WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Розробка програми для демонстрації роботи релейної схеми автоматич-ного регулювання температури - Реферат

Розробка програми для демонстрації роботи релейної схеми автоматич-ного регулювання температури - Реферат

Міністерство освіти і науки України

Український Державній Університет Водного господарства і природо користування

Кафедра електротехніки і автоматики

Курсова робота

з дисципліни "Програмування і алгоритмічні мови"

на тему:

"Розробка програми для демонстрації роботи релейної схеми автоматичного регулювання температури."

Виконав:

студент 1-го курсу

ФПМ і КІС

АУТП 13

Яновський П.

Перевірив:

Пастушенко

Рівне 2002

Завдання
Розробити програму для демонстрації роботи релейної схеми автоматичного регулювання температури.
Зміст
 • Вступ.....................................................................................................................................3

 • Задача і опис схеми...........................................................................................4

 • Текст програми.......................................................................................................5

 • Приклад............................................................................................................................12

 • Висновок......................................................................................................................... 13

 • Література......................................................................................................................14

  Вступ

  Для закріплення здобутих теоретичних знань, застосування їх при вирішенні питань виробничого характеру, а також з метою набуття навиків по створенню програмного забезпечення , виконується курсова робота з дисципліни "Програмування та алгоритмічні мови" . В курсовій роботі необхідно розробити програму на мові програмування C++,яка показувала б роботу релейної схеми автоматичного регулювання температури .Важливо також щоб програма була універсальною, тобто працювала при різних даних.

  Задача і опис схеми

  Найпростішим регулятором релейної дії є двопозиційний .Його призначення полягає в тому, щоб для підтримання регульованої величини приблизно на заданому рівні періодично вмикати й вимикати приплив енергії або речовини до об'єкта керування.

  Приклад двопозиційного регулятора наведено на рис.1:

  SK – контактний термометр; K – камера; KM1 – реле; KM2 – виконавче реле; EK – нагрівач.

  Рис.1

  Принцип роботи:

  Контактний термометр SK,встановлений у камері K,при досягненні певного рівня температури замикає коло котушки реле KM1,яке спрацьовує й вмикає виконавче реле KM2,яке своїми розмикаючими контактами припиняє подачу електроенергії до нагрівача EK.Температура в камері починає знижуватися; коли контакт термометра знову розімкнеться, реле KM1 і KM2 відпустять, і нагрівач EK знову одержить живлення.

  Головною задачею треба розробити програму на мові програмуванні C++,щоб вона графічно показувала роботу цієї релейної схеми автоматичного регулювання температури .

  Текст програми

  //----------------------------------------------------------------------------------------------------

  #include

  #include

  #include

  #include

  #include

  #include

  #include

  #include

  #include

  #include //ОГОЛОШЕННЯ БIБЛIОТЕК

  #include

  #define pi 3.14

  #define ESC 27

  #define A 97

  #define B 98

  //------------------------------------------------------------------------------------------------------

  float robota(void)

  {

  clrscr();

  int gdriver=DETECT,gmode,errorcode;

  float j,tmin,tmax,i,l,p;

  initgraph(&gdriver,&gmode,"d:bcppbgi");

  errorcode=graphresult();

  if(errorcode!=grOk)

  {printf("Graphics error:%sn",grapherrormsg(errorcode));

  printf("Press any key to halt:");

  getch();exit(1);}

  printf("n

  Введiть температуру tmin=");

  scanf("%f",&tmin);

  printf("nВведiть температуру tmax=");

  scanf("%f",&tmax);

  setgraphmode(getgraphmode()); // Вихiд з текстового режиму

  setlinestyle(0,4,3); // задаэться стиль лiнii

  setcolor(2); // задаэться колiр

  rectangle(10,10,630,467); // побудова прямокутника

  //---------------------Побудова схеми---------------------------------------------------------------

  setcolor(2);

  setlinestyle(0,0,0);

  circle(403,260,3); // побудова кола

  circle(403,105,3);

  line(230,105,400,105); // побудова лiнii

  line(320,105,320,125);

  line(230,105,230,125);

  line(230,140,230,180);

  line(228,158,230,165);

  line(232,158,230,165);

  line(320,140,320,205);

  line(320,225,320,260);

  line(305,205,320,225);

  setlinestyle(0,4,3);

  rectangle(215,125,245,140); // Реле КМ1

  rectangle(305,125,335,140); // Реле КМ2

  setcolor(15); // термометр

  setlinestyle(0,0,0);

  arc(230,172,0,180,7);

  line(223,172,223,260);

  line(237,172,237,260);

  arc(230,271,122,416,12); // побудова дуги

  setcolor(8);

  arc(230,172,0,180,5);

  line(225,172,225,262);

  line(235,172,235,262);

  line(225,253,235,253);

  arc(230,271,120,416,10);

  setfillstyle(1,4); // задаэться стиль заповнення

  floodfill(230,254,8); // координати i колiр контура

  setcolor(8);

  line(210,253,220,253); // шкала термометра

  line(215,251,220,251);

  line(215,249,220,249);

  line(215,247,220,247);

  line(215,245,220,245);

  line(210,243,220,243);

  line(215,241,220,241);

  line(215,239,220,239);

  line(215,237,220,237);

  line(215,235,220,235);

  line(210,233,220,233);

  line(215,231,220,231);

  line(215,229,220,229);

  line(215,227,220,227);

  line(215,225,220,225);

  line(210,223,220,223);

  line(215,221,220,221);

  line(215,219,220,219);

  line(215,217,220,217);

  line(215,215,220,215);

  line(210,213,220,213);

  line(215,211,220,211);

  line(215,209,220,209);

  line(215,207,220,207);

  line(215,205,220,205);

  line(210,203,220,203);

  line(215,201,220,201);

  line(215,199,220,199);

  line(215,197,220,197);

  line(215,195,220,195);

  line(210,193,220,193);

  line(215,191,220,191);

  line(215,189,220,189);

  line(215,187,220,187);

  line(215,185,220,185);

  line(210,183,220,183);

  setcolor(2);

  line(237,260,400,260);

  line(237,260,250,258);

  line(237,260,250,262);

  setlinestyle(2,4,0);

  rectangle(155,255,285,440);

  setlinestyle(0,4,0);

  line(185,380,210,380);

  rectangle(210,375,250,385);

  line(250,380,320,380);

  line(320,380,340,390);

  line(185,380,185,410);

  line(185,410,320,410);

  line(320,410,340,420);

  line(337,380,400,380);

  line(337,410,400,410);

  line(337,380,337,389);

  line(337,410,337,419);

  circle(403,380,3);

  circle(403,410,3);

  setcolor(4);

  setlinestyle(0,4,3);

  rectangle(195,345,265,395); //нагрiвач виключаеться -

  //-----------------------Позначення--------------------//

  settextstyle(6,0,1); // стиль тексту

  setcolor(12);

  outtextxy(398,102,"+"); // виведення тексту в графiчному режимi

  outtextxy(398,235,"-");

  outtextxy(398,384,"~");


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...