WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Автоматизацiя контролю вiдвiдування студентами занять - Реферат

Автоматизацiя контролю вiдвiдування студентами занять - Реферат

Опис функцій MicrosoftExcel,

використаних в роботі.

Функція ЕСЛИ

Повертає одне значення, якщо задана умова при обчисленні дає значення ИСТИНА, і друге значення, якщо ЛОЖЬ.

Функція ЕСЛИ використовується при перевірці умов для значень і формул.

Синтаксис

ЕСЛИ(логічний_вираз; значення_якщо_ИСТИНА; значення_якщо_ЛОЖЬ)

Логічний_вираз — це будь-яке значення або вираз, що приймає значення ИСТИНА чи ЛОЖЬ.

Значення_якщо_ИСТИНА— це значення, яке повертається, якщо логічний_вираз дорівнює ИСТИНА.

Значення_якщо_ЛОЖЬ — це значення, яке повертається, якщо логічний_вираз дорівнює ЛОЖЬ.

Функція ПРОСМОТР

Синтаксис

ПРОСМОТР(искомое_значение;просматриваемый_вектор; вектор_результатов)

Искомое_значение - це значення, яке ПРОСМОТР шукає в першому векторі. Искомое_значение може бути числом, текстом, логічним значенням, ім'ям чи ссилкою на значення.

Просматриваемый_вектор - це інтервал, що містить тільки один рядок або одну колонку. Значеннями в аргументі просматриваемый_вектор можуть бути текстами, числами чи логічними значеннями.

Важливо! Значення в аргументі просматриваемый_вектор повинні бути розміщені в порядку зростання ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, ЛОЖЬ, ИСТИНА; в противному випадку функція ПРОСМОТР може повернути невірний результат. Тексти в нижньому і верхньому регістрі вважаються еквівалентними.

Вектор_результатов - це інтервал, що містить тільки один рядок або одну колонку. Він повинен бути такого самого розміру як і просматриваемый_вектор.

  • Якщо ПРОСМОТР не може знайти искомое_значение, то підходящим вважається найбільше значення в аргументі просматриваемый_вектор, яке менше, ніж искомое_значение.

  • Якщо искомое_значение менше, ніж найменше значення в аргументі просматриваемый_вектор, то функція ПРОСМОТР повертає значення помилки #Н/Д.

ФункціяСЧЁТЕСЛИ

Подсчитывает количество ячеек внутри диапазона, удовлетворяющих заданному критерию.

Синтаксис

СЧЁТЕСЛИ(диапазон;критерий)

Диапазон — це діапазон , в якому потрібно порахувати комірки.

Критерий — це критерій в формі числа, виразу чи тексту, який визначає, які комірки потрібно підрахувати.

Функція СУММ

Додає всі числа в інтервалі комірок.

Синтаксис

СУММ(число1;число2; ...)

Число1, число2, ... - це від 1 до 30 аргументів, для яких потрібно визначити підсумок чи суму.

  • Враховує числа, логічні значення і текстові представлення чисел, які безпосередньо введені в список аргументів.

  • Якщо аргумент являється масивом чи ссилкою, то тільки числа враховуються в масиві чи ссилці. Порожні комірки, логічні значення, тексти і значення помилок в масиві чи ссилці ігноруються.

  • Аргументи, які являються значеннями помилок чи текстами що не перетворюються в числа викликають помилку.

Функція СЧЁТЗ

Підраховує кількість не порожніх значень в списку аргументів. Функція СЧЁТЗ використовується для підрахунку кількості комірок з даними в інтервалі чи масиві.

Синтаксис

СЧЁТЗ(значение1; значение2; ...)

Значение1, значение2, ... – це від 1 до 30 аргументів, кількість яких потрібно підрахувати. В даному випадку значеннями вважається значення любого типу, включаючи порожній рядок (""), але не включаючи порожні комірки. Якщо аргументом є масив чи ссилка, то порожні комірки в масиві чи ссилці ігноруються.

Макрос клавіші "Ок" на листі "Списки"
Реакція програми на натиснення клавіші "Ok":
Перегляд комірок в діапазоні С3:IV3 і виправлення в них номерів груп (контроль за їх довжиною)
Сортування списків студентів по номеру групи
Підбір ширини колонок із списками груп
Установка списку вибору номерів груп в ComboBox1 на листі "Ввід"
Private Sub CommandButton1_Click()

For Each w In Range("C3:IV3")

If w.Value <> "" Then

w.Value = Mid(w.Value, 1, 3)

If Len(w.Value) < 3 Then w.Value = String(3 - Len(w.Value), "0") + Mid(Str(w.Value), 2)

End If

Next

Range("C3:IV100").Sort Key1:=Range("C3"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _

OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlLeftToRight

Range("C3:IV3").Copy

Range("A4").PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _

False, Transpose:=True

Лист1.ComboBox1.ListFillRange = "Списки!A4:A" + Mid(Str(Range("E1").Value + 3), 2)

Columns("C:IV").Columns.AutoFit

End Sub

Макрос клавіші "Вивести" на листі "Ввід"

