WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Програма для графічного відображення схеми та хвильових діаграм струму, напруги та потужності в колі змінного струму з ємністю - Реферат

Програма для графічного відображення схеми та хвильових діаграм струму, напруги та потужності в колі змінного струму з ємністю - Реферат

Міністерство освіти та науки України

Український державний університет водного господарства і природокористування

Кафедра електротехніки і автоматики

Курсова робота

з дисципліни:

Програмування і алгоритмічні мови

На тему:

"Графічне відображення графіка роботи водорегулюючого вузла"

Виконав:

Студент 1 курсу

ФПМ і КІС,АУТП-12

Шимків М.Б.

Перевірив:

Пастушенко В.Й.

Рівне 2002

Завдання

Розробити програму для графічного відображення схеми та хвильових діаграм струму, напруги та потужності в колі змінного струму з ємністю.

(найменування вищого учбового закладу)

Кафедра

Дисципліна

Спеціальність

Курс _____________Група _____________Семестр

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу студента

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи

2. Термін здачі студентом закінченої роботи

3. Вихідні дані до роботи

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які належать розробці)

5. Перерахунок допоміжного матеріалу

6. Дата видачі завдання

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ п/п

Найменування етапів курсової роботи

Термін виконання етапів роботи

Примітки

Студент

(підпис)

Керівник

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

"______" ___________________ 20 ___ р.

Вступ

Завдяки теперішньому комп'ютерному розвитку людство змогло полегшити собі роботу. Комп'ютеризація під-приємств, наукових, освітніх закладів змогла подолати ряд важких перешкод. Процеси, які раніше неможливо було виконати за десятки років, зараз задопомогою комп'ютера можна виконати ту саму роботу за досить короткий час.

Деякі процеси в різних галузях науки і техніки можна описати і наочно зобразити на екрані комп'ютера,викори-

ставши певні програми.

Завдання цієї курсової роботи полягає в розробці програми,яка показувала б в середовищі BC режим роботи водорегулюю-чого вузла, в залежності від рівня грунтових вод.

Опис вузла

Вузол складається з таких частин:

6,11-трубопровод

1-магістральний канал,

2,4,12,13-шлюзи,

3-аванкамера,

5-колекторні канали,

7-насосна станція,

8,9,10-заслінки,

Шлюзи і заслінки мають електричний привід,яким управляють при допомозі типових шкафів управління. Іформаційне забезпечення вузла включає в себе електродні датчики рівнів грунтових вод, розміщених в вимірювальних колодцях на обох міліорованих масивах, датчики рівнів води в каналах, аванкамері і датчик опадів.

Принцип роботи

Принцип роботи водорегулюючого вузла заключається в слідуючому. При підніманні рівня грунтових вод до верхньої межі з датчика надходить електричний сигнал, в результаті чого відкриваються шлюзи 4,12 і заслінка 10 на напірному трубопроводі 11. Вода з колекторних каналів 5 потрапляє в аван-камеру 3. Коли рівень води в аванкамері досягає верхнього електрода, спрацьовують насосні установки, які перекачують воду по трубопроводі 11 в магістральний канал 1. При опусканні рівня грунтових вод до середнього значення відключаються насосні насосні установки, шлюзи 4,12 і заслінка 10 закриваються.

Якщо рівень грунтових вод знову піднімається до верхнього рівня, то водо-регулюючий вузол знову починає працювати на спад надлишкової води. При спаданні за рахунок сумарного випаровуван-ня рівня грунтових вод до нижнього межі з датчика надходить сигнал, який викликає відкриття шлюзів 2, 13 і заслінок 8, 9. Вода з магістрального каналу потрапляє в аванкамеру і звідти насосами подається в колекторні канали. При підніманні рівня води в каналах до верхньої межі насоси відключаються. Під дією інфільтрації рівень

води спадає, і коли досягає нижнього електрода, включаються насоси. Так за рахунок перiодичної роботи насосів піднімається рівень грунтових вод. Придосяганні ним середнього значення насоси відключаються, шлюзи 2, 13 і заслінки 8, 9 закриваються.

У випадку випадання визначеної кількості опадів з датчика опадів надходить сигнал, який переводить водорегулюючий вузол в режим спаду незалежно від положення рівня грунтових вод і рівнів в колекторних каналах.

Автоматичне регулювання водного режиму при допомозі водо-регулюючих вузлів зменшує технологічні викиди води, знижує експлуатаційні ресурси і збільшує урожайність. Один вузол може обслуговувати до 1000 га землі.

