WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Автоматизацiя контролю вiдвiдування студентами занять - Реферат

Автоматизацiя контролю вiдвiдування студентами занять - Реферат

Private Sub CommandButton2_Click()

but = MsgBox("Ви дійсно хочете очистити таблицю відвідування ?", vbQuestion _

+ vbOKCancel)

If but = 1 Then

Range("E7:AI100").Cells.Formula = ""

Range("E5").Value = ""

Лист1.ComboBox1.Enabled = True

Лист1.ComboBox2.Enabled = True

Лист1.CommandButton2.Enabled = False

Лист1.CommandButton1.Enabled = True

Лист1.CommandButton3.Enabled = False

Range("A1").Value = "No"

End If

End Sub

Макрос клавіші "Зберегти" на листі "Ввід"
Реакція програми на натиснення клавіші "Зберегти":
Перевірка листа на предмет наявності помилок і в випадку їх присутності вивід відповідного повідомлення.
Збереження даних на відповідному листі:
Заборона виводу прізвищ
Відключення клавіш "Очистити" і "Зберегти"
Включення елементів вибору групи і місяця та клавіші "Вивести"

Private Sub CommandButton3_Click()

If Лист1.Range("A6") <> 0 Then

but = MsgBox("В даних знадені помилки. Виправте їх перед збережанням", vbCritical)

Else

but = MsgBox("Ви дійсно хочете зберегти дані відвідування ?", vbQuestion _

+ vbOKCancel)

If but = 1 Then

Лист1.Range("E5").Value = ""

Лист1.Range("E7:AI100").Copy

Sheets(Лист1.Range("A5").Value).Range("C3").PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _

False, Transpose:=False

Лист1.Range("E7:AI100").Cells.Formula = ""

Лист1.ComboBox1.Enabled = True

Лист1.ComboBox2.Enabled = True

Лист1.CommandButton2.Enabled = False

Лист1.CommandButton1.Enabled = True

Лист1.CommandButton3.Enabled = False

Лист1.Range("A1").Value = "No"

End If

End If

End Sub

Макрос клавіші "Створити" на листі "Звіт"
Реакція програми на натиснення клавіші "Створити":
Очистка листа від попереднього звіту
Для кожного вибраного в ListBox листа:
Вивід "шапки"
Перегляд даних і перевірка даних по кількості пропусків
Копіювання відібраних даних на лист "Звіт"
Створення узагальненого звіту
Створення діаграми

Private Sub CommandButton1_Click()

RW = 17

GR = 0

Range("A17:AI5000").Clear

For I = 0 To ListBox1.ListCount - 1

If ListBox1.Selected(I) Then

'SH - Назва листа даних з поточною групою і місяцем

SH = Mid(ListBox1.List(I), 38, 6)

'Друкуємо шапку для групи і місяця

With Range("A" + Mid(Str(RW), 2) + ":AI" + Mid(Str(RW), 2))

.Merge

.HorizontalAlignment = xlCenter

.Font.Bold = True

.Value = Mid(ListBox1.List(I), 1, 29)

.Interior.ColorIndex = 4

End With

RW = RW + 1

PN = 1

'Шапка (З днями)

Range("A16:AI16").Copy

Range("A" + Mid(Str(RW), 2)).PasteSpecial

With Range("A" + Mid(Str(RW), 2) + ":AI" + Mid(Str(RW), 2))

.Interior.ColorIndex = 4

.Font.Bold = True

.Font.Color = 0

End With

RW = RW + 1

'Переглядаємо діапазон "AH3:AH100"

For Each Cel In Sheets(SH).Range("AH3:AH100")

'Але крім порожніх комірок і крім "ВСЬОГО"

If (Cel.Value <> "") And (Sheets(SH).Range("B" + Mid(Str(Cel.Row), 2)).Value <> "ВСЬОГО") Then

'Для тих комірок, що задовільняють всі вищеперечислені умови перевіряємо

'чи підходять вони по критеріях відбору за максимально дозволеними кількостями

If (Cel.Value > Sheets("Звіт").Range("N3").Value) Or _

(Sheets(SH).Range("AI" + Mid(Str(Cel.Row), 2)).Value > Sheets("Звіт").Range("R3").Value) Then

'Номер

Range("A" + Mid(Str(RW), 2)).Value = PN

PN = PN + 1

'Копіюємо прізвище і дані

Sheets(SH).Range("B" + Mid(Str(Cel.Row), 2) + ":AI" + Mid(Str(Cel.Row), 2)).Copy

Range("B" + Mid(Str(RW), 2) + ":AI" + Mid(Str(RW), 2)).PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False

RW = RW + 1

End If

End If

Next

'ВСЬОГО

Range("B" + Mid(Str(RW), 2)).Value = "ВСЬОГО"

Range("A" + Mid(Str(RW), 2) + ":" + "AI" + Mid(Str(RW), 2)).Font.Bold = True

If PN > 1 Then Range("AH" + Mid(Str(RW), 2)).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-" + Mid(Str(PN - 1), 2) + "]C:R[-1]C)" _

Else Range("AH" + Mid(Str(RW), 2)).Value = 0

If PN > 1 Then Range("AI" + Mid(Str(RW), 2)).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-" + Mid(Str(PN - 1), 2) + "]C:R[-1]C)" _

Else Range("AI" + Mid(Str(RW), 2)).Value = 0

With Range("C" + Mid(Str(RW), 2) + ":AG" + Mid(Str(RW), 2))

