WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Відображення мнемосхеми та технологічного процесу атомної елек-тричної станції з водяним реактором - Реферат

Відображення мнемосхеми та технологічного процесу атомної елек-тричної станції з водяним реактором - Реферат

textcolor(7);

cprintf(" Мiнiстерство освiти i науки України");

printf("n");

cprintf(" Рiвненський державний технiчний унiверситет");

printf("n");

cprintf(" Кафедра електротехнiки i автоматики");

printf("nnnnn");

textcolor(4 + BLINK);

printf(" ");

cprintf("КУРСОВА РОБОТА");

printf("n");

textcolor(7);

printf("tt");

cprintf(" з курсу:"Програмування та алгоритмiчнi мови"");

printf("n");

textcolor(7);

printf("tt");

cprintf(" на тему:"выдображення мнемосхеми та");

printf("n");

printf("ttt ");

cprintf(" технологычного процесу атомноъ електричноъ ");

printf("n");

printf("ttt ");

cprintf(" станцыъ з водяним реакторм ");

printf("ttt ");

printf("nnnnnn");

textcolor(2);

printf("tttttt");

cprintf("Виконав студент першого курсу");

printf("n");

printf("tttttt");

cprintf("групи АУТП-1");

printf("n");

printf("tttttt");

cprintf("Слиш Сергый");

printf("nnnn");

printf("ttt ");

textcolor(58);

cprintf("РIВНЕ-2002");

textcolor(GREEN + BLINK );

printf("nttt");

cprintf(" натиснiть будь-яку клавiшу");

getch();

textcolor(GREEN );

setgraphmode(getgraphmode());

poch:

q=1;

X=140;

y=110;

Pidgotovka();

// меню

setfillstyle(1,7);

setcolor(2);

bar3d(225,125 ,377,170,0,0);

outtextxy(230, 145, " Показ завдання");

bar3d(225,225 ,377,270,0,0);

outtextxy(226,245," Позначення чисел");

bar3d(225,325 ,377,370,0,0);

outtextxy(285, 349, "exit");

// перемищення в меню

do

{

putimage(X+240,y,saucer,XOR_PUT);

putimage(X,y,saucer,XOR_PUT);

c=getch();

putimage(X+240,y,saucer,XOR_PUT);

putimage(X,y,saucer,XOR_PUT);

switch(c)

{

case 80: y+=STEP;q++;if(y==410){y=110 ;q=1;}break;

case 72: y-=STEP;q--;if(y==10){y=310;q=3;}break;

case 13: if(q==2){help();goto poch;}

if(q==3)goto popa;if(q==1){

draw1(5,-2);

// пар ыде до генератору

while(!kbhit())

{

for(i=266;i>151;i-=10)

{

setcolor(15);

line(144,i,144,i-10);

delay(150);

setcolor(10);

line(144,i,144,i-10);

}

// пар ыде до генератору

for(i=139;i>52;i-=10)

{

setcolor(15);

line(i,145,i-10,145);

delay(150);

setcolor(10);

line(i,145,i-10,145);

}

// в реакторы

for(i=145;i<=256;i+=10)

{

setcolor(15);

line(100,i,100,i+10);

line(72,i,72,i+10);

line(48,i,48,i+10);

delay(150);

setcolor(10);

line(100,i,100,i+10);

line(72,i,72,i+10);

line(48,i,48,i+10);

}

// -------------гаряча пара----------------

for(i=256;i>79;i-=10)

{

setcolor(4);

line(91,i,91,i+10);

line(65,i,65,i+10);

line(40,i,40,i+10);

delay(150);

setcolor(10);

line(91,i,91,i+10);

line(65,i,65,i+10);

line(40,i,40,i+10);

}

for(i=40;i<=220;i+=10)

{

setcolor(4);

line(i,78,i+10,78);

delay(150);

setcolor(10);

line(i,78,i+10,78);

}

for(i=220;i>185;i-=10)

{

setcolor(15);

line(i,136,i+10,136);

delay(150);

setcolor(10);

line(i,136,i+10,136);

}

for(i=56;i>31;i-=5)

{

setcolor(4);

line(236,i,236,i-5);

delay(150);

setcolor(10);

line(236,i,236,i-5);

}

for(i=236;i<350;i+=10)

{

setcolor(4);

line(i,29,i+10,29);

delay(150);

setcolor(10);

line(i,29,i+10,29);

}

for(i=31;i<75;i+=5)

{

setcolor(4);

line(358,i,358,i+5);

delay(150);

setcolor(10);

line(358,i,358,i+5);

}

for(k=0,i=0;k<4;i++)

{

setcolor(10);

if(i>10) line(359,75+i-10,417,75+i-10);

line(359,75+i,417,75+i);

delay(50);

setcolor(0);

line(359,75+i,417,75+i);

if(i>10) line(359,75+i-10,417,75+i-10);

if(i>58){i=0;k++; }

}

for(i=138;i<190;i+=5)

{

setcolor(4);

line(418,i,418,i+5);

delay(100);

setcolor(10);

line(418,i,418,i+5);

}

for(i=265;i<310;i+=5)

{

setcolor(15);

line(420,i,420,i+5);

delay(100);

setcolor(10);

line(420,i,420,i+5);

}

for(i=420;i>330;i-=10)

{

setcolor(15);

line(i,310,i-10,310);

delay(150);

setcolor(10);

line(i,310,i-10,310);

}

for(i=285;i>255;i-=10)

{

setcolor(15);

line(i,309,i-10,309);

delay(150);

setcolor(10);

line(i,309,i-10,309);

}

for(i=309;i>160;i-=10)

{

setcolor(15);

line(252,i,252,i-10);

delay(100);

setcolor(10);

line(252,i,252,i-10);

}

for(i=138;i<275;i+=10)

{

setcolor(15);

line(191,i,191,i+10);

delay(150);

setcolor(10);

line(191,i,191,i+10);

}

for(i=191;i>165;i-=5)

{

setcolor(15);

line(i,285,i-5,285);

delay(100);

setcolor(10);

line(i,285,i-5,285);

}

}

goto poch; }

}

} while(c!=27);

popa:

free(saucer);

closegraph();

}

void Pidgotovka(void )

{

draw(0,-2);

size=imagesize(140,100,200,160);

saucer=malloc(size);

getimage(140,100,200,160,saucer);

putimage(140,100,saucer,XOR_PUT);

}

Приклад

Запускаємо пограму і вибираємо пукт "демонстрація" і натискуємо ENTER і спостерігаємо як рідкий гелій прямує до реактора рис. 1 . Вже нагріта прямує допарегенератора рис. 2. Потім пар попадає до турбіни (1) і відпрацьована іде до конденсатора рис.3 . Потім охолоджена іде до парогенератора рис. 4 . Далі вже йде повтор схеми .

Рис.1 Рис.2

Рис.3 Рис.4

Висновок

Завдяки цій курсовій роботі я закріпив здобуті теоретичні знання з курсу "Програмування та алгоритмічні мови",навчився застосувати їх при вирішенні питань виробничого характеру. Склав програму, яка демонструє відображення мнемосхеми та технологічного процесу атомної електричної станції з водяним реактором .

Література

1.Головко Д.Б. і ін. Автоматика і автоматизація технологічних процесів, "Либідь", 1997 р., 230 с.

2. Баховец Б.А, Ткачук Я.В. Основи автоматики и автоматизация

производственных процессов в гидромелиорации. Львов, "Вища школа",

Ця курсова робота люб'язно надана Олександром Подранецьким


 
 

Цікаве

Загрузка...