WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Задача про призначення - Реферат

Задача про призначення - Реферат


Реферат на тему:
Задача про призначення
Розглянемо можливості засобу Пошук рішення для вирішення задачі про призначення.
У нашому конкретному випадку задача про призначення формулюється таким чином. Є чотири робітники і чотири види робіт. Вартість сij виконання i-м робітником j-ї роботи приведені в таблиці 5.8, де під рядком розуміємо робітника, а під стовпцем - роботу, яку він виконує
Таблиця 5.8 - Вартість виконання робіт
Робітники Види робіт
1 4 6 3
9 10 7 9
4 5 11 7
8 7 8 5
Необхідно скласти так план виконання робіт, щоб усі роботи виявилися виконаними, кожен робітник був завантажений тільки на одній роботі, а сумарна вартість виконання всіх робіт була мінімальною.
Примітка
Дана задача є збалансованою, тобто число робіт збігається з числом робітників. Якщо задача незбалансована, то перед початком рішення її необхідно збалансувати, ввівши відсутнє число фіктивних чи рядків стовпців з досить великими штрафними вартостями робіт.
Для рішення даної задачі спочатку побудуємо її математичну модель. Позначимо символом хij змінну, що має тільки два допустимих значення: 0 чи 1. Такі змінні називаються двоїстими. Причому, будемо вважати, що:
- хij = 1, якщо і-м робітником виконується j-а робота;
- хij = 0, якщо і -м робітником не виконується j-а робота.
Тоді математичну модель задачі про призначення можна сформулювати в такий спосіб:
o мінімізувати
,
o при обмеженнях
?{0,1}, і?[1,4], ј?[1,4].
Для рішення цієї задачі за допомогою засобу Пошук рішення необхідно виконати деякі попередні дії:
1. В чарунки діапазону А2 : D5 уведіть вартості робіт.
2. Відведіть чарунки діапазону F2 : І5 під невідомі.
3. Введіть в чарунку Ј1 цідбову функцію, що обчислює вартість робіт
= СУММПРОИЗВ (А2:D5; F2:I5) .
4. В чарункидіапазонів J2:J5 і F6:I6 введіть наступні формули, що задають ліві частини обмежень.
Чарунка Формула Чарунка Формула
J2 =CУMM(F2:I2) F6 =CYMM(F2:F5)
J3 =CУMM(F3:I3) G6 =СУММ(G2:G5)
J4 =СУМM(F4:I4) Н6 =СУММ(Н2:Н5)
J5 =CУMM(F5:I5) І6 =СУММ(І2:І5)
Тепер усе готово для пошуку першого рішення за допомогою засобу Пошук рішення.
1. Виберіть команду Сервіс | Пошук рішення і заповніть діалогове вікно Пошук рішення, як показано на рис. 5.17.
2. Натисніть кнопку Виконати. Засіб Пошук рішення знайде оптимальний план призначень на роботи (рис. 5.18).
Рис. 5.17 - Вихідні дані задачі про призначення і заповнене діалогове вікно "Пошук рішення"
Рис. 5.18. Оптимальне рішення задачі про призначення
ЛІТЕРАТУРА
1. Бухвалов А.В. и др. Финансовые вычисления для профессионалов.- СПб.: БХВ-Петербург, 2001.-320с. ил.
2. Гарнаев А.Ю. Excel, VBA, Internet в экономике и финансах.- СПб.: БХВ-Петербург, 2001.- 816с.:ил.
3. Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика. Учебник для вузов. Под ред. Д.э.н., проф. В.В.Евдокимова. - СПб.: Питер, 1997. - 592с.
4. Згуровський М.З., Коваленко І.І., Міхайленко В.М. Вступ до комп'ютерних інформаційних технологій: Навч.посіб. - К.: Вид-во Європ. ун-ту (фінанси, інформ. системи, менеджм. і бізнес), 2000.- 265 с.
5. Информатика. Базовый курс/ Симонович С.В. и др.- СПб.: Питер, 2000.- 640с.:ил.
6. Карлберг, Конрад. Бизнес-анализ с помощью Excel.: Пер с англ.- К.: Диалектика, 1997.- 448с.: ил.
7. Лук'янова В.В. Комп'ютерний аналіз даних: Посібник. - К.: Видавничий центр "Академія", 2003. - 344с. (Альма-матер)

 
 

Цікаве

Загрузка...