WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → програму для графічного відображення додавання двох синусоїдних електрорушійних сил - Реферат

програму для графічного відображення додавання двох синусоїдних електрорушійних сил - Реферат

Міністерство освіти і науки України

Український Державній Університет Водного господарства і природо користування

Кафедра електротехніки і автоматики

Курсова робота

з дисципліни "Програмування і алгоритмічні мови"

на тему:

 • " Розробка програми для графічного відображення схеми регулювання рівня води в каналі за нижнім б'єфом."

  Виконав:

  студент 1-го курсу

  ФПМ і КІС

  АУТП 12

  Христюк О.В.

  Перевірив:

  Пастушенко В.Й.

  Рівне 2002

  Завдання
  Розробити програму для графічного відображення додавання двох синусоїдних електрорушійних сил
  Зміст
 • Вступ.....................................................................................................................................3

 • Задача і опис схеми...........................................................................................4

 • Текст програми.......................................................................................................6

 • Приклад............................................................................................................................13

 • Висновок......................................................................................................................... 14

 • Література......................................................................................................................15

  Вступ

  Для закріплення здобутих теоретичних знань, застосування їх при вирішенні питань виробничого характеру, а також з метою набуття навиків по створенню програмного забезпечення , виконується курсова робота з дисципліни "Програмування та алгоритмічні мови" . В курсовій роботі необхідно розробити програму на мові програмування C++,яка б графічно відображала схему регулювання рівня води в каналі за нижнім б'єфом. Важливо також щоб програма мала системне меню, вводилися дані.

  Задача і опис схеми

  Регулювання по нижньому б'єфі використовують для забезпечення користувачів водою по запиту. При цьому способі регулятори 1 по сигналам датчиків 2 піддержують постійними рівні води в нижніх б'єфах Hнб=const (Рис.1). Вільна поверхність потоку при максимальній витраті Qмакс (лінія 3) і витраті (лінія 4) утворюють граничний трикутник , який показує границі зміни рівнів вздовж б'єфа при витратах 0  Q  Qмакс . Об'єм води , обмежений вільною поверхністю при витраті (лінія 5) і поверхністю при Qмакс , утворюють резервний об'єм , який називають об'ємом регулювання . Цей об'єм витрачається відразу при збільшенні водозабору із б'єфа і поповнюється у випадку зменшення потреби води .

  При збільшенні водозабору (наприклад, водовипуском 6 на dQ проти існуючого місця витрати Q1) спочатку витратиться резервний об'єм , який знаходиться між лініями 3 і 5 . Після того як він спрацьовує , рівень води в нижньому б'єфі починає знижуватися і , щоб не допустити зниження , регулятор відкриває перегородку . Це приводить до спрацювання резервного об'єму вище розташованого б'єфа і відкриттю потім перегородки . В результаті послідовно робиться перестройка всіх вище розташованих перегородок і головної споруди . В систему подається додаткова витрата dQ .

  При зниженні потреби у воді в якому не будь б'єфі на dQ спочатку послідовно поповнюються резервні об'єми , потім начинають послідовно прикриватися перегородки знизу вверх до тих пір ,поки в систему не поступить зменшена на dQ витрата .

  Таким чином , перестройка роботи перегородок при зміні витрати в якому не будь б'єфі робиться в напрямку , протилежному напрямку руху потоку . Такий зв'язок між б'єфами називається оборотнім гідравлічним зв'язком , який при витратах Q  Qмакс утворює ланцюг (каскад) послідовно розташованих резервних об'ємів . Тому регулювання по нижньому б'єфі називають також каскадним регулюванням .

  Резервні об'єми досягають максимуму при витраті Q=0 і повністю спрацьовують при Q = Qмакс . Наповнення або спрацювання резервних проходить на протязі часу , необхідного для перестройки системи на новий режим роботи . Цей час прийнято називати часом регулювання . Він найбільший , якщо зміна витрати проходить в найбільш віддаленому б'єфі .

  Рис.1. Схема регулювання води за нижнім б'єфом.

  При збільшенні витрати на dQi в i – му б'єфі час регулювання :

  (1)

  де - сума резервних об'ємів вище розташованих б'єфів ;

  - сумарний час перестройки вище розташованих регуляторів .

