WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Поняття інформації та основні форми її подання - Реферат

Поняття інформації та основні форми її подання - Реферат


Реферат на тему:
Поняття інформації та основні форми її подання
Поняття інформації відноситься до основних понять науки про керування і тісно пов'язане з такими поняттями, як "інформаційні ресурси", "інформаційні технології", "інформаційне забезпечення", "інформаційні системи", "інформаційні структури" тощо. Для того, щоб дати найбільш повне визначення інформації, необхідно звернути увагу на те, що в її основі лежить взаємозалежність пари об'єктів - джерела і споживача інформації. Джере-лами інформації, насамперед, є природні об'єкти: люди, тварини, рослини, планети та ін. Разом із цим у міру розвитку науки і техніки джерелами інформації стають наукові експерименти, машини, апарати, технологічні процеси. Значний також перелік об'єктів, що є споживачами інформації: люди, тварини, рослини, різноманітні технічні пристрої тощо.
Виходячи зі сказаного, дають таке визначення інформації: інформація - "сукупність відомостей про всілякі об'єкти, явища, процеси". Більш змістовним є твердження: інформація є вибір одного варіанта (або декількох) із багатьох можливих і рівноправних. Слово "рівноправних" означає, що усі варіанти, із яких робиться вибір, мають щось спільне, тобто належать одній множині. У наукових працях розглянуто три основних варіанти вказаного вибору: якщо вибір підказаний (або вказаний), то мова йде про одержання (рецепцію) ін-формації; якщо вибір зроблений самостійно і випадково, то говорять про виникнення інформації; і, нарешті, якщо вибір однозначно визначений ситуацією або попередніми подіями (тобто вибору, по суті, немає), то про інформацію взагалі говорити не доводиться.
Розглянемо основні форми подання, види і властивості інформації, використовуючи для цього структурну схему, яка дається на рис. 1.1.
Основними формами подання інформації є символьна, текстова і графічна.
Символьна форма ґрунтується на використанні символів - літер, цифр, знаків і т. д., є найбільш простою і практично застосовується тільки для передачі сигналів про різні події.
Рис.1.1 - Форми представлення, види і властивості інформації
Більш складною є текстова форма подання інформації. Тут, як і в попередній формі, використовуються символи - літери, цифри, математичні знаки. Однак інформація закладена не тільки в цих символах, але й у їх сполученні, порядку проходження. Завдяки взаємозв'язку символів і відображенню мови людини текстова інформація надзвичайно зручна і широко використовується в повсякденному житті.
Найбільш місткою, але і найбільш складною є графічна форма подання інформації. Образи природи, фотографії, креслення, схеми, малюнки мають велике значення в нашому житті і містять величезну кількість інформації. І хоча інформація не має ні маси, ні геометричних розмірів, жодних фізичних або хімічних властивостей, проте для її існування обов'язкова наявність якогось матеріального об'єкта, що передає або зберігає інформацію. Таких об'єктів досить багато, і їхня кількість увесь час зростає.
Серед різних видів інформації звичайно виділяються два - біологічна і соціальна. Під біологічною інформацією розуміють таку, що забезпечує життєдіяльність окремо взятого живого організму. До різновидів біологічної інформації відносять генетичну інформацію, що забезпечує цілісність виду. Матеріальними носіями біологічної інформації є високомолекулярні хімічні сполуки, сигнали хімічної й електрохімічної природи.
Соціальна інформація нерозривно пов'язана з практичною діяльністю людини, тому можна виділити стільки типів її та різновидів, скільки є видів діяльності людини. Прикладами можуть служити політична, економічна, технологічна, вимірювальна, науково-технічна та інші види інформації.
Можливі різні класифікації за різними ознаками. Як приклад можна навести одну з класифікацій соціальної інформації, згідно з якою виділяються два основних класи - масова (загальна) і спеціальна (системна) інформація.
Масова інформація - соціальна інформація, адресована всім членам суспільства незалежно від їх становища і роду занять.
Спеціальна інформація адресована не всім членам суспільства, а певним соціальним групам (наприклад, ученим даного фаху, економістам, робітникам якоїсь професії і т. д.). Для сприйняття цієї інформації необхідний початковий запас спеціальних знань і володіння професійною мовою. Назвемо деякі найбільш важливі різновиди спеціальної соціальної інформації.
1. Наукова інформація - утворюється в результаті науково-дослідної діяльності. Наукову інформацію можна визначити як передане в інформаційному процесі наукове знання.
2. Технічна інформація - створюється в сфері техніки і призначена для вирішення технічних задач (розробки нових технічних пристроїв, машин, матеріалів і т. п.). Структура і властивості наукової і технічної інформації дуже близькі, тому ці два види часто об'єднують терміном "науково-технічна інформація".
3. Технологічна інформація - безпосередньо використовується в сфері матеріального виробництва для створення матеріальних благ (продуктів харчування, одягу, машин тощо).
4. Планово-економічна інформація - наприклад, про стан і перспективи розвитку промислових підприємств - використовується для планування і керування виробництвом.
Слово "інформація" звичайно вживається з такими епітетами, як "запам'ятована", "нова", "цінна" та ін., що характеризують її властивості.
Властивість запам'ятовування є однією з важливих і характеризує інформацію як запам'ятований вибір одного варіанта (або декількох) із багатьох можливих. Запам'-ятовування означає зберігання

 
 

Цікаве

Загрузка...