WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Розробка програми для демонстрації роботи релейної схеми автоматич-ного регулювання температури - Реферат

Розробка програми для демонстрації роботи релейної схеми автоматич-ного регулювання температури - Реферат

setcolor(6);

settextstyle(2,0,4);

outtextxy(322,362,"KM2");

outtextxy(327,207,"KM1");

outtextxy(330,110,"KM2");

outtextxy(240,110,"KM1");

outtextxy(236,153,"SK");

outtextxy(165,420,"K");

outtextxy(270,345,"EK");

setcolor(7);

settextstyle(2,0,2);

outtextxy(201,250,"0");

outtextxy(201,240,"10");

outtextxy(201,230,"20");

outtextxy(201,220,"30");

outtextxy(201,210,"40");

outtextxy(201,200,"50");

outtextxy(201,190,"60");

outtextxy(201,180,"70");

//-------------------

//------------------- Процес роботи ----------------------------

while (!kbhit())

{setcolor(4);

for(j=253;j>253-tmax;j--) // початкова температура

{line(226,j,234,j);delay(100); }

setcolor(13);

{rectangle(215,125,245,140); // Реле КМ1

delay(1000); }

setcolor(2);

for(i=319;i>305;i--)

{line(i,205,319,224);

setcolor(0);

for(i=318;i>304;i--)

line(i,205,318,225); delay(1000); }

setcolor(13);

{rectangle(305,125,335,140); // Реле КМ2

delay(1000); }

setcolor(2);

{for(i=390;i>380;i--)

line(320,381,340,i);

for(l=420;l>410;l--)

line(320,411,340,l);

setcolor(0);

for(i=390;i>381;i--)

line(319,382,340,i);

for(l=420;l>411;l--)

line(320,412,340,l);

delay(1000); }

setcolor(1);

setlinestyle(0,4,3);

rectangle(195,345,265,395); // нагрiвач виключаеться -

line(195,360,265,360);

setcolor(0);

for(j=253-tmax;j<253-tmin;j++) // кiнцева температура

{line(226,j,234,j);delay(1000); }

setcolor(2);

{rectangle(215,125,245,140); // Реле КМ1

delay(1000); }

setcolor(2);

for(i=319;i>305;i--)

line(i,205,319,224);

setcolor(0);

for(i=320;i>306;i--)

line(i,205,320,224);

delay(1000);

setcolor(2);

{rectangle(305,125,335,140); // Реле КМ2

delay(1000); }

setcolor(2);

{for(i=390;i>380;i--)

line(320,381,340,i);

for(l=420;l>410;l--)

line(320,411,340,l); delay(10); }

setcolor(0);

{for(i=390;i>379;i--)

line(320,379,341,i);

for(l=420;l>409;l--)

line(320,409,341,l);

setcolor(2);

setlinestyle(0,0,0);

line(337,380,341,380);

line(337,380,337,390);

line(337,410,341,410);

line(337,410,337,420);

delay(1000); }

setcolor(4);

setlinestyle(0,4,3);

{rectangle(195,345,265,395); //

нагрiвач включаеться +

line(195,360,265,360); delay(1000); }

setcolor(4);

for(j=253;j>253-tmax;j--) //початкова температура

{ line(226,j,234,j);delay(100); } }

getch();

closegraph();

return 0;}

//------------Виведення на екран принципу роботи----------------------

float prunzup(void)

{int gdriver=DETECT,gmode,errorcode;

initgraph(&gdriver,&gmode,"d:bcppbgi");

errorcode=graphresult();

if(errorcode!=grOk)

{printf("Graphics error:%sn",grapherrormsg(errorcode));

printf("Press any key to halt:");

getch();exit(1);}

setbkcolor(15);

setlinestyle(0,4,3);

setcolor(2);

rectangle(10,10,630,467);

settextstyle(0,0,1);

setcolor(8);

outtextxy(20,16,"Контактний термометр SK,встановлений у камерi K,при досягненнi певного рiвня");

outtextxy(20,26,"температури замикае коло котушки реле KM1,яке спрацьовуе й вмикае виконавче ");

outtextxy(20,36,"реле KM2,яке своiми розмикаючими контактами припиняе подачу електроенергii ");