  При розподілу води регулюванням по нижньому б'єфі присутні наступні недоліки :

  • у випадку недостачі води користувачі , розташовані в верхній частині каналу , можуть не отримати необхідну кількість води , а інколи може опустошитися головна частина каналу ;

  • при витраті Q=0 вільна поверхністю води у б'єфах розташовується горизонтально , тому гребені бровок каналів і дамб повинні бути також горизонтальними в кожному б'єфі , що збільшує об'єм будівельних робіт ;

  • в б'єфах необхідно мати автоматичну водоскидну споруду , яка не допустить переповнення , яке може виникнути при аварії на головній споруді .

  Головною задачею курсової роботи стоїть те , що потрібно розробити програму , яка б відображала цю схему і процес роботи , програма повинна працювати з різними витратами .

  Текстпрограми.

  #include

  #include

  #include

  #include

  #include

  #define ESC 27

  #define B 98

  #define PIXEL_COUNT 10000

  #define DELAY_TIME 0

  //---------------Функцiя виведення титульноi сторiнки--------------

  int titulka(void)

  {

  int asd,i, x, y, color, maxx, maxy,maxcolor, seed;

  setcolor (15);

  settextstyle(4,0,9);

  outtextxy(20,100,"Kursova robota");

  setcolor (5);

  settextstyle(2,0,7);

  outtextxy(100,180,"на тему:");

  setcolor (10);

  settextstyle(2,0,7);

  outtextxy(100,190,"Графiчне вiдображення схеми регулювання");

  outtextxy(110,200,"рiвня води в каналi за нижнiм б'ефом");

  setcolor(4);

  outtextxy(300,216,"Варiант №16");

  setcolor(8);

  outtextxy(440,300," Виконав:");

  setcolor(6);

  outtextxy(440,320," Христюк О.В.");

  setcolor(11);

  outtextxy(240,400,"PRESS ANY KEY");

  maxx = getmaxx() + 1;

  maxy = getmaxy() + 1;

  maxcolor = getmaxcolor() + 1;

  while (!kbhit())

  {

  seed = random(32767);

  srand(seed);

  for (i=0; i

  {

  x = random(maxx);

  y = random(maxy);

  color = (0);

  putpixel(x, y, color);

  }

  delay(DELAY_TIME);

  srand(seed);

  for (i=0; i

  {

  x = random(maxx);

  y = random(maxy);

  color = random(maxcolor);

  if (color == getpixel(x, y))

  putpixel(x, y, 0);

  }

  }

  return(0);

  }

  int leva(int x1,int y1,int y2)

  { rectangle(x1,y1,460,y2); //пiдпрограма для 1-контура

  return 0;}

  int tricky(int y1)

  { //для 2-контура

  line(455,205,455,y1);

  return 0;

  }

  int leva1(int x12,int y12,int y23)

  { rectangle(x12,y12,160,y23);

  return 0;}

  int tricky1(int y12)

  {

  line(155,164,155,y12);

  return 0;

  }

  int main1(void)

  {

  float k;

  int i,j,iii,iiii,iiiii;

  clrscr();

  int gdriver = DETECT, gmode, errorcode;

  initgraph(&gdriver, &gmode, "c:bcppbgi");

  errorcode = graphresult();

  if (errorcode != grOk)

  { printf("Graphics error: %sn", grapherrormsg(errorcode));

  printf("Press any key to halt:");

  getch();

  exit(1);}

  clearviewport();

  printf("Введiть Q в межах вiд 0 до 30");

  printf("n Вiд 0 до 25 -min");

  printf("n Вiд 25 до 27 -нормальне");

  printf("n Вiд 27 до 30 -max");

  printf("n Q=",k);

  scanf("%f",&k);

  setgraphmode(getgraphmode());

  int x1=450,e,y1=235,y2=360,x12=150,y12=195,y23=320;

  while (!kbhit())

  {

  setbkcolor(0);

  setcolor(2);

  line(10,335,620,399);

  setcolor(2);

  line(10,225,150,240);

  line(10,220,150,220);

  line(160,253,180,253);

  line(460,295,480,295);

  rectangle(180,248,200,260);//2-датчик

  rectangle(480,288,500,300);//1-датчик

  rectangle(150,320,160,195);//2-дамба

  setcolor(4);

  line(181,254,199,254);

  line(481,294,499,294);

  setcolor(5);


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...