WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Побудова графіків функцій - Реферат

Побудова графіків функцій - Реферат

поданими в пункті. "Побудова графіка функції ", за винятком того, що в чарунку B1 вводиться формула:
=ЕСЛИ(А10.8; 2*ЕХР(5*А1);(1+А1^3)/(1+A1)))
Два графіки в одній системі координат
Розглянемо приклад побудови в одній системі координат при x [-2; 2] графіків наступних двох функцій:
у = 2 cos(x)
z = 3 sin(x2) - cos(x)
Процес побудов складається з наступних етапів:
1. В чарунки A1, B1 і С1 вводимо відповідно х, у і z.
2. Виділяємо діапазон a1:c1. Виберіть команду Формат | Чарунки. На вкладці Вирівнювання діалогового вікна, що з'явилося, Формат чарунок у групі Вирівнювання в списку по горизонталі вкажіть значення по правому краю. Натисніть кнопку ОК. Заголовки стовпців виявляться вирівняними по правому краю.
3. У діапазон чарунок А2:А22 уведіть значення аргументу х від -2 до 2 з кроком 0,2.
4. В чарунки В2 і C2 dведіть формули
=2*COS(A2)
=3*SIN(A2^2)-COS(A2)
5. Виділите діапазон B2:C2, розташуєте покажчик миші на маркері заповнення цього діапазону і пробуксируйте його вниз так, щоб заповнити діапазон B3:C22.
6. Виберіть команду Вставка | Діаграма.
7. У діалоговому вікні, що з'явилося, Майстер діаграм (крок 1 з 4): тип діаграми навкладці Стандартні в списку Тип виберіть значення Графік, а в списку Вид укажіть стандартний графік. Натисніть кнопку Далі.
8. У вікні, що з'явилося, Вихідні дані на вкладці Діапазон даних виберіть перемикач Ряди в стовпцях, тому що дані розташовуються в стовпцях. У поле введення Діапазон введіть посилання на діапазон даних В2:С22, значення з який відкладаються уздовж осі ординат.
9. На вкладці Рад діалогового вікна Вихідні дані в поле введення Підпису осі X укажіть посилання на діапазон А2:А22, значення з який відкладаються по осі абсцис (мал. 3.13). У списку Ряд приводяться ряди даних, що відкладаються по осі ординат (у нашому випадку мається два ряди даних). Ці ряди автоматично визначаються на основі посилання, зазначені в полі введення Діапазон попереднього кроку алгоритму. У поле Значення автоматично виводиться посилання на діапазон, що відповідає обраному ряду зі списку Ряд. У поле введення Ім'я відображається посилання на чарунку, у якій міститься заголовок відповідного ряду. Цей заголовок надалі використовується майстром діаграм для створення легенди.
Рис.3.13 - Вкладка "Ряд" діалогового вікна "Вихідні дані" до задання імен рядів
10. Виберіть у списку Ряд елемент Ряд1. У поле введення Ім'я вкажіть посилання на чарунку В1, значення з який буде використовуватися як ідентифікатор даного ряду. Вводити це посилання треба не з клавіатури, а вибором з робочого листа чарунки В1. Це приведе до того, що в поле Ім'я автоматично буде введене посилання на чарунку в абсолютному форматі. У даному випадку, =лист1!$В$1. Тепер залишилося тільки клацнути на елементі Ряд1 списку Ряд. Це приведе до того, що елемент Ряд1 поміняється на у, тобто на те значення, що міститься в чарунці В1. Аналогічно поступаємо з елементом Ряд2 списку Ряд. Спочатку виберіть його, потім у поле вводу Ім'я зробіть посилання на чарунку С1, а потім клацніть на елементі Ряд2. На мал. 3.14 показана вкладка Ряд діалогового вікна Вихідні дані після завдання імен рядів. Тепер можна натиснути кнопку Далі.
Рис. 3.14 - Вкладка "Ряд" діалогового вікна "Вихідні дані" після завдання імен рядів
11. В діалоговому вікні, що з'явилося, Майстер діаграм (крок 3 з 4): параметри діаграми на вкладці Заголовки в поле Назва діаграми введіть Графіка двох функцій, у поле Вісь X (категорій) уведіть х, у поле Вісь Y (значень) введіть у і z. На вкладці Легенда встановіть прапорець Додати легенду. Натисніть кнопку Далі.
12. У діалоговому вікні, що з'явилося, Майстер діаграм (крок 4 з 4): розміщення діаграми виберіть перемикач Помістити діаграму на листі наявному. Діаграма буде впроваджена в робочий лист, ім'я якого вказується у відповідному списку. Якщо вибрати перемикач Помістити діаграму на листі окремому, то діаграма буде поміщена на листі діаграм. Натисніть кнопку Готово. Результат пророблених кроків представлений на рис. 3.15.
Рис. 3.15 - Графіки функцій у(х) і z(x), побудовані в одній системі координат
Для більшої презентабельності побудованої діаграми в ній були зроблені наступні зміни в порівнянні з оригіналом.
- Змінена орієнтація підпису осі ординат з вертикальної на горизонтальну. Для цього виберіть підпис осі ординат. Натисніть праву кнопку миші й у контекстному меню вкажіть команду Формат назви осі. На вкладці Вирівнювання діалогового вікна формат назви осі в групі Орієнтація установите горизонтальну орієнтацію. Натисніть кнопку ОК.
- Для того щоб користувачу було легше відрізнити, яка лінія є графіком функції у, а яка - z, змінений вид графіка функції z. З цією метою виділіть графік функції z. Натисніть праву кнопку миші й у контекстному меню виберіть команду Формат рядів даних. На вкладці Вид діалогового вікна Формат ряду даних, використовуючи елементи керування груп Маркер і Лінія, установите необхідний вид лінії графіка. Натисніть кнопку ОК.
- Змінений фон графіка. З цією метою виділіть діаграму (але не область побудови). Натисніть праву кнопку миші й у контекстному меню виберіть команду Формат області діаграми. На вкладці Вид діалогового вікна Формат області діаграми установите прапорець округлені кути, а використовуючи елементи керування групи Заливання, установите колір і вид заливання фону. Натисніть кнопку ОК.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бухвалов А.В. и др. Финансовые вычисления для профессионалов.- СПб.: БХВ-Петербург, 2001.-320с. ил.
2. Гарнаев А.Ю. Excel, VBA, Internet в экономике и финансах.- СПб.: БХВ-Петербург, 2001.- 816с.:ил.
3. Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика. Учебник для вузов. Под ред. Д.э.н., проф. В.В.Евдокимова. - СПб.: Питер, 1997. - 592с.
4. Згуровський М.З., Коваленко І.І., Міхайленко В.М. Вступ до комп'ютерних інформаційних технологій: Навч.посіб. - К.: Вид-во Європ. ун-ту (фінанси, інформ. системи, менеджм. і бізнес), 2000.- 265 с.
5. Информатика. Базовый курс/ Симонович С.В. и др.- СПб.: Питер, 2000.- 640с.:ил.
6. Карлберг, Конрад. Бизнес-анализ с помощью Excel.: Пер с англ.- К.: Диалектика, 1997.- 448с.: ил.
7. Лук'янова В.В. Комп'ютерний аналіз даних: Посібник. - К.: Видавничий центр "Академія", 2003. - 344с. (Альма-матер)

 
 

Цікаве

Загрузка...