму для відображення схеми електричного кола з активним опором та індуктивністю, перехідного
Зміст
 • Вступ.....................................................................................................................................3

 • Задача і опис схеми...........................................................................................4

 • Текст програми.......................................................................................................7

 • Приклад............................................................................................................................13

 • Висновок......................................................................................................................... 14

 • Література......................................................................................................................15

  Вступ

  Для закріплення здобутих теоретичних знань, застосування їх при вирішенні питань виробничого характеру, а також з метою набуття навиків по створенню програмного забезпечення , виконується курсова робота з дисципліни "Програмування та алгоритмічні мови" . В курсовій роботі необхідно розробити програму на мові програмування C++, яка б графічно відображала схему електричного кола з активним опором та ємністю, перехідний процес зміни напруги на конденсаторі та аналіз впливу параметрів елементів кола на перехідний процес. Важливо також щоб програма мала системне меню, вводилися дані.

  Задача і опис схеми

  Перехідними процесами називаються явища , які мають місце в електричних колах при зміні їх режиму.

  Для виявлення початкових умов при перехідних процесах використовують два закони комутації електричних кіл .

  З першого закону комутації : сила струму , який проходить через індуктивність , не може змінюватись стрибкоподібно .Такого стрибка сила струму не допустить протидія безкінечно велика е.р.с. самоіндукції :

  В якості прикладу використання першого закону комутації розглянемо зміну активного опору кола , яке містить індуктивність (Рис.1) .

  Рис.1. Схема комутації опору в колі , яке містить індуктивність.

  В цьому колі в момент t=0 ключем К замикаємо опір r2 . Сила струму в колі після комутації знаходиться спільною дією е.р.с. E джерела електроенергії і е.р.с. самоіндукції :

  диференціальне рівняння кола :

  або

  де – сила струму , яка стане в колі після закінчення перехідного процесу . Про інтегрувавши це рівняння , отримаємо :

  , де lnA – стала інтегрування . Останнє рівняння запишемо у вигляді : , про інтегруємо : , (1) де – постійна часу після комутації.

  Щоб знайти А , звернемося до початкових умов процесу . В розглянутому колі мають місце не нулеві початкові умови , так як при t=0 сила струму .

  Підставляючи це значення в рівняння (1) , знайдемо :

  або . Рівняння перехідного струму буде мати вигляд :

  . (2)

  Згідно другому закону комутації напруга і заряд ємності не можуть змінюватися стрибкоподібно , так як це вимагало б нескінченно великого зарядного або розрядного струму ; зарядна сила струму :

  ,

  але при кінцевій зміні напруги uc або пропорційному йому заряду q сила струму

  , що неможливо .

  В якості прикладу використання другого закону комутації розглянемо перехідний процес (Рис.2) . В момент t=0 замикається ключ К , яким паралельно ємності включається опір r2 , а це визве пониження напруги на ємності .

  Рис.2.Схема комутації опору в колі , яке містить ємність.

  Згідно другому закону Кірхгофа в розглянутому колі , а згідно першого закону Кірхгофа .

  Струм ic визивається за рахунок зменшення заряду ємності , тому

  , а струм в опорі r2 : .

  Отже , і .Розділимо змінні в останньому рівнянні :

  , позначимо ;

  Про інтегрувавши рівняння , отримаємо :

  де lnA – постійна інтегрування . Перепишемо останнє рівняння :

  і потенціюємо : .

  Щоб знайти A , звертаємось до початкових умов кола . До замикання ключа К ємність була заряджена до повного значення е.р.с. Е , а згідно другому закону комутації в перший момент після замикання ключа напруги на ємність повинно було зберігати своє початкове значення .

  , постійна , а рівняння напруги на конденсаторі буде мати вигляд :

  (3)

  де – стала часу процесу .

  Рис.3.Крива зміни напруги на ємності .

  На Рис.3 показана крива uc=F(t) . В кінці перехідного процесу напруга на ємності знаходиться умовами кола постійного струму , утворене з'єднаними послідовно опорами r1 і r2 ,отже , напруга на окремих ділянках кола прямо пропорційна опорам цих ділянок .

  Текст програми

  #include

  #include

  #include

  #include

  #include

  #include

  #define CLIP_ON 1

  #define FON_2 CYAN

  #define FON_1 7

  #define COL_1 60

  #define COL_2 57

  #define COL_3 58

  void Titul (void);

  void GRAF(float E, float C, float r1,float r2);

  void SHEMA(void);

  int main(void)

  clrscr();

  Titul (); clrscr();

  int gdriver = DETECT, gmode, errorcode; initgraph(&gdriver, &gmode, "c:bcppbgi");

  errorcode = graphresult();

  if (errorcode != grOk)

  printf("Graphics error: %sn", grapherrormsg(errorcode));

  printf("Press any key to halt:");

  getch();

  exit(1);

  ///------------------------------

  float E;

  float t;

  float C;

  float r1;

  float r2;

  E=100;

  C=1e-03; r1=3000; r2=1000;

  SHEMA(); GRAF(E, C, r1,r2); //....................................

  char ch;

  while(ch!=27)

  restorecrtmode();

  clrscr(); // //textbackground(YELLOW); textcolor(57); printf("nnnnnnnn");

  cprintf(" ========================================================"); printf("n");

  cprintf(" |Для виходу з програми натиснiть: 'e' |");

  cprintf(" | |");

  cprintf(" |Для продовження програми з новими значеннями |");

  cprintf(" | параметрiв схеми, натиснiть: 'n' |");

  cprintf(" ========================================================"); printf("n");

  ch=getch();

  switch(ch)

  case 'e': exit(1); break;

  case 'n':

  clrscr(); textcolor(GREEN);

  cprintf(" -------------------------------------------------------"); printf("n");

  cprintf(" | Для вдалого вiдображення процесiв необхiдно, щоб: |"); printf("n");

  cprintf(" -------------------------------------------------------"); printf("n");

  cprintf(" | E<=100 B |"); printf("n");

  cprintf(" | C=(0,5..3) мкФ |"); printf("n");

  cprintf(" | r1=(500..3000) Ом |"); printf("n");

  cprintf(" | r2=(500..3000) Ом |"); printf("n");

  cprintf(" -------------------------------------------------------"); printf("n");

  textcolor(WHITE);


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...