outtextxy(20,46,"до нагрiвача EK.Температура в камерi починае знижуватися;коли контакт термо-");

outtextxy(20,56,"метра знову розiмкнеться,реле KM1 i KM2 вiдпустять,i нагрiвач EK знову одер-");

outtextxy(20,66,"жить живлення.");

setcolor(6);

outtextxy(188,16,"SK");

outtextxy(388,16,"K");

outtextxy(324,26,"KM1");

outtextxy(60, 36,"KM2");

outtextxy(124,46,"EK");

outtextxy(260,56,"KM1 i KM2");

outtextxy(516,56,"EK");

getch();

closegraph();

return 0; }

int main(void)

{int gdriver=DETECT,gmode,errorcode,i;

initgraph(&gdriver,&gmode,"d:bcppbgi");

errorcode=graphresult();

if(errorcode!=grOk)

{printf("Graphics error:%sn",grapherrormsg(errorcode));

printf("Press any key to halt:");

getch();exit(1);}

//----------------Титульний лист ---------------------------------------

settextstyle(0,0,1);

setcolor(15);

outtextxy(10,26,"Украiнський державний унiверситет водного господарства та природокористування");

settextstyle(0,0,3);

setcolor(2);

outtextxy(160,86,"КУРСОВА РОБОТА");

settextstyle(0,0,1);

setcolor(4);

outtextxy(280,126,"на тему:");

settextstyle(0,0,1);

setcolor(6);

outtextxy(80,146,"'Розробка програми для демонстрацii роботи релейноi схеми");

outtextxy(120,156," автоматичного регулювання температури.'");

setcolor(5);

outtextxy(270,166,"Варiант №39");

setcolor(8);

outtextxy(440,300," Виконав:");

setcolor(7);

outtextxy(440,310," студент 1-го курсу");

outtextxy(440,320," факультет:ПМ i KIС");

outtextxy(440,330," спецiальнiсть:АУТП-13");

outtextxy(440,340," Янковський П.");

setcolor(2);

outtextxy(275,450,"РIВНЕ-2002");

getch();

//------------------ Системне меню ----------------------------------------

r_key:

int key;

initgraph(&gdriver,&gmode,"d:bcppbgi");

errorcode=graphresult();

if(errorcode!=grOk)

{printf("Graphics error:%sn",grapherrormsg(errorcode));

printf("Press any key to halt:");

getch();exit(1);}

settextstyle(0,0,1);

setcolor(10);

outtextxy(20,16,"[A] Принцип роботи релейноi схеми автоматичного регулювання температури ");

outtextxy(20,36,"[B] Демонстрацiя роботи");

outtextxy(20,56,"[ESC] ВИХIД");

setcolor(1);

rr_key:

key=getch();

if(key==A)

{ prunzup();

closegraph();

clrscr();

goto r_key; }

else if(key==ESC) exit(0);

else if(key==B)

{ robota();

clrscr();

goto r_key; }

else goto rr_key;

return(0);}

Приклад

При запуску програми вводимо t(min)=15 ; t(max)=65 ;

При досягненні температури t(max)=65 замикає коло котушки реле KM1(рис.2,а),яке спрацьовує й вмикає виконавче реле KM2,яке своїми розмикаючими контактами припиняє подачу електроенергії до нагрівача EK.Температура в камері починає знижуватися до температури t(min)=15(рис.2,б); тоді контакт термометра знову розімкнеться, реле KM1 і KM2 відпустять, і нагрівач EK знову одержить живлення.

а) б)

Рис.2

Висновок

Завдяки цій курсовій роботі я закріпив здобуті теоретичні знання з курсу "Програмування та алгоритмічні мови",навчився застосувати їх при вирішенні питань виробничого характеру. Склав програму, яка демонструє роботу релейної схеми автоматичного регулювання температури, програма працює з різними температурами.

Література

1.Головко Д.Б. і ін. Автоматика і автоматизація технологічних процесів, "Либідь", 1997 р., 230 с.

2.Крис Паппас, Уїльям Мюррей, Програмирование на С и С++,

"Ирина", BHV,Киев,2000.

Ця курсова робота люб'язно надана Олександром Подранецьким


 
 

Цікаве

Загрузка...