WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Поняття інформації та основні форми її подання - Реферат

Поняття інформації та основні форми її подання - Реферат

обраного сталого стану системи до настання того процесу, у якому дана інформація може знадобитися. У реальній практиці ми завжди маємо справу з інформацією, що запам'ятовується. Проте часто розглядається інформація, що не запам'ятову-ється і яку називають мікроскопічною. Вона має істотно інші властивості. Це можна пояснити на наступному прикладі. Інформацією (що не запам'ятовується) можна вважати набір положень і швидкостей молекул у посудині з газом на даний момент часу. Цей набір є одним із можливих варіантів стану даної системи. Важливо, однак, що цей набір у системі не запам'ятовується, тому що через мікроскопічний відрізок часу (порядку 10-13 сек) реалізується інший набір, і в силу нестійкості руху молекул система "забуває" про своє минуле.
Наступною важливою властивістю інформації є її ієрархічність. У будь-якому реальному процесі вибір варіанта доводиться робити декілька разів. Однак і на цьому шляху можна зустрітися з розгалуженням і знову опинитися перед проблемою вибору. Тому кожний наступний вибір має сенс на базі вже зробленого раніше. Важливо також, що попередній вибір не зумовлює, як правило, наступний. Звідси випливає, що необхідно розрізняти рівні інформації. При цьому нижчий рівень є загальним для вищих рівнів, тобто він необхідний для реалізації (і/або генерації) інформації на вищих рівнях.
Інформація буває умовною і безумовною. Приклад умовної інформації - код, яким користуються,щоб зашифрувати повідомлення. Кодом називається відповідність між умовними символами і реальними предметами (і/або діями). Кількість різних варіантів коду, тобто наборів символів (і відповідностей), дуже велика. Вибір одного варіанта робитися випадково і запам'ятовується як передаючою, так і приймаючою стороною.
Безумовною є інформація про події, що реально відбуваються. Часто цю інформацію називають значущою, щоб відрізнити її від кодової. Безумовна інформація не виникає випадково, вона рецепіюється з навколишньої дійсності. Пояснимо це на прикладі. Інформація "у такому-то місці трапився землетрус" є безумовною. Сама по собі подія є результат вибору, що відбувся в природі або випадково, або закономірно. Однак коли цей вибір вже зроблений, констатація його вже не містить елемента випадку.
Кожне повідомлення містить як умовну, так і безумовну інформацію. Визначити, яка інформація є умовною і яка безумовною, не так просто, як це здається на перший погляд.
Тут відіграють роль наступні обставини:
- по-перше, умовна інформація має тенденцію до уніфікації, що природно, оскільки цінність її при цьому зростає;
- по-друге, уніфікована умовна інформація часто сприймається як безумовна;
- по-третє, найбільш цікавим і гострим залишається питання про умовність (або безумовність) інформації в природничих науках; прийнято вважати, що, вивчаючи природу, ми одержуємо (рецепіюємо) об'єктивну (тобто безумовну) інформацію.
Інформація може бути цінною (або не цінною) в залежності від переслідуваної цілі. При цьому мається на увазі, що ціль відома (задана), і мова йде про те, як її досягти. Цінною інформацією вважається та, що допомагає досягненню цілі. Відомі два методи визначення кількісної міри цінності інформації. Якщо ціль напевне досяжна і, до того ж, декількома можливими шляхами, то зручною є міра цінності, запропонована РЛ.Стратоновичем. Вона полягає в оцінці умовних "штрафів" (або витрат часу, засобів тощо) і вимірюється зменшенням витрат у результаті її досягнення.
Якщо, навпаки, досягнення цілі малоймовірне, то зручніше користуватися критерієм, запропонованим Н.М.Бонгартом і А.А.Харкевичем. Мірою цінності при цьому є логарифм відношення імовірностей досягнення цілі до одержання інформації (Ріn) і після цього (Рfin):
(1.1)
В обох випадках цінність може бути як позитивною, так і негативною (в останньому випадку вона називається дезинформацією). Необхідно дати ряд пояснень, пов'язаних із вибором цілей. По-перше, формулювання цілі визначає множину варіантів, із яких робиться вибір. Будь-яка інформація, що не має відношення до даної цілі, має нульову цінність. По-друге, цілей може бути декілька; важливо при цьому, щоб вони не суперечили одна одній. Це можливо у двох випадках. У першому випадку відповідні цілям множини варіантів не перетинаються. В другому цілі утворюють ієрархічну структуру; досягнення кожної попередньої - необхідний етап для досягнення головної.
Слово "інформація" вживається часто з епітетом "нова". Це поняття також потребує уточнення. Абсолютно новою може бути тільки безумовна інформація, що утворюється експериментально завдяки розширенню області дослідження й удосконаленню експериментальної техніки.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бухвалов А.В. и др. Финансовые вычисления для профессионалов.- СПб.: БХВ-Петербург, 2001.-320с. ил.
2. Гарнаев А.Ю. Excel, VBA, Internet в экономике и финансах.- СПб.: БХВ-Петербург, 2001.- 816с.:ил.
3. Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика. Учебник для вузов. Под ред. Д.э.н., проф. В.В.Евдокимова. - СПб.: Питер, 1997. - 592с.
4. Згуровський М.З., Коваленко І.І., Міхайленко В.М. Вступ до комп'ютерних інформаційних технологій: Навч.посіб. - К.: Вид-во Європ. ун-ту (фінанси, інформ. системи, менеджм. і бізнес), 2000.- 265 с.
5. Информатика. Базовый курс/ Симонович С.В. и др.- СПб.: Питер, 2000.- 640с.:ил.
6. Карлберг, Конрад. Бизнес-анализ с помощью Excel.: Пер с англ.- К.: Диалектика, 1997.- 448с.: ил.
7. Лук'янова В.В. Комп'ютерний аналіз даних: Посібник. - К.: Видавничий центр "Академія", 2003. - 344с. (Альма-матер)

 
 

Цікаве

Загрузка...