WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Побудова графіків функцій - Реферат

Побудова графіків функцій - Реферат

вікна "Вихідні дані"
Щоб уникнути помилок, посилання на цей діапазон у поле введення Діапазон вводите не з клавіатури, а шляхом його вибору на робочому листі. У даному випадку, =лист1!$В1$:$В$21 Зверніть увагу на отриманий графік функції, відображуваний на вкладці Діапазон даних. У ньому по осі ординат відкладаються значення функції, а от по осі абсцис порядкові номери крапок, а не значення аргументу. Для того щоб по осі абсцис відкладалися значення аргументу, треба скористатися вкладкою Ряд.
4. На вкладці Ряд у поле введення Підпису осі X приведіть посилання на діапазон чарунок a1:a21, значення зякий відкладаються по осі абсцис (рис. 3.9). Посилання на цей діапазон уводите не з клавіатури, а шляхом його вибору на робочому листі. У даному випадку, =лист1!$А$1:$А$21. Якщо в цьому полі введення не вказувати посилання ні на який діапазон, то дані, що відкладаються по
осі ординат, нумеруються в звичайному порядку, починаючи з 1, а вздовж осі абсцис будуть розміщатися їхні порядкові номери. У списку Ряд приводяться ряди даних, що відкладаються по осі ординат (у нашому випадку мається тільки один ряд даних). Ці ряди автоматично визначаються на основі посилання, зазначеної в полі введення Діапазон попереднього кроку алгоритму. У поле Значення автоматично виводиться посилання на діапазон, що відповідає обраному ряду зі списку Ряд. У полі введення Ім'я відображається посилання на чарунку, у якій міститься заголовок відповідного ряду. Цей заголовок надалі використовується майстром діаграм для створення легенди. Легенда в діаграмі потрібно для того, щоб розрізняти кілька рядів даних ординат, що відкладаються по осі. У нашому випадку мається тільки один ряд даних, тому легенда нам не буде потрібно. Отже, у поле введення Ім'я вводити нічого не треба. Натисніть кнопку Далі.
5. У діалоговому вікні, що з'явилося, Майстер діаграм (крок 3 з 4): параметри діаграми на вкладці Заголовки в поле Назва діаграми введіть графік, у полі Вісь X (категорій) введіть х, у поле Вісь Y (значень) введіть у (рис. 3.10). На вкладці Легенда зніміть прапорець Додати легенду. Натисніть кнопку Далі.
6. У діалоговому вікні, що з'явилося, Майстер діаграм (крок 4 з 4): розміщення діаграми виберіть перемикач Помістити діаграму на листі наявному (рис. 3.11). Діаграма буде впроваджена в робочий лист, ім'я якого вказується у відповідному списку. Якщо вибрати перемикач Помістити діаграму на листі окремому, то діаграма з'явиться на листі діаграм. Натисніть кнопку Готово.
Рис. 3.9 - Вкладка "Ряд" діалогового вікна "Вихідні дані"
Рис. 3.10 - Вкладка "Заголовки" діалогового вікна "Майстер діаграм" (крок 3 з 4): "параметри діаграми"
Рис. 3.11 - Діалогове вікно "Майстер діаграм": "розміщення діаграми"
Рис. 3.12 - Результат побудови графіка функції
Отже, діаграма побудована (рис. 3.12). Тепер, використовуючи маркери зміни розмірів, можна поміняти її розмір, а також розмістити діаграму в потрібному місці робочого листа. Крім того, припустимі редагування і виправлення зовнішнього вигляду будь-якого елемента діаграми. Для цього досить його виділити, натиснути на праву кнопку миші і в контекстному меню, що з'явилося, вибрати команду редагування цього елемента.
Розглянемо найбільше часто уживані стандартні математичні функції робочого листа приведені в табл. 3.1.
Таблиця 3.1 - Математичні функції
Функція (рос.) Функція (англ.) Опис
ABS ( число) ABS (number) Повертає абсолютну величину аргументу
ACOS (число) ACOS (number ) Повертає арккосинус аргументу
AS IN ( число) AS IN (number) Повертає арксинус аргументу
ATAN ( число) ATAN (number) Повертає арктангенс аргументу
COS ( число) COS (number) Повертає косинус аргументу
ЕХР (число) EXP( number) Повертає експоненту аргументу, тобто результат піднесення основи натурального логарифма в степінь, рівний значенню аргументу
LN (число) LN(number) Повертає натуральний логарифм аргументу
LOG (число; основа) LOG (number; base) Повертає логарифм аргументу з даною основою, якщо основа опущена, то воно покладається рівним 10
LOG10(число) LOG10(number) Повертає десятковий логарифм аргументу
SIN (число) SIN (number) Повертає синус аргументу
TAN ( число) TAN (number) Повертає тангенс аргументу
ЗНАК ( число) SGN( number) Повертає знак аргументу
ОСТАТ (число;дільник) MOD (number 1; number 1) Повертає залишок від ділення числа на дільник
ПИ() PI() Повертає значення числа ? з точністю до 15 знаків (у даному випадку 3.14159265358979). Зверніть увагу на те, що функція ПИ() не має аргументу
СЛЧИС() RND() Повертає випадкове число між 0 и 1. Щоб одержати випадкове дійсне число між а і Ь, можна використовувати наступну формулу:СЛЧИС()*(Ь-а)+а
ЦІЛЕ(число) INT(number) Округляє число до найближчого меншого цілого
Графік функції з двома умовами
Розглянемо приклад побудови графіка функції при х [-1; 1]:
Графік будується за принципами, поданими в пункті "Побудова графіка функції", за винятком того, що в чарунку B1 вводиться формула:
=ЕСЛИ(А1?0; (1+2*cos(A1)^2)^(1/2); 1+ABS(2*sin(3*A1)))
Необхідно звернути увагу на те, що для піднесення до степеня використовується відповідна операція "^", а не функція робочого листа СТЕПЕНЬ. В обох випадках виходить той самий результат, але використання операції піднесення до степеня тут більш вдале, тому що робить код більш очевидним.
У коді фігурує функція логічного розгалуження ЕСЛИ (if), яка має наступний синтаксис:
ЕСЛИ (лог_вираз; значення_ЕСЛИ_істина; значення_ ЕСЛИ _хибне)
Розглянемо її аргументи:
- лог_вираз - це будь-яке значення чи вираз, що приймає значення істина чи хибне. Даний аргумент може бути використаний у будь-якому операторі порівняння.
- значення_ЕСЛИ_істина - це значення, що повертається, якщо лог_вьраз дорівнює істина.
- значення_ ЕСЛИ _хибне - це значення, що повертається, якщо лог_вираз дорівнює хибне.
Крім функції ЕСЛИ в MS Excel є ще дві функції, які використовують логічні умови:
СЧЕТЕСЛИ (COUNTIF) - підраховує кількість чарунок внутрі діапазону, що задовольняє даному критерію;
CУММЕСЛИ (SUMIF) - підсумовує значення тих чарунок діапазону, що задовольняють даному критерію.
Графік функції з трьома умовами
Розглянемо приклад побудови графіка функції у при х [0; 1]:
Графік будується за принципами,

 
 

Цікаве

Загрузка...