Текст програми:

#include

#include

#include

#include

#include

#include

void program(void);

void fon(void)

{int i;

setbkcolor(3);

setcolor(14);

for(i=1;i<=640;i+=20)

{ line(0-i,-10,100+i,480); }

setcolor(1);

settextstyle(1,0,5);

outtextxy(450,50,"Kursowa");

outtextxy(450,100,"pobota");

setfillstyle( 1,1);

settextstyle(0,0,1);

fillellipse(160,155,75,20);

outtextxy(165,155,"program");

fillellipse(340,240,75,20);

outtextxy(340,240,"Tytulka");

fillellipse(550,320,75,20);

outtextxy(550,320,"Exit");}

void menu(int t)

{ setcolor(14);

setfillstyle( 1,1);

fillellipse(160,155,75,20);

outtextxy(145,155,"program");

fillellipse(340,240,75,20);

outtextxy(330,240,"Tytulka");

fillellipse(550,320,75,20);

outtextxy(540,320,"Exit");

setcolor(15);

setfillstyle(1,4);

/*аyx Ґо*/

if(t==1){ fillellipse(160,155,75,20);

outtextxy(160,155,"program");

}

if(t==2) { fillellipse(340,240,75,20);

outtextxy(340,240,"Tytulka");

}

if(t==3){

fillellipse(550,320,75,20);

outtextxy(550,320,"Exit");

}

}

//---------------Фнкція виведення титульної сторінки-----------------

void Titul ()

{

restorecrtmode();

clrscr();

textmode(BW80);

textcolor(7);

cprintf(" Міністерство освіти і науки України");

printf("n");

cprintf(" Рівненський державний технічний університет");

printf("n");

cprintf(" Кафедра електротехніки і автоматики");

printf("nnnnn");

textcolor(4 + BLINK);

printf(" ");

cprintf("КУКРСОВА РОБОТА);

printf("n");

textcolor(7);

printf("tt");

cprintf(" з курсу:"Програмування та алгоритмічні мови"");

printf("n");

textcolor(7);

printf("tt");

cprintf("на тему:"Графічне відображення режиму роботи"");

printf("n");

printf("ttt ");

cprintf("водорегулюючого вузла");

printf("nnnnnn");

textcolor(2);

printf("tttttt");

cprintf("Виконав студент ");

printf("n");

printf("tttttt");

cprintf("першого курсу ФПМ і КІС");

printf("n");

printf("tttttt");

cprintf("групи АУТП-2");

printf("n");

printf("tttttt");

cprintf("Шимків Михайло ");

printf("nnnn");

printf("ttt ");

textcolor(58);

cprintf("РІВНЕ-2002");

textcolor(WHITE + BLINK );

printf("nttt");

cprintf(" натисніть будьяку клавішу");

getch();

setgraphmode(getgraphmode());

fon();

menu(2);

}

int main(void)

{

int i=1,q=1;

int j,iii,iiii;

int r=1,re=2,ch;

int gdriver = DETECT, gmode;

initgraph(&gdriver, &gmode, "c:bcppbgi");

fon();

menu(1);

n:

z:

a:

g:

while(i>0)

{

ch=getch();

/*Переміщення*/

if(ch==27||(ch==13&&q==3)) goto m;

if(ch==13&&q==2)

{ Titul();

goto n;

}

if(ch==13&&q==1)

{ program();

goto z; }

if(ch==72)

{

if (q==1) q=3;

else q=q-1;

}

else

{if(ch==77)

{

if (q==3) q=1;

else q=q+1; }

else

{if(ch==80)

{

if (q==3) q=1;

else q=q+1;}

else

{if(ch==75)

{

if (q==1) q=3;

else q=q-1;}}

} }

menu(q);

}

m:

closegraph();

}

void povin(void)

{cleardevice();

setfillstyle(1,15);

bar(120,360,140,370);

bar(490,360,510,370);

setfillstyle(1,15);

bar(120,250,140,260);

bar(490,250,510,260);

line(90,410,550,410);

rectangle(120,360,140,370);

line(124,370,124,390);

line(136,370,136,390);

rectangle(490,360,510,370);

line(494,370,494,390);

line(506,370,506,390);

line(136,390,476,390);

line(90,390,124,390);

line(506,390,550,390);

line(486,390,494,390);

line(476,190,476,200);

line(476,220,476,390);

line(486,182,486,200);

line(486,200,476,200);

line(486,220,476,220);

line(486,220,486,390);

line(476,200,486,220);

line(476,220,486,200);

line(124,260,124,360);

line(136,325,136,360);

line(150,355,466,355);

line(150,325,150,355);

line(466,324,466,355);

line(136,325,150,325);

line(136,313,150,313);

line(136,260,136,313);

line(150,285,150,313);

line(150,285,281,285);

line(289,285,466,285);

line(466,285,466,313);

line(466,313,476,313);

line(466,323,476,323);

line(486,313,494,313);

line(486,323,494,323);

rectangle(494,260,506,360);

rectangle(120,250,140,260);


 
 

Цікаве

Загрузка...