Реакція програми на натиснення клавіші "Вивести":
Перегляд назв всіх листів у книзі з метою встановлення наявності вибраного листа
В випадку відсутності вибраного листа виконується його автоматичне створення
Створення заголовка таблиці
Вибір кольору
Підбір ширини комірок
Запис формул в лист
Копіювання даних з заданого листа на лист "Ввід" і включення виводу списка студентів на листі
Відключення елементів вибору групи і місяця, відключення клавіші "Вивести", включення клавіш "Очистити" і "Зберегти"

Private Sub CommandButton1_Click()

Found = False

Find = Range("A3").Value2 + "-" + Range("A2").Value2

For Each Wh In Worksheets

If Wh.Name = Find Then Found = True

Next

If Found = False Then

' СТВОРЕННЯ НОВОГО ЛИСТА

Sheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count)

ActiveSheet.Name = Find

Sheets("Ввід").Activate

Sheets(Find).Rows("1:2").Font.Bold = True

'№ п/п

Sheets(Find).Range("A2").FormulaR1C1 = "№ п/п"

Sheets(Find).Columns("A:A").HorizontalAlignment = xlCenter

Sheets(Find).Range("A3").FormulaR1C1 = _

"=IF(OR(RC[1]="""",RC[1]=""ВСЬОГО""),"""",IF(R[-1]C=""№ п/п"",1,R[-1]C+1))"

Sheets(Find).Range("A3").AutoFill Destination:=Sheets(Find).Range("A3:A50"), Type:=xlFillDefault

Sheets(Find).Columns("A:A").ColumnWidth = 6

'прізвище

Sheets(Find).Range("B2").FormulaR1C1 = "Прізвище"

Sheets(Find).Columns("B:B").ColumnWidth = 15

Sheets(Find).Range("B3").FormulaR1C1 = _

"=IF(LOOKUP(""" + Лист1.Range("A2") + """,Списки!R3C3:R3C256, Списки!R[1]C[1]:R[1]C[254])=0,IF(AND(R[-1]C<>""ВСЬОГО"",R[-1]C<>""""),""ВСЬОГО"",""""),LOOKUP(""" + Лист1.Range("A2") + """,Списки!R3C3:R3C256,Списки!R[1]C[1]:R[1]C[254]))"

Sheets(Find).Range("B3").AutoFill Destination:=Sheets(Find).Range("B3:B50"), Type:=xlFillDefault

'дні

Sheets(Find).Range("C2").Value = "1"

Sheets(Find).Range("C2").AutoFill Destination:=Sheets(Find).Range("C2:AG2"), Type:= _

xlFillSeries

Sheets(Find).Columns("C:AG").ColumnWidth = 2

'назва місяця

Sheets(Find).Range("C1:AG1").Merge

Sheets(Find).Range("C1:AG1").HorizontalAlignment = xlCenter

Sheets(Find).Range("C1").Value = Лист1.Range("A4").Value

'група

Sheets(Find).Range("B1").Value = "Група № " + Range("A2").Value

'Колір

Sheets(Find).Range("A1:AI2,A:A").Interior.ColorIndex = 4

Sheets(Find).Range("A1:AI2,A:A").Interior.Pattern = xlSolid

'Всього

Sheets(Find).Range("AH1:AI2").HorizontalAlignment = xlCenter

Sheets(Find).Range("AH1:AI1").Merge

Sheets(Find).Range("AH1:AI1").FormulaR1C1 = "Всього"

Sheets(Find).Range("AH2").FormulaR1C1 = "Б"

Sheets(Find).Range("AI2").FormulaR1C1 = "П"

Sheets(Find).Range("AH3").FormulaR1C1 = "=IF(RC[-32]=""ВСЬОГО"",SUM(R[-1]C34:R3C),IF(RC[-33]="""","""",COUNTIF(RC[-31]:RC[-1],""Б"")))"

Sheets(Find).Range("AH3").AutoFill Destination:=Sheets(Find).Range("AH3:AH100"), Type:=xlFillDefault

Sheets(Find).Range("AI3").FormulaR1C1 = "=IF(RC[-33]=""ВСЬОГО"",SUM(R[-1]C35:R3C),IF(RC[-34]="""","""",COUNTIF(RC[-32]:RC[-2],""П"")))"

Sheets(Find).Range("AI3").AutoFill Destination:=Sheets(Find).Range("AI3:AI100"), Type:=xlFillDefault

' Sheets(Find).Visible = False

GoTo 1

Else

1: 'Копія даних відвідування

Лист1.Range("A5").Value = Find

Sheets(Find).Range("C3:AG100").Copy

Лист1.Range("E7").PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _

False, Transpose:=False

Лист1.Range("E5").Select

Selection.Value = "Дані відвідування за " + Range("A4").Value + _

" місяць групи № " + Str(Range("A2").Value)

Лист1.ComboBox1.Enabled = False

Лист1.ComboBox2.Enabled = False

Лист1.CommandButton1.Enabled = False

Лист1.CommandButton2.Enabled = True

Лист1.CommandButton3.Enabled = True

Лист1.Range("A1").Value = "Yes"

End If

End Sub

Макрос клавіші "Очистити" на листі "Ввід"
Реакція програми на натиснення клавіші "Очистити":
Вивід попереджувального вікна і отримання відповіді від користувача
В випадку позитивної відповіді:
заборона виводу прізвищ
Відключення клавіш "Очистити" і "Зберегти"
Включення елементів вибору групи і місяця та клавіші "Вивести"

 
 

Цікаве

Загрузка...