.Merge

.Value = ListBox1.List(I)

.Font.ColorIndex = 2

End With

RW = RW + 1

GR = GR + 1

End If

Next I

'ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ

'(Заголовок)

PN = 0

With Range("A" + Mid(Str(RW), 2) + ":AI" + Mid(Str(RW), 2))

.Merge

.Interior.ColorIndex = 4

.HorizontalAlignment = xlCenter

.Font.Bold = True

.Font.Size = 18

.Value = "Зведений звіт відвідування"

End With

'(Дані по групам за місяць)

RW = RW + 1

For Each CL In Range("B17:B" + Mid(Str(RW), 2))

If CL.Value = "ВСЬОГО" Then

PN = PN + 1

With Range("B" + Mid(Str(RW), 2) + ":AG" + Mid(Str(RW), 2))

.Merge

.Value = Mid(Range("C" + Mid(Str(CL.Row), 2)).Value, 1, 29)

End With

Range("AH" + Mid(Str(RW), 2)).Value = Range("AH" + Mid(Str(CL.Row), 2)).Value

Range("AI" + Mid(Str(RW), 2)).Value = Range("AI" + Mid(Str(CL.Row), 2)).Value

RW = RW + 1

End If

Next CL

'(Всього)

With Range("B" + Mid(Str(RW), 2) + ":AG" + Mid(Str(RW), 2))

.Merge

.Value = "ВСЬОГО"

.Font.Bold = True

.HorizontalAlignment = xlCenter

End With

Range("AH" + Mid(Str(RW), 2) + ":AG" + Mid(Str(RW), 2)) _

.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-" + Mid(Str(PN), 2) + "]C:R[-1]C)"

Range("AI" + Mid(Str(RW), 2) + ":AG" + Mid(Str(RW), 2)) _

.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-" + Mid(Str(PN), 2) + "]C:R[-1]C)"

If GR > 2 Then

Range("AH" + Mid(Str(RW - PN), 2) + ":AI" + Mid(Str(RW - 1), 2)).Activate

Charts.Add

ActiveChart.SetSourceData Source:=Sheets("Звіт").Range("AH" + Mid(Str(RW - PN), 2) + ":AI" + Mid(Str(RW - 1), 2))

ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsNewSheet

ActiveChart.Axes(xlValue).MajorGridlines.Select

ActiveChart.ChartArea.Select

ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "=Звіт!R" + Mid(Str(RW - PN), 2) + "C2:R" + Mid(Str(RW - 1), 2) + "C33"

ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=""Б"""

ActiveChart.SeriesCollection(2).XValues = "=Звіт!R" + Mid(Str(RW - PN), 2) + "C2:R" + Mid(Str(RW - 1), 2) + "C33"

ActiveChart.SeriesCollection(2).Name = "=""П"""

With ActiveChart

.HasTitle = True

.ChartTitle.Characters.Text = "Діаграма відвідування"

.Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = True

.Axes(xlValue, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "Дні"

End With

ActiveChart.HasLegend = True

ActiveChart.Legend.Position = xlTop

ActiveChart.SeriesCollection(1).ApplyDataLabels Type:=xlDataLabelsShowValue, _

AutoText:=True, LegendKey:=False

ActiveChart.SeriesCollection(2).ApplyDataLabels Type:=xlDataLabelsShowValue, _

AutoText:=True, LegendKey:=False

End If

End Sub

Текст макроса радіо-клавіші "Сортувати по групах" на листі "Звіт"

Private Sub OptionButton1_Click()

ListBox1.Clear

M = 1

For Each Wh In Worksheets

If Mid(Wh.Name, 3, 1) = "-" Then

A(M) = "Група " + Mid(Wh.Name, 4) + Mid(Wh.Name, 1, 2) + Sheets(Wh.Name).Range("C1")

A(M) = A(M) + Space(30 - Len(A(M))) + "(Лист " + Wh.Name + ")"

M = M + 1

End If

Next

Sort

For I = 1 To M - 1

A(I) = Mid(A(I), 1, 9) + " - " + Mid(A(I), 12)

ListBox1.AddItem (A(I))

Next I

End Sub

Текст макроса радіо-клавіші "Сортувати по місяцях" на листі "Звіт"

Private Sub OptionButton2_Click()

ListBox1.Clear

M = 1

For Each Wh In Worksheets

If Mid(Wh.Name, 3, 1) = "-" Then

A(M) = Wh.Name + Sheets(Wh.Name).Range("C1")

A(M) = A(M) + Space(30 - Len(A(M))) + "(Лист " + Wh.Name + ")"

M = M + 1

End If

Next

Sort

For I = 1 To M - 1

d = A(I)

A(I) = Mid(A(I), 7, 10) + " " + "Група " + Mid(A(I), 4, 3)

A(I) = A(I) + Space(30 - Len(A(I))) + Mid(d, 30)

Next I

For I = 1 To M - 1

ListBox1.AddItem (A(I))

Next I

End Sub

Текст макроса Sort на листі "Звіт"

Dim A(500)

Dim M

Sub Sort()

For I = 1 To M - 1

For J = 1 To I - 1

If A(I) < A(J) Then

T = A(I)

A(I) = A(J)

A(J) = T

End If

Next J

Next I

End Sub

Доцільність автоматизації.

Даний програмний продукт значно допомагає систематизувати дані відвідування студентами занять і видати наочні результати у вигляді звітів і діаграм.


 
 

Цікаве

Загрузка...